Departmental acts

Zdarzenie lotnicze nr 574/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.276 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 578/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.277 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 584/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.278 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 668/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.260 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 688/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.279 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 725/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.261 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 754/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.280 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 839/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.281 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2017.44 | decyzja z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu.

Dz.Urz.MRiF.2017.37 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont.

Dz.Urz.MRiF.2017.35 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2017.11 | komunikat z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.36 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.36 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w El Consejo (Boliwariańska Republika Wenezueli).

Dz.Urz.MSZ.2017.13 | decyzja z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hiroszimie (Japonia).

Dz.Urz.MSZ.2017.11 | decyzja z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Barquisimeto (Boliwariańska Republika Wenezueli).

Dz.Urz.MSZ.2017.12 | decyzja z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2017.12 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób numeracji banków i rachunków bankowych.

Dz.Urz.NBP.2017.3 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób numeracji banków i rachunków bankowych.

Dz.Urz.NBP.2019.9 t.j. | zarządzenie z dnia 20 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób numeracji banków i rachunków bankowych.

Dz.Urz.NBP.2017.3 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.16 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 1017/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.254 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1061/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.255 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1162/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.256 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1249/16.

Dz.Urz.ULC.2017.257 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1543/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.258 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1705/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.259 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1780/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.232 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1785/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.233 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1799/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.234 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1804/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.235 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1805/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.236 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1809/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.237 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1835/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.238 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1836/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.239 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1840/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.240 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1842/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.220 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1849/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.221 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1850/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.222 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1852/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.223 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1858/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.224 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1888/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.225 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1931/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.226 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1957/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.227 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1973/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.228 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1974/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.229 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1975/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.230 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2501/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.241 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2506/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.242 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2507/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.243 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2513/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.244 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2518/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.245 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2532/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.246 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2537/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.247 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2538/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.248 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2552/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.249 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2553/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.250 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2554/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.251 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2560/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.252 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 440/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.231 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 919/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.253 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2017.10 | komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.33 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

Dz.Urz.ULC.2017.219 | wytyczne z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw otwartości danych.

Dz.Urz.MC.2017.2 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw otwartości danych.

Dz.Urz.MC.2017.2 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.10 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.3 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Campia Turzii (Rumunia).

Dz.Urz.MSZ.2017.9 | decyzja z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący