Departmental acts

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.21 t.j. | zarządzenie z dnia 3 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.46 | zarządzenie z dnia 3 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.21 t.j. | zarządzenie z dnia 3 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.46 | zarządzenie z dnia 3 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.46 | zarządzenie z dnia 3 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku SIERADZ.

Dz.Urz.ULC.2017.292 | ogłoszenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Realizacja projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów".

B.I.LP.2017.4.47 | decyzja z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Realizacja projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów".

B.I.LP.2017.4.47 | decyzja z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Realizacja projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów".

B.I.LP.2017.4.47 | decyzja z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.8 | zarządzenie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MRiF.2017.41 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MRiF.2017.41 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MRiF.2017.41 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MRiF.2017.41 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MRiF.2017.41 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MRiF.2017.41 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.49 | decyzja z dnia 1 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.9 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Procedur w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2017.12 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.6 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw cyberbezpieczeństwa.

Dz.Urz.MC.2017.3 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.9 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.9 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.10 | decyzja z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vitorii (Federacyjna Republika Brazylii).

Dz.Urz.MSZ.2017.15 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2017.6 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.5 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.5 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.40 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt utracił moc