Departmental acts

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.49 | decyzja z dnia 1 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.9 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Procedur w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2017.12 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.6 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw cyberbezpieczeństwa.

Dz.Urz.MC.2017.3 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.9 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.9 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.10 | decyzja z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vitorii (Federacyjna Republika Brazylii).

Dz.Urz.MSZ.2017.15 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2017.6 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.5 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.5 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.40 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.11 | decyzja z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.8 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Dz.Urz.MZ.2017.19 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Dz.Urz.MZ.2017.19 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.14 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.14 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.15 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.15 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 1409/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.282 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1451/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.262 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1453/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.263 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1571/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.264 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1898/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.265 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1962/2015 oraz 2087/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.283 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2005/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.284 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2115/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.285 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2132/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.286 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2144/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.287 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2150/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.288 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2153/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.289 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2172/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.290 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2173/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.291 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2359/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.266 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2379/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.267 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2473/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.268 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2595/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.269 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 505/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.270 | komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny