Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2017.34 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.15 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.12 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.14 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2017.18 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2017.18 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2017.18 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie dodatkowych zajęć zarobkowych wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.Urz.MRiF.2017.53 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2017.7 | zarządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny.

Dz.Urz.MS.2017.81 | zarządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Metodyka zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.6 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.50 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.19 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.19 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.19 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.50 | decyzja z dnia 10 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.5 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.51 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.18 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku BRZESKA WOLA.

Dz.Urz.ULC.2017.373 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2017.374 | obwieszczenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie i tryb działania Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Dz.Urz.MSiT.2017.21 | decyzja z dnia 9 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2017.4.41 | zarządzenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.15 | decyzja z dnia 9 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.370 | decyzja z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.371 | decyzja z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.372 | decyzja z dnia 9 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.17 | zarządzenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.10 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze nr 2346/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.358 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2347/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.359 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2380/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.360 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2389/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.361 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2417/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.362 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2448/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.363 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2451/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.364 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2453/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.365 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2471/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.366 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2475/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.367 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2485/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.368 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2486/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.369 | komunikat z dnia 8 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia ceny tony ropy naftowej za luty 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.47 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za luty 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.48 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie zadań obronnych w 2017 r.

Dz.Urz.GITD.2017.13 | zarządzenie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt obowiązujący