Departmental acts

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Belfaście.

Dz.Urz.MSZ.2017.52 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.170 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Karta audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.51 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.KGP.2017.62 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie w jednostkach organizacyjnych Policji systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.KGP.2017.63 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2017.87 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2017.31 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń.

Dz.Urz.MRiF.2017.168 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zasady udzielania dotacji celowych i zatwierdzania ich rozliczenia.

Dz.Urz.MSZ.2017.50 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.58 | decyzja z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji.

Dz.Urz.MRiF.2017.165 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2017.57 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu".

Dz.Urz.MSiT.2017.57 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Europejskich.

Dz.Urz.MRiF.2017.169 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Plan finansowo-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017.

B.I.LP.2017.10.143 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Plan finansowo-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017.

B.I.LP.2017.10.143 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Plan finansowo-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017.

B.I.LP.2017.10.143 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.25 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.508 | ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie promocji na pierwszy stopień oficerski w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2017.169 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2017.20 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.68 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.64 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.69 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.65 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.70 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2017.66 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.71 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.67 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.63 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.72 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.38 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zasady ewidencji przychodu i rozchodu drewna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2017.10.140 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Narada Leśników w Częstochowie.

B.I.LP.2017.8/9.139 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, wydawanie i ogłaszanie aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2017.49 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.37 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2017.177 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.36 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny