Departmental acts

Zmiana statutu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2017.196 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Dz.Urz.MZ.2017.88 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Dz.Urz.MZ.2017.89 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA.

Dz.Urz.MS.2017.191 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Dz.Urz.MS.2017.193 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA.

Dz.Urz.MS.2017.192 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA.

Dz.Urz.MS.2017.195 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dz.Urz.MS.2017.194 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2017.59 | wytyczne z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2017.59 | wytyczne z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2017.59 | wytyczne z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2017.59 | wytyczne z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.172 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.32 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

Dz.Urz.MRiF.2017.171 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2017.172 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.27 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.27 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.27 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.27 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie i trybu działania Społecznej Rady Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.59 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie i trybu działania Społecznej Rady Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.59 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dz.Urz.MIiB.2017.58 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MON.2017.171 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MON.2017.171 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny