Departmental acts

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.55 | zarządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania ze zbędnym lub zużytym sprzętem transportowym Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.60 | wytyczne z dnia 7 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.180 | zarządzenie z dnia 7 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2017.38 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Dz.Urz.CBA.2017.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.175 | decyzja z dnia 6 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2017.75 | decyzja z dnia 5 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.74 | zarządzenie z dnia 5 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.73 | zarządzenie z dnia 5 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2017.10.152 | decyzja z dnia 4 września 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do roku 2030.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.26 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw procesu negocjacji związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.26 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw procesu negocjacji związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.26 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej.

Dz.Urz.MSiT.2017.63 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2017.13 | zarządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Dz.Urz.MON.2017.173 | decyzja z dnia 1 września 2017 r. | Akt utracił moc

Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności.

Dz.Urz.MIiB.2017.59 | obwieszczenie z dnia 1 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2017.42 | zarządzenie z dnia 1 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.90 | zarządzenie z dnia 1 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIiB.2017.60 | obwieszczenie z dnia 1 września 2017 r. | Akt indywidualny

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brasilii z siedzibą w Sao Paulo.

Dz.Urz.MRiF.2017.176 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Ankarze.

Dz.Urz.MRiF.2017.174 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Ankarze.

Dz.Urz.MRiF.2017.174 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pradze.

Dz.Urz.MRiF.2017.177 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Seulu.

Dz.Urz.MRiF.2017.175 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Seulu.

Dz.Urz.MRiF.2017.175 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Taszkiencie.

Dz.Urz.MRiF.2017.173 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.53 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw archiwów społecznych.

Dz.Urz.MKiDN.2017.58 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędów Górniczych".

Dz.Urz.WUG.2017.40 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.39 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2017 r. | Akt nienormatywny