Departmental acts

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2017.129 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.81 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.250 | decyzja z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2017.60 | decyzja z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Atenach.

Dz.Urz.MRiF.2017.256 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Atenach.

Dz.Urz.MRiF.2017.256 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kairze.

Dz.Urz.MRiF.2017.252 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kairze.

Dz.Urz.MRiF.2017.252 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Londynie.

Dz.Urz.MRiF.2017.258 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Londynie.

Dz.Urz.MRiF.2017.258 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Madrycie.

Dz.Urz.MRiF.2017.251 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Madrycie.

Dz.Urz.MRiF.2017.251 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Mińsku.

Dz.Urz.MRiF.2017.254 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Mińsku.

Dz.Urz.MRiF.2017.254 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Moskwie.

Dz.Urz.MRiF.2017.250 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Moskwie.

Dz.Urz.MRiF.2017.250 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wilnie.

Dz.Urz.MRiF.2017.255 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wilnie.

Dz.Urz.MRiF.2017.255 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MRiF.2017.253 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MRiF.2017.253 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Stanowiska i funkcje w Ministerstwie Rozwoju związane z dostępem do informacji niejawnych.

Dz.Urz.MRiF.2017.263 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2017.26 | komunikat z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2017.28 | komunikat z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2017.29 | komunikat z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2017.27 | komunikat z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.78 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.96 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2017.70 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2017.125 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika do spraw Organizacji Instytutu Solidarności i Męstwa.

Dz.Urz.MKiDN.2017.88 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi.

Dz.Urz.MIiB.2017.82 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2018.

Dz.Urz.NBP.2017.25 | uchwała z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2017.56 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Dz.Urz.MKiDN.2017.87 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2017.254 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2017.254 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2017.254 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2017.265 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2017.255 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2017.256 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2017.257 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2017.257 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.258 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2017.259 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny