Departmental acts

Leśne Kompleksy Promocyjne.

B.I.LP.2018.2.22 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw sporów inwestycyjnych.

Dz.Urz.ME.2018.3 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw sporów inwestycyjnych.

Dz.Urz.ME.2018.3 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Realizacja projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Wsparcie na rzecz właścicieli lasów".

B.I.LP.2018.2.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.3 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.3 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.3 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2018.5 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Finansowanie ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.

B.I.LP.2018.2.21 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.4 | komunikat z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.3 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.13 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.13 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.13 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.14 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.14 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.14 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Lista zatwierdzonych jednostek naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2018.4 | komunikat z dnia 16 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2018.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2018.104 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2018.105 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2018.107 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2018.106 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.4 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.1 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Bartoszycach.

Dz.Urz.MS.2018.79 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Bartoszycach.

Dz.Urz.MS.2018.79 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Chojnicach.

Dz.Urz.MS.2018.83 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Choszcznie.

Dz.Urz.MS.2018.82 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Giżycku.

Dz.Urz.MS.2018.84 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim.

Dz.Urz.MS.2018.85 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Kędzierzynie Koźlu.

Dz.Urz.MS.2018.86 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu.

Dz.Urz.MS.2018.87 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Lesznie.

Dz.Urz.MS.2018.88 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Lubaniu.

Dz.Urz.MS.2018.89 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Nisku.

Dz.Urz.MS.2018.90 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Nowej Soli.

Dz.Urz.MS.2018.91 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Ostródzie.

Dz.Urz.MS.2018.92 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Płońsku.

Dz.Urz.MS.2018.93 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Sanoku.

Dz.Urz.MS.2018.94 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Śremie.

Dz.Urz.MS.2018.96 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Świnoujściu.

Dz.Urz.MS.2018.97 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2018.98 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2018.99 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Zabrzu.

Dz.Urz.MS.2018.100 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Złotowie.

Dz.Urz.MS.2018.101 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Braniewie.

Dz.Urz.MS.2018.81 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Szczecinku.

Dz.Urz.MS.2018.95 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Bielsku-Białej Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie.

Dz.Urz.MS.2018.68 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Braniewie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Elblągu.

Dz.Urz.MS.2018.69 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Chmielowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Dębicy.

Dz.Urz.MS.2018.70 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Chojnicach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Koronowie.

Dz.Urz.MS.2018.71 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Czersku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Koronowie.

Dz.Urz.MS.2018.72 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Giżycku Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Dz.Urz.MS.2018.73 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Dz.Urz.MS.2018.74 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Płońsku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Płocku.

Dz.Urz.MS.2018.75 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Szczecinku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem.

Dz.Urz.MS.2018.76 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Szczecinku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem.

Dz.Urz.MS.2018.80 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Toruniu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Dz.Urz.MS.2018.77 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Złotowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem.

Dz.Urz.MS.2018.78 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2018.2 | obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący