Departmental acts

Tryb wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu.

Dz.Urz.MON.2018.8 | decyzja z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MF.2018.11 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MF.2018.11 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.40 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.37 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej.

Dz.Urz.MON.2018.7 | decyzja z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku SOCHACZEW-RYBNO.

Dz.Urz.ULC.2018.7 | ogłoszenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ŚWIDNIK k/LUBLINA.

Dz.Urz.ULC.2018.6 | ogłoszenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku WIĄZOWNA.

Dz.Urz.ULC.2018.4 | ogłoszenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

Dz.Urz.MSiT.2018.22 | decyzja z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.9 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.9 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.9 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.9 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.9 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2018.8 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2018.8 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2018.8 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.3 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.ME.2018.4 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018".

Dz.Urz.MSiT.2018.21 | decyzja z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018".

Dz.Urz.MSiT.2018.21 | decyzja z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018".

Dz.Urz.MSiT.2018.21 | decyzja z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.8 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MPiT.2018.6 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.18 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.3 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ARGO WOLICA.

Dz.Urz.ULC.2018.3 | ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.39 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.39 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.57 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.57 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.57 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za styczeń 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.6 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie zadań obronnych w 2018 r.

Dz.Urz.GITD.2018.2 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Międzynarodowej Nagrody im. Rafała Lemkina.

Dz.Urz.MSZ.2018.28 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2018.16 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2018.16 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2018.16 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Detroit (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2018.7 | decyzja z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.34 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.34 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.134 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.134 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.209 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.209 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

Dz.Urz.KGSG.2018.26 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy