Departmental acts

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2018.13 | komunikat z dnia 13 marca 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2018.15 | zarządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2018.15 | zarządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2018.15 | zarządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2018.15 | zarządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.19 | zarządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.15 | zarządzenie z dnia 13 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2018.14 | zarządzenie z dnia 12 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.146 | zarządzenie z dnia 12 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Karta audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.54 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja dyscyplinarna dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.56 | komunikat z dnia 9 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.24 | decyzja z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.55 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2018.11 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.21 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.49 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Dz.Urz.MS.2018.144 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.20 | zarządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Otwartości Danych.

Dz.Urz.MF.2018.25 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.63 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.71 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.65 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.72 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.70 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.60 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.4.59 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Rada Standardów Wyceny Nieruchomości.

Dz.Urz.MIniR.2018.7 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Właściwość przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dz.Urz.ABW.2018.12 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Właściwość przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dz.Urz.ABW.2018.12 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Właściwość przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dz.Urz.ABW.2018.12 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2018.3 | komunikat z dnia 8 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MI.2018.8 | decyzja z dnia 8 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni palnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.47 | zarządzenie z dnia 8 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.22 | decyzja z dnia 7 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.2 | zarządzenie z dnia 7 marca 2018 r. | Akt utracił moc