Departmental acts

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2018.11 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2018.11 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2018.46 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2018.33 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Terminy sprawdzianów umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2018.4 | komunikat z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.22 | zarządzenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.23 | zarządzenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.14 | komunikat z dnia 29 marca 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2018 r.

Dz.Urz.MKiDN.2018.19 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2018.5 | komunikat z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Interpretacja ogólna w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej.

Dz.Urz.MF.2018.32 | interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Antwerpii (Królestwo Belgii).

Dz.Urz.MSZ.2018.24 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Svendborgu (Królestwo Danii).

Dz.Urz.MSZ.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Dz.Urz.MI.2018.10 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Organizator wojskowego systemu telekomunikacyjnego.

Dz.Urz.MON.2018.33 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2018.34 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2018.34 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.32 | decyzja z dnia 28 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

Dz.Urz.MS.2018.158 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.9 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.9 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.47 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2018.159 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA.

Dz.Urz.MS.2018.161 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

Dz.Urz.MS.2018.157 | zarządzenie z dnia 27 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Interpretacja ogólna w sprawie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny.

Dz.Urz.MF.2018.31 | interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie i tryb działania Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Dz.Urz.MSiT.2018.34 | decyzja z dnia 26 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.21 | zarządzenie z dnia 26 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2018.23 | decyzja z dnia 23 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie kancelarii tajnej.

Dz.Urz.MC.2018.7 | zarządzenie z dnia 23 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Koszalin Baza LPR.

Dz.Urz.ULC.2018.10 | ogłoszenie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.8 | zarządzenie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.8 | zarządzenie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.8 | zarządzenie z dnia 22 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.30 | decyzja z dnia 22 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tuluzie (Republika Francuska).

Dz.Urz.MSZ.2018.21 | decyzja z dnia 21 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2017 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2018.31 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2018 r. | Akt utracił moc