Departmental acts

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.39 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Dz.Urz.MS.2018.166 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.38 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.37 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.54 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.54 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.54 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MC.2018.12 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MC.2018.12 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dz.Urz.MEN.2018.12 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.11 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw nadzoru nad organizacją Konferencji COP24.

Dz.Urz.MŚ.2018.25 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.38 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Kontynuowanie finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2018.5.90 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Kontynuowanie finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2018.5.90 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego ds. górnictwa przy Ministrze Energii.

Dz.Urz.ME.2018.6 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.9 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw projektów informatycznych.

Dz.Urz.MC.2018.9 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja ogólna w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych.

Dz.Urz.MF.2018.36 | interpretacja ogólna z dnia 4 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Metody i formy wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.57 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.57 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.24 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nesebyrze (Republika Bułgarii).

Dz.Urz.MSZ.2018.25 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2018.11 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2018.11 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2018.46 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2018.33 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Terminy sprawdzianów umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2018.4 | komunikat z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.22 | zarządzenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.23 | zarządzenie z dnia 29 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.14 | komunikat z dnia 29 marca 2018 r. | Akt nienormatywny