Departmental acts

Zasady zarządzania ryzykiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2018.17 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.183 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2018.69 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.20 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.10 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.31 | ogłoszenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.21 | komunikat z dnia 23 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.34 | postanowienie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.32 | zarządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.32 | zarządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.32 | zarządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.32 | zarządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.32 | zarządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stałego dyżuru Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.19 | zarządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2018.14 | zarządzenie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa.

Dz.Urz.MSWiA.2018.32 | zarządzenie z dnia 21 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MC.2018.13 | decyzja z dnia 21 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MC.2018.13 | decyzja z dnia 21 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2018.16 | zarządzenie z dnia 21 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.14 | zarządzenie z dnia 21 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.20 | komunikat z dnia 21 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Organizacja obchodów 100-lecia lotnictwa wojskowego.

Dz.Urz.MON.2018.67 | decyzja z dnia 19 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku LIPOWA.

Dz.Urz.ULC.2018.30 | ogłoszenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.27 | zarządzenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.18 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt nienormatywny

Podział zakresu obowiązków Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2018.65 | decyzja z dnia 17 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów do sprawdzenia wybranej problematyki w sądach wojskowych.

Dz.Urz.MON.2018.65 | decyzja z dnia 17 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Promocja na pierwszy stopień oficerski w 2018 r.

Dz.Urz.MON.2018.64 | decyzja z dnia 17 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.64 | zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.44 | zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2018.4 | zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2018.5 | zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2018.43 | zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.17 | zarządzenie z dnia 16 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.31 | postanowienie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw reformy prawa wykroczeń.

Dz.Urz.MS.2018.176 | zarządzenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie "Rady Informatyzacji".

Dz.Urz.MZ.2018.41 | zarządzenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt utracił moc