Departmental acts

Zniesienie Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu".

Dz.Urz.MPiT.2018.38 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Polityki Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2018.29 | komunikat z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Przyznanie nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta.

B.I.LP.2018.7.117 | decyzja z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rodosie (Republika Grecka).

Dz.Urz.MSZ.2018.36 | decyzja z dnia 1 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2018 r.

Dz.Urz.MRiRW.2018.8 | ogłoszenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support).

Dz.Urz.MF.2018.60 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2018.64 | decyzja z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2018.64 | decyzja z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2018.65 | decyzja z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2018.65 | decyzja z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2018.29 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.17 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.17 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zakres zadań i tryb działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2018.28 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres zadań i tryb działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2018.28 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.67 | decyzja z dnia 30 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2018.34 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu musztry w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.68 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.7.110 | zarządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Organizacja centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2018.6 | rozkaz z dnia 29 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Organizacja centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2018.6 | rozkaz z dnia 29 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie i trybu działania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej.

Dz.Urz.MSiT.2018.47 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie i trybu działania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej.

Dz.Urz.MSiT.2018.47 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2018.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2018.9 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2017 r.

Dz.Urz.NBP.2018.9 | uchwała z dnia 29 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2018.7 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2018.8 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu.

Dz.Urz.MEN.2018.16 | zarządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przygotowania programu - "Nowy Krajowy System Poboru Opłat".

Dz.Urz.GITD.2018.21 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2018.27 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2018.27 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MPiT.2018.34 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.70 | decyzja z dnia 28 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2018.26 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2018.25 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2018.24 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2018.180 | zarządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dz.Urz.MKiDN.2018.30 | zarządzenie z dnia 25 maja 2018 r. | Akt obowiązujący