Departmental acts

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.127 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Łódź-Lublinek.

Dz.Urz.ULC.2018.34 | ogłoszenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.21 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie obronne w działach administracji rządowej łączność oraz transport.

Dz.Urz.MI.2018.18 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.33 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i funkcjonowania stałych dyżurów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2018.7.113 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2018.72 | decyzja z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.32 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.187 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu edycja 2018".

Dz.Urz.MSiT.2018.49 | decyzja z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.123 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.20 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw postulatów przedstawionych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Dz.Urz.MSWiA.2018.38 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Dz.Urz.GUM.2018.13 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MI.2018.17 | decyzja z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2018.30 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2018.7.112 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dz.Urz.ABW.2018.31 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.120 | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.120 | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.169 t.j. | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.169 t.j. | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2019.15 t.j. | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw ochrony praw pracowniczych.

Dz.Urz.MS.2018.186 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.

Dz.Urz.MIniR.2018.20 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.

Dz.Urz.MIniR.2018.20 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.63 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.62 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dz.Urz.MF.2018.64 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu".

Dz.Urz.MPiT.2018.38 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Polityki Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2018.29 | komunikat z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny