Departmental acts

Powołanie Zespołu Monitorowania Zagrożeń.

Dz.Urz.MI.2018.21 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.23 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MI.2018.22 | decyzja z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.135 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2018.38 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2018.39 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2018.58 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.59 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2018.20 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚ.2018.40 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 t.j. | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 t.j. | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 t.j. | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2018.56 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019.

Dz.Urz.MIniR.2018.23 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.197 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.197 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2018.11 | decyzja z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Organizowanie i prowadzenie przez Policję działań pościgowych.

Dz.Urz.KGP.2018.75 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Dz.Urz.KGP.2018.74 | decyzja z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.19 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.19 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.47 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2018.9 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.35 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.35 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2018.8/9.124 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.19 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.37 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2018.36 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy