Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.76

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 marca 2013 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2013 r.

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - udzielam
Panu płk. Michałowi HRESIUKIEWICZOWI

radcy prawnemu Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, wpisanemu pod nr KR-1551 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej, obowiązków członka rady wierzycieli Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej.