Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.164.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJIMARO (UE) 2020/703
z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w czereśniach i na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dimetoatu i ometoatu zostały określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1090 nie odnowiono zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat 2 .

(3) Wszystkie istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dimetoat zostały cofnięte w odniesieniu do zastosowań na czereśniach. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 14 ust. 1 lit. a) należy zatem usunąć obecne NDP dimetoatu i ometoatu ustanowione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(4) W kontekście nieprzedłużenia zatwierdzenia dimetoatu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") wydał wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej tej substancji czynnej 3 . W oparciu o te ramy Urząd nie mógł wykluczyć ryzyka narażenia konsumentów na pozostałości dimetoatu, w odniesieniu do których nie można było wykluczyć potencjału genotoksycznego, oraz na jego główny metabolit ometoat, który został określony jako czynnik mutagenny in vivo.

(5) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(7) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 grudnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumny dotyczące dimetoatu i ometoatu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)DimetoatOmetoat
1234
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01*0,01*
0110010Grejpfruty(+)(+)
0110020Pomarańcze(+)(+)
0110030Cytryny(+)(+)
0110040Limy/limonki(+)(+)
0110050Mandarynki(+)(+)
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01*0,01*
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,01*0,01*
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe0,01*0,01*
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe (2)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01*0,01*
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01*0,01*
0161020Figi0,01*0,01*
0161030Oliwki stołowe3 (+)1,5 (+)
0161040Kumkwat0,01*0,01*
0161050Karambola0,01*0,01*
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01*0,01*
0161070Czapetka kuminowa0,01*0,01*
0161990Pozostałe (2)0,01*0,01*
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01*0,01*
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01*0,01*
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki0,01*0,01*
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01*0,01*
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,01* (+)0,01* (+)
0213020Marchew0,03 (+)0,02 (+)
0213030Seler zwyczajny0,03 (+)0,02 (+)
0213040Chrzan pospolity0,03 (+)0,02 (+)
0213050Słonecznik bulwiasty0,01*0,01*
0213060Pasternak0,03 (+)0,02 (+)
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,03 (+)0,02 (+)
0213080Rzodkiew zwyczajna0,03 (+)0,02 (+)
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,03 (+)0,02 (+)
0213100Brukiew/Karpiel0,03 (+)0,02 (+)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,03 (+)0,02 (+)
0213990Pozostałe (2)0,01*0,01*
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek0,01* (+)0,01* (+)
0220020Cebula0,01* (+)0,01* (+)
0220030Szalotka0,01* (+)0,01* (+)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka2 (+)0,2 (+)
0220990Pozostałe (2)0,01*0,01*
0230000Warzywa owocowe0,01*0,01*
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory(+)(+)
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany(+)(+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie(+)(+)
0233030Arbuzy(+)(+)
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01*
0241000a) kapustne kwitnące0,02
0241010Brokuły(+)(+)
0241020Kalafiory(+)(+)
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,1* (+)(+)
0242020Kapusta głowiasta0,01* (+)(+)
0242990Pozostałe (2)0,01*
0243000c) kapustne liściowe0,01*
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa0,01*
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01*0,01*
0251010Roszpunka warzywna(+)
0251020Sałaty(+)
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01*0,01*
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01*0,01*
0254000d) rukiew wodna0,01*0,01*
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01*0,01*
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02*0,02*
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01*0,01*
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01*0,01*
0270010Szparagi(+)(+)
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01*0,01*
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01*0,01*
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01*0,01*
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch(+)(+)
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste0,01*0,01*
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy3 (+)1,5 (+)
0402020Nasiona palm olejowych0,01*0,01*
0402030Owoce palm olejowych0,01*0,01*
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01*0,01*
0402990Pozostałe (2)0,01*0,01*
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień0,02* (+)0,02* (+)
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01*0,01*
0500030Kukurydza0,01*0,01*
0500040Proso zwyczajne0,01*0,01*
0500050Owies zwyczajny0,02*(+)0,02*(+)
0500060Ryż siewny0,01*0,01*
0500070Żyto zwyczajne0,02 (+)0,01* (+)
0500080Sorgo japońskie0,01*0,01*
0500090Pszenica zwyczajna0,05 (+)0,01* (+)
0500990Pozostałe (2)0,01*0,01*
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05*
0610000Herbaty0,05*
0620000Ziarna kawy0,05*
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski0,05*
0631020Ketmia szczawiowa0,05*
0631030Róża0,1 (+)
0631040Jaśmin0,05*
0631050Lipa0,05*
0631990Pozostałe (2)0,05*
0632000b) liści i ziół0,05*
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni0,05*
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,05*
0640000Ziarna kakaowe0,05*
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05*
0700000CHMIEL0,05*0,05*
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne50,05*
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,50,05*
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05*0,05*
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,10,05*
0840020Imbir lekarski (10)0,10,05*
0840030Kurkuma0,10,05*
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,10,05*
0850000Przyprawy pączkowe0,05*0,05*
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05*0,05*
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05*0,05*
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01* (+)0,01* (+)
0900020Trzcina cukrowa0,01*0,01*
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,03 (+)0,02 (+)
0900990Pozostałe (2)0,01*0,01*
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*) Granica oznaczalności
a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Dimetoat
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110010 Grejpfruty
0110020 Pomarańcze
0110030 Cytryny
0110040 Limy/limonki
0110050 Mandarynki
0161030 Oliwki stołowe
0213010 Buraki
0213020 Marchew
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213030 Seler zwyczajny
0213040 Chrzan pospolity
0213060 Pasternak
0213070 Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080 Rzodkiew zwyczajna
0213090 Kozibród porolistny/Salsefia
0213100 Brukiew/Karpiel
0213110 Rzepa biała/Rzepa jadalna
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220010 Czosnek
0220020 Cebula
0220030 Szalotka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0231010 Pomidory
0231030 Oberżyny/Bakłażany
0233020 Dynie olbrzymie
0233030 Arbuzy
0241010 Brokuły
0241020 Kalafiory
0242010 Brukselka/Kapusta brukselska
0242020 Kapusta głowiasta
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0251020 Sałaty
0270010 Szparagi
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300030 Groch
0402010 Oliwki do produkcji oliwy
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500010 Jęczmień
0500050 Owies zwyczajny
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500070 Żyto
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500090 Pszenica zwyczajna
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące danych z monitorowania są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0631030 Róża
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0900010 Korzenie buraka cukrowego
0900030 Cykoria podróżnik, korzenie
Ometoat
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110010 Grejpfruty
0110020 Pomarańcze
0110030 Cytryny
0110040 Limy/limonki
0110050 Mandarynki
0161030 Oliwki stołowe
0213010 Buraki
0213020 Marchew
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213030 Seler zwyczajny
0213040 Chrzan pospolity
0213060 Pasternak
0213070 Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080 Rzodkiew zwyczajna
0213090 Kozibród porolistny/Salsefia
0213100 Brukiew/Karpiel
0213110 Rzepa biała/Rzepa jadalna
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220010 Czosnek
0220020 Cebula
0220030 Szalotka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0231010 Pomidory
0231030 Oberżyny/Bakłażany
0233020 Dynie olbrzymie
0233030 Arbuzy
0241010 Brokuły
0241020 Kalafiory
0242010 Brukselka/Kapusta brukselska
0242020 Kapusta głowiasta
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0251020 Sałaty
0270010 Szparagi
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300030 Groch
0402010 Oliwki do produkcji oliwy
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500010 Jęczmień
0500050 Owies zwyczajny
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500070 Żyto
0500090 Pszenica zwyczajna
0900010 Korzenie buraka cukrowego
0900030 Cykoria podróżnik, korzenie"
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 173 z 27.6.2019, s. 39).
3 EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2018. "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej dimetoat), Dziennik EFSA 2018; 16(10):5454. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5454.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.