Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych pomiędzy Tarbes (Lourdes-Pyrénées) i Paryżem (Orly).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.149.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych pomiędzy Tarbes (Lourdes-Pyrénées) i Paryżem (Orly)

(2005/C 149/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2005 r.)

1.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych Francja podjęła decyzję o zmianie zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych między portami lotniczymi Tarbes (Lourdes - Pyrénées) a Paryżem (Orly), opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 22 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2.
Wyżej wymienione zobowiązania zostały zmienione w sposób następujący: W pkt 2 zobowiązania dotyczące typów wykorzystywanych samolotów i oferowanych zdolności przewozowych zostają zastąpione przez następujące zobowiązania:

"Minimalna dzienna zdolność przelotowa oferowana przez cały rok powinna wynosić 360 miejsc od poniedziałku do piątku oraz 180 miejsc w soboty i niedziele. Usługi należy wykonywać przy wykorzystaniu samolotów z kabiną ciśnieniową.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.