Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.41.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/225
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, dla których Zjednoczone Królestwo jest wskazane jako administrujące państwo członkowskie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE 1 , w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2) W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2009 2  wskazano Zjednoczone Królestwo jako administrujące państwo członkowskie dla niektórych operatorów statków powietrznych. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, przy braku przepisów szczególnych, spowodowałoby, że Zjednoczone Królestwo nie mogłoby już być uznawane za administrujące państwo członkowskie do celów art. 18a dyrektywy 2003/87/WE. W przypadku gdy nie zostanie zawarta umowa o wystąpieniu ze Zjednoczonym Królestwem, konieczna będzie zmiana załącznika do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 w celu wskazania administrującego państwa członkowskiego dla tych operatorów statków powietrznych.

(3) Zmiany w wykazie operatorów statków powietrznych opierają się na najnowszych danych przekazanych przez Eurocontrol.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 748/2009.

(5) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 3  ustanie zastosowania aktów, ustalone na określoną datę, przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem mieć zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 748/2009 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i powinno mieć zastosowanie jedynie w przypadku braku umowy o wystąpieniu zawartej ze Zjednoczonym Królestwem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 748/2009 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie nie ma jednak zastosowania, jeżeli do tego dnia wejdzie w życie umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

BELGIA
Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
19053M COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
38484AEROTRANSCARGOREPUBLIKA MOŁDAWII
41049AHS AIR INTPAKISTAN
45375AIR BELGIUM SABELGIA
7649AIRBORNE EXPRESSSTANY ZJEDNOCZONE
35078AIRLIFT INTL (GHANA)GHANA
33612ALLIED AIR LIMITEDNIGERIA
27011ASL AIRLINES BELGIUMBELGIA
31416AVIA TRAFFIC COMPANYTADŻYKISTAN
30020AVIASTAR-TU CO.FEDERACJA ROSYJSKA
123Abelag Aviation NVBELGIA
38941BMI REGIONAL LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
908BRUSSELS AIRLINESBELGIA
f200001British Midland Regional LimitedZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25996CAIRO AVIATIONEGIPT
4369CAL CARGO AIRLINESIZRAEL
29517CAPITAL AVTN SRVCSNIDERLANDY
7526CIGNA CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f11336CORPORATE WINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32909CRESAIRSTANY ZJEDNOCZONE
32432EGYPTAIR CARGOEGIPT
f12977EXCELLENT INVESTMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32486FAYARD ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
f11102FedEx Express Corporate AviationSTANY ZJEDNOCZONE
13457Flying Partners CVBABELGIA
29427Flying Service N.V.BELGIA
24578GAFI GENERAL AVIATMAURITIUS
34865GARUDA AVIATIONAUSTRALIA
32737GREAT ALLIANCE WORLDLUKSEMBURG
f12983GREEN DIESEL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29980HAINAN AIRLINES (2)CHINY
23700HEWA BORA AIRWAYSKONGO
28582INTER WETAIL AGSZWAJCARIA
9542INTL PAPER CYSTANY ZJEDNOCZONE
24997JET AIRWAYS INDIAINDIE
27709KALITTA AIRSTANY ZJEDNOCZONE
28087LAS VEGAS CHARTERSTANY ZJEDNOCZONE
32303MASTER TOP LINHASBRAZYLIA
37066MERIDIAN (AIRWAYS)BELGIA
35776MERIDIAN (GHANA)GHANA
1084MIL BELGIUMBELGIA
31207N604FJ LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11462N907WS AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
20472NCC SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
26688NEWELL RUBBERMAIDSTANY ZJEDNOCZONE
f10341OfficeMax IncSTANY ZJEDNOCZONE
31660RIPPLEWOOD AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
2344SAUDIAARABIA SAUDYJSKA
29222SILVERBACK CARGORWANDA
30241SKYBLUE AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39079SOLARIUS AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35334SONOCO PRODUCTS COSTANY ZJEDNOCZONE
26784SOUTHERN AIRSTANY ZJEDNOCZONE
38995STANLEY BLACK&DECKERSTANY ZJEDNOCZONE
27769Sea AirBELGIA
f10971THOMAS William H.STANY ZJEDNOCZONE
36184TNT EXPRESS (UK)ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34920TRIDENT AVIATION SVCSTANY ZJEDNOCZONE
30011TUI AIRLINES - JAFBELGIA
27911ULTIMATE ACFT SERVICSTANY ZJEDNOCZONE
20065V L MBELGIA
8962VALERO SERVICES, INCSTANY ZJEDNOCZONE
13603VF CORPSTANY ZJEDNOCZONE
36269VF INTERNATIONALSZWAJCARIA
37064VIPER CLASSICS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28453VLM Airlines NVBELGIA
f11467WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
25432Wal-Mart StoresSTANY ZJEDNOCZONE
37549YILTAS GROUPTURCJA

BUŁGARIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
33329AERO POWER LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27698AEROVISTAZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
26520AIR LIBYA 2LIBIA
39180ALK JSCBUŁGARIA
36020ARARAT INTERNATIONALARMENIA
34563ASIA AIRWAYSZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
24508BALTIC AIRLINES UUFEDERACJA ROSYJSKA
28445BH AIRBUŁGARIA
43451BUL AIR LTD.BUŁGARIA
29056BULGARIA AIRBUŁGARIA
27538BULGARIAN AIR CHRTR.BUŁGARIA
25981CARGO AIR LTD.BUŁGARIA
32313EAST WING KAZAKHSTANKAZACHSTAN
36884FLY ADJARAGRUZJA
36995GR AVIA S.A.GWINEA
25134INTERNAL MINISTRY UUFEDERACJA ROSYJSKA
28505IRANIAN AIR TRANSPORISLAMSKA REPUBLIKA IRANU
31721JORDAN INT AIR CARGOJORDANIA
28246KOKSHETAU AIRLINEKAZACHSTAN
32034KOMIAVIAVIATRANS 2FEDERACJA ROSYJSKA
31019KREMENCHUK FLIGHTUKRAINA
38939KRUNK AVIATION 2UKRAINA
1703LEARJETSTANY ZJEDNOCZONE
38109LUFTHANSA TECH SOFIABUŁGARIA
21448MOSCOW AIRLINES JSCFEDERACJA ROSYJSKA
35530PAMIR AIRWAYSAFGANISTAN
30622PMT AIRKAMBODŻA
37661RGB ENTERPRISES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27203ROSAVIA AIR COMPANYUKRAINA
1830SENEGALAIRSENEGAL
32347TABAN AIRISLAMSKA REPUBLIKA IRANU
37954TROPICAL AIR (Z) LTDZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII
37793UKRSPECEXPORTUKRAINA
37987YAK AIRGRUZJA
35082ZAGROS AIRLINESISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

CZECHY

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
30560ABS JETS INC.CZECHY
7824ACL SLOVACKYCZECHY
35387ACS SAHISZPANIA
f11874AEG Air A.V.V.ARUBA
16895AERO VODOCHODYCZECHY
f11813AERSALE INCSTANY ZJEDNOCZONE
38060AIR NAVIGATION LKCZECHY
31304AIRCRAFT INDUSTRIESCZECHY
39019AIRLINE CONT.MNTN EQSTANY ZJEDNOCZONE
31433ALANDIA AIR ABFINLANDIA
30203ATMA AIRLINESZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34057AVTN SPECIALTIESSTANY ZJEDNOCZONE
35333AXIS AVIATION GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
34052BDK AIR LIMITEDKANADA
22621CAA CZECH REPUBLICCZECHY
34430CAIMITO ENTERP. LTDCYPR
859CZECH AIRLINESCZECHY
36294CZECH CONNECT AIRLINCZECHY
33327EARTH ONE LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10182Executive Flight Services, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35214FLYDUBAIZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
24116GALLAGHER ENTERPRISESTANY ZJEDNOCZONE
36242GEORGIAN INTERNATIONGRUZJA
31631GLOBAL AVIATION LIBYLIBIA
36746HOLIDAY CZECHCZECHY
35825HYUNDAI MOTOR COREPUBLIKA KOREI
32231ILIN AIRCOMPANYFEDERACJA ROSYJSKA
30145INCLEDON ENTERPRISESCYPR
27908JOB AIR SROCZECHY
39009JUMP TANDEMCZECHY
30825LETS FLY SROCZECHY
38713LITTLE AVIATION LTDAUSTRALIA
24616LR AIRLINESCZECHY
32935MIDAMERICA HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
3597MIL CZECH REPUBLICCZECHY
30743NORSE AIR CHARTERREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
29976NOVA CHEMICALSSTANY ZJEDNOCZONE
35361OKAY HOLDING ASCZECHY
24121PETROPAVLOVSK AIRFEDERACJA ROSYJSKA
44173PLORISTA LIMITEDCYPR
f13500Prime AviationSINGAPUR
36763RETENTURA LTD.CYPR
2276ROCKWELL AUTOMATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f10379Red.ComSTANY ZJEDNOCZONE
f10894SCB Falcon, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32812SKY DIVING FOR FUNSŁOWACJA
27292SKY GEORGIAGRUZJA
31351SKY KG AIRLINESTADŻYKISTAN
32157SKYDIVE LKCZECHY
24903SMARTWINGS A.S.CZECHY
37554SOVEREIGN EXPRESSBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
13702STEVENS EXPRESSSTANY ZJEDNOCZONE
f13143Timber LLCSTANY ZJEDNOCZONE
25890UKRAINIAN PILOTUKRAINA
32721VIDEOTAPE CENTERSTANY ZJEDNOCZONE
38948VIETJET AIRWIETNAM
39695YANAIRUKRAINA

DANIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
35753A/S MAERSK AVIATIONDANIA
33185AIR ALPHA A/C SALESDANIA
3456AIR ALSIEDANIA
22466AIR GREENLANDDANIA
37856AIR PANAMAPANAMA
34774ALIGAP A/SDANIA
142ATLANTIC AIRWAYSDANIA
36122AVIATION HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
39508BGR I/SDANIA
36842BRASILIA JET CENTERBRAZYLIA
18736BRUEL, NDANIA
32921CANYON GATE FLT SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
33047CITICAPITAL LOCAVIAFRANCJA
4018Campbell Sales CompanySTANY ZJEDNOCZONE
34630DIRECT AVIATION MNGTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27919DRT VERTRIEBS GMBHDANIA
366Danish Air Transport A/SDANIA
f10500Duchossois Industries, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
25431ELMAGAL AVIATIONSUDAN
26272EXECUJET EUROPE A/SDANIA
35478FIRST GREENWICHZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10218GCTPA, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33254GE CAPITAL SOLUTIONSDANIA
37052GENCHART B.V.NIDERLANDY
32364GLOBAL TRANSERVICESTANY ZJEDNOCZONE
32595GRAAKJAER A/SDANIA
38120HUNNU AIRMONGOLIA
36297JET FLEET INTLSTANY ZJEDNOCZONE
32158JET TIME A/SDANIA
34892JJO Invest ApSDANIA
33518KIRKBI INVESTDANIA
31243KIRKBI TRADINGDANIA
f11022LAKE CAPITAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34672LAO CAPRICORN AIRLAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
38155MOENS, GNIDERLANDY
32541NAPLES FLIGHT MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
9914NILAN A/SDANIA
12230Nordic Aviation Capital A/SDANIA
34830OLGA LEASING LTDBERMUDY
f14391Oaktree Capital ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
33803PARTNERSELSKABETDANIA
23090PHARMA NORDDANIA
33115POTASH CORP (2)KANADA
35196PRIMERA AIR SCANDDANIA
29123RHEINLAND AIR SERV.NIEMCY
31890ROMANIAN AIRPORT SVCRUMUNIA
9918STAR AIRDANIA
36191SUN WAY GEORGIAGRUZJA
4357SUN-AIR of ScandinaviaDANIA
31527SYMPHONY MILLENIUMSINGAPUR
21484THOMAS COOK SCAND.DANIA
38112VINCENT AVIATION LTDNOWA ZELANDIA
32655VIP PARTNERFLYDANIA
12327WEIBEL SCIENTIFICDANIA

NIEMCY

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
31485328 SUPPORT SERVICESNIEMCY
26507AAA AVIATION & AIRCRNIEMCY
34963ACG AIR CARGONIEMCY
17942ACH HAMBURGNIEMCY
24933ADVANCE AIR LFGNIEMCY
38865AERO BEE AIRLINESKANADA
150AERODIENSTNIEMCY
32334AEROFLOT CARGOFEDERACJA ROSYJSKA
27739AEROMEDICAL EVACARABIA SAUDYJSKA
171AEROWEST GMBH (HAN)NIEMCY
11454AFI FLIGHT INSPECT.NIEMCY
31799AGRATA AVIATIONESTONIA
27692AHSEL HAVATURCJA
36719AIR 1 AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
5764AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KGNIEMCY
22484AIR ALLIANCE GMBHNIEMCY
36344AIR ARABIA EGYPTEGIPT
29576AIR ARMENIAARMENIA
201AIR CANADAKANADA
35195AIR CHINA BUSINESSCHINY
36986AIR FINKENWERDERNIEMCY
36989AIR FUHLSBUETTELNIEMCY
32268AIR HAMBURGNIEMCY
237AIR INDIAINDIE
22378AIR KUBANFEDERACJA ROSYJSKA
5663AIR NAMIBIANAMIBIA
29743AIR NATIONAL CORPNOWA ZELANDIA
17595AIR SERVICE BERLINNIEMCY
31446AIR TRANSPORT INTL 2STANY ZJEDNOCZONE
35215AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KGNIEMCY
17794AIRBUS HELICOPTERSNIEMCY
32484AIRCASTLE ADVISORSTANY ZJEDNOCZONE
33754AIRCRAFT AFRICA COREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
33817AIRCRAFT ASSET MGT.NIEMCY
32868AIRCRAFT GENERALWŁOCHY
f11396AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
34984AIRCRAFT MNGMT LSSZWAJCARIA
37424AIRCRAFT PARTNERNIEMCY
36019AIRCRAFT RENT A.S.CZECHY
38063AIRCRAFT SOLUTIONSLUKSEMBURG
33852AIRLIFT SERVICE D.O.BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII
33856AIRMID AVTN SVCS LTDINDIE
24283AIRPHIL EXPRESSFILIPINY
34629AIRVIP LTD.BERMUDY
33836AJWA AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
30361AL HOKAIRSZWAJCARIA
36165AL SAHAB LIMITEDBAHRAJN
5165ALPLA AIR CHARTERAUSTRIA
38135ALSCOSTANY ZJEDNOCZONE
36981AMENTUM CAPITAL LTDIRLANDIA
32684AMJET AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
4944ANHEUSER BUSCHSTANY ZJEDNOCZONE
25743ANSCHUTZSTANY ZJEDNOCZONE
31290AOP AIR OPERATINGSZWAJCARIA
34337API HOLDINGNIEMCY
33706ARCAS AVIATION GMBHNIEMCY
38283ARIRANG IOM AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27073ARTOC Group for Investment and DevelopmentEGIPT
38398ASG AVIATIONNIEMCY
35310ASIA CONTINENT AVIAKAZACHSTAN
25551ASIA CONTINENTALKAZACHSTAN
24940ASIA TODAY LTDCHINY
8272ASL AIRLINES SWISSSZWAJCARIA
14559ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KGNIEMCY
40316ATA CONCEPT GMBHSZWAJCARIA
30698ATG SWISS FIRSTSZWAJCARIA
36360AUGSBURG AIRWAYS GMBNIEMCY
29122AURON LTDBERMUDY
31787AV8JETZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38338AVANTHA HOLDING LTDINDIE
38352AVAZ D.O.O.BOŚNIA I HERCEGOWINA
37650AVIANDO SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
31551AVIATION CAP GRPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35968AVIATION INVESTMENTNIEMCY
35708AVIATION JOLINA SECKANADA
33093AVIATION PARTNERS SHONDURAS
38617AZT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
44626AZURAIR GMBHNIEMCY
f10001Academy of Art UniversitySTANY ZJEDNOCZONE
3647Adolf Würth GmbH & Co. KGNIEMCY
6802Aero Personal s.a de c.v.MEKSYK
156Aeroflot - Russian AirlinesFEDERACJA ROSYJSKA
35126Aerologic GmbHNIEMCY
35389Agiles Aviation GmbH & Co.KGNIEMCY
28844Air Astana JSCKAZACHSTAN
8221Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KGNIEMCY
33133Air China Cargo Co., LtdCHINY
786Air China LimitedCHINY
1562Air SerbiaSERBIA
22317Air-Service GmbHNIEMCY
32419AirBridgeCargo Airlines LLCFEDERACJA ROSYJSKA
21756Airtrans Flugzeugvermietungs GmbHNIEMCY
8901Archer Daniels Midland CompanySTANY ZJEDNOCZONE
19480Asiana AirlinesREPUBLIKA KOREI
20979Atlas Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
27868Atlasjet AirlinesTURCJA
31878B&D AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
7897BAE SYSTEMS FLT SYSTSTANY ZJEDNOCZONE
30586BALL CORPSTANY ZJEDNOCZONE
32840BARBEDOS GROUP LTDNIGERIA
37657BARBICAN HOLDINGSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
509BASF SENIEMCY
29137BATAVIA AIRINDONEZJA
35233BAVARIA INTERNATIONNIEMCY
30306BEDO BETEILIGUNGSNIEMCY
17395BEECHCRAFT BERLINNIEMCY
38554BERATEX GROUP LTDFEDERACJA ROSYJSKA
32764BHARAT FORGEINDIE
11312BIZAIR FLUG GMBHNIEMCY
3166BLACK & DECKERSTANY ZJEDNOCZONE
f12963BLACK FOREST VENTURES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28042BLUE SKY GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
37860BLUEJETS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
14658BMW AGNIEMCY
38111BOEKH00RN M&ANIDERLANDY
6667BOMBARDIER AEROSPACESTANY ZJEDNOCZONE
36062BORAJET HAVACILIKTURCJA
37261BOSTON POST LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
37922BOURNEMOUTH AIR LTD.SZWAJCARIA
680BURDA REISEFLUGNIEMCY
29107BZL Bermuda LimitedBERMUDY
516Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung MannheimNIEMCY
25978Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.NIEMCY
f10795Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f13674Blackhorse, LLC.STANY ZJEDNOCZONE
23956Blue Sky Airservice GmbHNIEMCY
29389Bombardier PreOwnedSTANY ZJEDNOCZONE
31614Bombardier Transportation GmbHNIEMCY
37196Bournemouth Handling LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34852BremenFlyNIEMCY
15176Bundespolizei-FliegergruppeNIEMCY
32874Business Jet LtdNOWA ZELANDIA
19823CA "Air Moldova" ISREPUBLIKA MOŁDAWII
33282CANJET AIRLINESKANADA
34985CAPE CHAMONIX WINEREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
43435CARGO AIRCRAFT MGTSTANY ZJEDNOCZONE
43019CARGOLOGICAIR LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32482CARSON AIR LTDKANADA
5800CATHAY PACIFICCHINY
26021CEBU PACIFIC AIRFILIPINY
30714CENTRAL MOUNTAIN AIRKANADA
28482CFFI VENTURES INCKANADA
35194CHONGQING AIRLINESCHINY
28178CIRRUS AVIATIONNIEMCY
35527CLASSIC SERVICES INCSTANY ZJEDNOCZONE
36157CLUB SAAB 340SZWAJCARIA
4782COMFORT AIRNIEMCY
23741COMMANDER MEXICANAMEKSYK
33189CONTINENT AIRLINE UUFEDERACJA ROSYJSKA
31333CORP JET SVCSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34548CORPORATE JET REALI.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39156CSM MINING SUPPLIESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
24481CTL LOGISTICS S.A.POLSKA
f11401CVS/Caremark CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10103Canadian Utilities LimitedKANADA
35021Chai Ltd.SZWAJCARIA
35418Challenge Aero AGUKRAINA
22448Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbHNIEMCY
f10709Colgan Air ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
38182Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f10778Computer Sciences CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
824Condor Flugdienst GmbHNIEMCY
30922DAIDALOS AVIATIONUKRAINA
34179DAO AVIATIONDANIA
967DAS DIRECT AIRNIEMCY
28800DATELINE OVERSEASCYPR
30651DAUAIRNIEMCY
18003DBA LUFTFAHRTGESELL.NIEMCY
26466DC Aviation GmbHNIEMCY
f10558DCS Management ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
30996DEERE & COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
38547DEKALB FARMERS MARK.STANY ZJEDNOCZONE
37580DERMAPHARMNIEMCY
f10774DFZ, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10589DH Flugcharter GmbHNIEMCY
35715DHL Air Ltd.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25139DIETZ AGNIEMCY
37808DIETZ AVIATION GMBHNIEMCY
18824DLR BRAUNSCHWEIGNIEMCY
10853DLR OBERPFAFFENHOFENNIEMCY
37798DO-TEC GMBHNIEMCY
27181DONAVIA JSCFEDERACJA ROSYJSKA
35451DORNIER NO LIMITSNIEMCY
28795DULCO HANDEL GMBHNIEMCY
968DUSSMANN PSTANY ZJEDNOCZONE
30726DUTCH ANTILLES EXPR.ARUBA
4484Delta Air Lines, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
8980Delta Technical Services LtdNIEMCY
1776Deutsche Lufthansa AGNIEMCY
2044Dr. August Oetker KGNIEMCY
8082E.I. du Pont de Nemours and CompanySTANY ZJEDNOCZONE
34736EAST UNIONFEDERACJA ROSYJSKA
36121EAT LEIPZIG GMBHNIEMCY
34657EEA GMBHNIEMCY
29883EFB AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
996EGYPTAIREGIPT
31615EICHSFELD AIR GMBHNIEMCY
9807EMIRATES INTLZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35749EON AVIATIONINDIE
31041EPC HOLDINGS 644STANY ZJEDNOCZONE
36507ERSTE ASSET INVEST.NIEMCY
19629ESCHMANN H DNIEMCY
29929ETIHAD AIRWAYSZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34011EURO AIR CHARTERNIEMCY
1980EUROPEAN AIR EXPRESSNIEMCY
2034EUROWINGS GMBHNIEMCY
3639EVERGREEN AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
32264EXECUJET ASIASINGAPUR
36357EXECUJET AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
39161EXECUTIVE JET SERV.KONGO
31909EXECUTIVE SVCS (AZ)STANY ZJEDNOCZONE
12213Emil Capital Partners, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10180Epps Air Service, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
22523FAASTANY ZJEDNOCZONE
4783FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFTNIEMCY
34640FALCON 007 S.A.R.L.FRANCJA
28589FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KGSZWAJCARIA
12811FEGOTILA LTDBERMUDY
35937FINKCASNIEMCY
27700FIRST DATA CORPSTANY ZJEDNOCZONE
32722FLIGHT CAL. MALAYSIAMALEZJA
22238FLIGHT CALIBRATIONNIEMCY
6705FLM AVIATIONNIEMCY
31012FLUGSCHULE HAMBURGNIEMCY
42260FLYEGYPTEGIPT
38804FLYING TECHNOLOGYFEDERACJA ROSYJSKA
26843FMG-FLUGSCHULENIEMCY
11369FORD EUROPE LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1595FRENZEL GNIEMCY
4232FRONTIER AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
38973FUENFTE XR-GMBHNIEMCY
14557Firma Steiner-FilmNIEMCY
f10193Five Star Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36945Flights Holdings LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
1778Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)NIEMCY
32678Fresena Flug GmbH & Co KGNIEMCY
25111G-92 KFTWĘGRY
33827GABINETTE (ANG)ANGOLA
22807GAS AIR SERVICE GMBHNIEMCY
33821GE CAPITAL B.V.NIDERLANDY
35147GE CAPITAL SWITZERL.SZWAJCARIA
25027GEKO TRADENIEMCY
3349GENERAL MOTORSSTANY ZJEDNOCZONE
36747GEOJET LUFTFAHR. (2)NIEMCY
39230GEORGE TOLOFARINIGERIA
31914GERMAN SKY AIRLINESNIEMCY
38591GERMANIA EXPRESSNIEMCY
35803GHASSAN AHMED ALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34848GLOBAL A/C CONSULTSTANY ZJEDNOCZONE
25642GLOBAL AVTN BERMUDABERMUDY
38372GLOBO AVIACAOBRAZYLIA
23743GOMEL AIRLINESBIAŁORUŚ
22366GOVERNMENT CROATIACHORWACJA
22370GOVERNMENT MACEDONIABYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII
38832GREENWAY JETSSTANY ZJEDNOCZONE
2395GROB AIRCRAFT AGNIEMCY
32172GULF JETZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
9243Germania Fluggesellschaft mbHNIEMCY
28944Germanwings GmbHNIEMCY
34841Gibbs International, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
38737Green Bay Packaging Inc.STANY ZJEDNOCZONE
315Gruss & CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10984Guitar Center, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
37030HAMBURG AIRWAYSNIEMCY
26105HANSGROHE SENIEMCY
32580HASLBERGER FINANZ.NIEMCY
33302HAVERFORD SUISSESZWAJCARIA
38607HAWKER BEECHCRAFT 2STANY ZJEDNOCZONE
31519HAWKER HUNTER AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25435HBK HOLDING COMPANYKATAR
35307HELIJET CHARTERNIEMCY
31103HOMAC AVIATION AGLUKSEMBURG
26281HTM HELICOPTER TRAVENIEMCY
27680HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)TURCJA
28618Haworth TransportSTANY ZJEDNOCZONE
32953HeidelbergCement AGNIEMCY
f11187Herc Management Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33269Herrenknecht Aviation GmbHNIEMCY
f10240Hess CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10652IAC FALCON HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
27301ICA GLOBAL SERVICES LLCSINGAPUR
38692IDEAVILLAGE PRODUCTSSTANY ZJEDNOCZONE
35785IFM Traviation GmbHNIEMCY
39551IKAR LLCFEDERACJA ROSYJSKA
25785ILYUSHIN AVIATIONFEDERACJA ROSYJSKA
37757INFINUM ALTIDO INC., LTDFEDERACJA ROSYJSKA
1528IRANAIRISLAMSKA REPUBLIKA IRANU
30463IRAQI AIRWAYS (2)IRAK
37529ISE INFORMATION SYS.NIEMCY
24664Intermap TechnologiesSTANY ZJEDNOCZONE
35760JEJU AIRREPUBLIKA KOREI
39559JESWALT INTLBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
11307JET EXECUTIVE INT.NIEMCY
27505JET GROUP LTDIZRAEL
21727JET LINKIZRAEL
2200JETAIR FLUG GMBHNIEMCY
16761JETFLIGHT AVIATION Inc.SZWAJCARIA
3328JETS EXECUTIVOSMEKSYK
36889JETSTAR PACIFICWIETNAM
32363JLJ EQUIPMENT LEASINSTANY ZJEDNOCZONE
21462JOHNSON CONTROLSSTANY ZJEDNOCZONE
36272JORDAN INTNLCHINY
11646JULIUS BERGERNIGERIA
32107JUNEYAO AIRLINESCHINY
36509JUNKER ERWIN GRINDICZECHY
21723Joint Stock Company Ural airlinesFEDERACJA ROSYJSKA
1610KARMANN GMBHNIEMCY
31171KAZAVIASPASKAZACHSTAN
22239KIEV AVIATION PLANTUKRAINA
33034KINGS AIRLINES (2)NIGERIA
25050KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE D00SERBIA
1652KOREAN AIR LINES CO., LTD.REPUBLIKA KOREI
21632KRASNOJARSKY AIRLINEFEDERACJA ROSYJSKA
33039KUBASE AVIATIONINDIE
1673KUWAIT AIRWAYSKUWEJT
23758Kimberly-Clark CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
25800Knauf Astra Ltd.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32568Kompass GmbH & Co. KGNIEMCY
4335Kraft Foods Global Inc.STANY ZJEDNOCZONE
36476LANARA LTDKAZACHSTAN, KIRGISTAN
6383LECH-AIR FLUGZEUGNIEMCY
20222LGM LUFTFAHRT GMBHNIEMCY
38914LIBRA FLUGZEUG GBRNIEMCY
28576LIBRA TRAVELSZWAJCARIA
42192LIEBHERR AVIATIONNIEMCY
f12832LINCARE LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32192LONDON CORPORATE JETZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1767LTU LUFTTRANSPORTNIEMCY
26498LUFT AVTN CHARTERAUSTRALIA
34305LUFTHANSA TECH. VIPNIEMCY
35742LWE VERMIETUNGS GMBHNIEMCY
45016LYNXJETIZRAEL
f10298Levi, Ray & Shoup, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
15456Luftfahrt-BundesamtNIEMCY
3857Lufthansa Cargo AGNIEMCY
27838Lufthansa Technik AGNIEMCY
f13551M-BJEP Ltd.WYSPA MAN
24502M. Bohlke Veneer Corp.STANY ZJEDNOCZONE
21072MAHAN AIRISLAMSKA REPUBLIKA IRANU
21878MAKEDONSKI AVIOTRANSBYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII
12521MARXER ANLAGENNIEMCY
36372MAT AIRWAYSBYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII
38074MENA AEROSPACE (OB)BAHRAJN
19999MENEKSE HAVAYOLLARITURCJA
31538MERLIN AVIATIONSZWAJCARIA
444MHS Aviation GmbHNIEMCY
9082MIDWEST AVIATION NESTANY ZJEDNOCZONE
30093MIG RUSSIAN AIRCRAFTFEDERACJA ROSYJSKA
37975MILLENNIUM AVIATIONAUSTRIA
37426MINERALOGY PTY LTD.STANY ZJEDNOCZONE
29242MINISTRY OF COMMUNICATIONSZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII
28438MLW AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
25067MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)TURCJA
3057MOELLERS MASCHINENNIEMCY
36267MONACO SPORTS MNGMTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28473M00NSTAR AVIATIONTURCJA
31348MORGAN STANLEY MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
27187MW AVIATION GMBHNIEMCY
31944MYN AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
38209MZ TRANSPORTATIONNIEMCY
f13119Mariner Air LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38512Microstrategy Services CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f13307Miklos Services Corp.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
24270Montenegro AirlinesCZARNOGÓRA
f10785N16FX TrustSTANY ZJEDNOCZONE
f12724N250RG LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26118NASA AMES CENTERSTANY ZJEDNOCZONE
33963NATIONAL LEGACYKUWEJT
7853NATURAL ENVIRONMENTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30581NAYAK AIRCRAFT SERV.NIEMCY
38835NEBULA III LTD UAEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
11061NEUMEYR FLUGGERAETENIEMCY
15551NEW YORKER GROUPNIEMCY
24661NORTH AMERICAN JETSTANY ZJEDNOCZONE
29267NOVELLUS SYSTEMSSTANY ZJEDNOCZONE
31791NOVESPACEFRANCJA
35125Nasser Ltd.KAJMANY
f13922Newlead LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
12218Nike, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
567OBO JET-CHARTER GMBHNIEMCY
33138OCA INTERNATIONALNIEMCY
5485OHLAIRNIEMCY
22820OMAN AIROMAN
22436OMAN ROYAL FLIGHTOMAN
2061OMNIPOLCZECHY
17692ONUR AIRTURCJA
37597000 NP AGP MERIDIAN+FEDERACJA ROSYJSKA
36743ORANGE AIRCRAFT (2)NIDERLANDY
8236OWENS CORNING CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
25059Omni Air InternationalSTANY ZJEDNOCZONE
23244Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"FEDERACJA ROSYJSKA
3343P&P PROMOTIONNIEMCY
852PARAGON RANCHSTANY ZJEDNOCZONE
36875PATRONUS AVIATIONBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
23471PCT Powder Coating Technologies Intl. SarlSZWAJCARIA
34044PD AIR OPERATION LTDNIEMCY
10690PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.TURCJA
22294PENSKE JET, INC.STANY ZJEDNOCZONE
19475PETERS GMBHNIEMCY
37609PETROPAVLOVSK MCFEDERACJA ROSYJSKA
4265PHIFER WIRE PRODUCTSSTANY ZJEDNOCZONE
5225PHOENIX AIR GMBHNIEMCY
3085PICTON II LTDBERMUDY
22309POLETFEDERACJA ROSYJSKA
30230POLET ACFT MNGTBERMUDY
36251POLLARD ACFT SALESSTANY ZJEDNOCZONE
37040PREISS-DAIMLERNIEMCY
34505PRINCESS AVIATIONLIBAN
29307PRIVATAIR GMBHNIEMCY
34553PRIVATE JET HOLD.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
12196PRIVATE WINGSNIEMCY
37417PRIVATEJET INT. GMBHNIEMCY
3751PROCTER&GAMBLESTANY ZJEDNOCZONE
12648Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KGNIEMCY
33666Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.PAKISTAN
29731Parc aviationIRLANDIA
775Pentastar Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
2196QANTAS AIRWAYSAUSTRALIA
21912QATAR AIRWAYSKATAR
39255RA DR. JAN PLATHNERNIEMCY
37057RADIC AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
30124RAE - REGIONAL AIRNIEMCY
32083RAY ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
30485RC AVIATION LLPSTANY ZJEDNOCZONE
19436REGIO AIR MECKLENBRGNIEMCY
33032RELIANCE COMMERCIALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
30938RIKSOS TURIZM LTTURCJA
5547RJR WINSTON SALEMSTANY ZJEDNOCZONE
f13620RNJ GmbH. & CO KGNIEMCY
32723RSG RENTAL SERVICESNIEMCY
29927RUAG AEROSPACE SERVNIEMCY
37464RUAG SWITZERLANDSZWAJCARIA
36233RUIZ, LMEKSYK
38246RUSAEROFEDERACJA ROSYJSKA
9200RYAN INTL AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
38368RYAN INTL AIRLINES 2STANY ZJEDNOCZONE
29352Rentair UK LtdNIEMCY
27446Rhema Bible ChurchSTANY ZJEDNOCZONE
606Robert Bosch GmbHNIEMCY
22593S BRUNEI SULTANPAŃSTWO BRUNEI DARUSSALAM
f10788SAP America Inc.STANY ZJEDNOCZONE
18991SAP SENIEMCY
34319SAPOFINA AVTN LTD.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
21282SCHROTT WETZEL GMBHNIEMCY
5031SCHWARZMUELLERAUSTRIA
30971SEARAY BD100REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
35352SEGRAVE AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
31846SG FINANS A/S NORGESZWECJA
27571SHANGHAI AIRLINESCHINY
22814SHARJAH RULERS FLTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
29540SHENZHEN AIRLINESCHINY
27735SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.TURCJA
38681SILK WAY WESTAZERBEJDŻAN
2463SINGAPORE AIRLINESSINGAPUR
1034SIRTE OILLIBIA
f12146SIRVAIR, S.A. de C.V.MEKSYK
7867SIXTNIEMCY
32179SKIPPERS AVIATIONAUSTRALIA
31208SKY BEYOND HOLDINGSSINGAPUR
2477SKY JETSZWAJCARIA
37940SKY SWALLOWS LTD.FEDERACJA ROSYJSKA
37740SKYBIRD AIR LTDNIGERIA
34392SKYBUSKAZACHSTAN
32816SKYBUS AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
19819SKYPLAN SERVICESKANADA
31870SM AVIATIONNIEMCY
43591SMALL PLANETNIEMCY
45991SMALL PLANET (2)NIEMCY
32544SMS Aviation GmbHNIEMCY
33747SOMON AIRTADŻYKISTAN
2316SOUTH AFRICAN AIRWAYSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f11331SOUTHLAKE AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36224SPECTRA ENERGYSTANY ZJEDNOCZONE
26725SPIRIT AIRLINES 2STANY ZJEDNOCZONE
28904SPX FLOWSTANY ZJEDNOCZONE
5216SRILANKAN AIRLINESSRI LANKA
36094SSP AVIATIONINDIE
23935STAR ARIES SHIPMGMTCYPR
32446STAR AVIATION SRVCSZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
29368STAR AVIATION UGNIEMCY
15526STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAUUKRAINA
32361STRONG AVIATIONKUWEJT
30086SUMMIT AIRKANADA
44422SUNDAIR GMBHNIEMCY
37379SUNEXPRESS DEUTSCHL.NIEMCY
36720SWISS AV CONSULTANTSSZWAJCARIA
28494SWISS GLOBAL AIR LINES AGSZWAJCARIA
28910SWISS GLOBAL JET MGTSZWAJCARIA
f12122Safeway, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
24784Samsung Techwin Co., Ltd.REPUBLIKA KOREI
f10701Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.MEKSYK
21734Siberia AirlinesFEDERACJA ROSYJSKA
9354SkyWork Airlines AGSZWAJCARIA
f12005Spiral, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29841Spirit of Spices GmbHNIEMCY
10201SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)TURCJA
28362Sun D'or International Airlines LTDIZRAEL
12878Südzucker Reise-Service GmbHNIEMCY
36760T'WAY AIR CO LTDREPUBLIKA KOREI
8360TACASALWADOR
35978TATHRA INTERNATIONALFEDERACJA ROSYJSKA
32576TB INVEST GROUPCZECHY
31566TEAM AVIATIONNIEMCY
33120TEC AIRCRAFT LEASINGAUSTRIA
36210TESLA AIRSZWAJCARIA
42391TEXTRON AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35936TIGER HERCULES CORPTAJWAN
f12990TOKECO INCORPORATEDSTANY ZJEDNOCZONE
21908TOKOPH D PREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f14958TPS Group Holding Inc.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
33923TREK-AIR B.V.NIDERLANDY
37070TREVO AVIATION LTDNIEMCY
1389TUIfly GmbHNIEMCY
33495TURBOJET KFTWĘGRY
33979TURKUAZ AIRLINESTURCJA
7971TW AIRBERMUDY
2681Thai Airways International Public Company LimitedTAJLANDIA
f10445Thomas H. Lee PartnersSTANY ZJEDNOCZONE
14993Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbHNIEMCY
31353Tidnish Holdings LimitedKANADA
f11873Tillford LimitedBERMUDY
2758Turkish Airlines THYTURCJA
f12479Tyremax Pty LtdAUSTRALIA
22512UGANDA EXEC FLIGHTUGANDA
27079UKRAINIAN MEDITERRANUKRAINA
24948UKSATSEUKRAINA
4692US Airways, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29839USA 3000 AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
34914USA JET AIRLINES 3STANY ZJEDNOCZONE
43007USAASTANY ZJEDNOCZONE
26886UTair Aviation, jscFEDERACJA ROSYJSKA
18224UZBEKISTAN AIRWAYSUZBEKISTAN
2782United Airlines, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
8960United Parcel Service CoSTANY ZJEDNOCZONE
35921United TherapeuticsSTANY ZJEDNOCZONE
31984VARIG LOGISTICA SABRAZYLIA
37759VENTURE AVTN GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
5198VHM SCHUL & CHARTERNIEMCY
31758VIVAT TRUST LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
2840VOLKSWAGEN AGNIEMCY
45213VOLKSWAGEN AIRSERV.NIEMCY
2812VRG Linhas Aereas S/ABRAZYLIA
39258VUKY HOLDINGS LTDSZWAJCARIA
31669Vacuna Jets LimitedBERMUDY
30637Vale S/ABRAZYLIA
f10791Vecellio Management ServiceSTANY ZJEDNOCZONE
2833Viessmann Werke GmbH & Co. KGNIEMCY
18671Volga-Dnepr Airlines LLCFEDERACJA ROSYJSKA
36235WATERL00 AVIATIONKANADA
24113WEBER MANAGEMENTNIEMCY
1323WEKA Flugdienst GmbHNIEMCY
35535WELLS FARGO BANK (2)STANY ZJEDNOCZONE
34391WHS CONSULTING AGSZWAJCARIA
10834WIKING HELIKOPTERNIEMCY
33317WINAIR AUSTRIAAUSTRIA
34169WIZZ AIR UKRAINE LLCUKRAINA
37044WOELBERN FLIGHT 01NIEMCY
36967WOELBERN FLIGHT 02NIEMCY
2930WORLD AIRWAYSSTANY ZJEDNOCZONE
30605Wheels Aviation Ltd.NIEMCY
27514Wirtgen BgmbHNIEMCY
32609XIAMEN AVIATION AVVFEDERACJA ROSYJSKA
31769XL Airways Germany GmbHNIEMCY
36920XR-GMBHNIEMCY
32403XRS Holdings, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34976YH AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34953ZENITH CAPITAL LTDSZWAJCARIA
33948ZEUS TAXI AÉREOBRAZYLIA
38977ZWEITE XR-GMBHNIEMCY
5960Zeman FTLNIEMCY
f10488Ziff Brothers Investment, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
24568ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGNIEMCY

ESTONIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
34613ABELIA TRADING LTDCYPR
22213ENIMEXESTONIA
38113FL TECHNICS ABLITWA
22574MIL JAPANJAPONIA
10937MIL RUSSIAFEDERACJA ROSYJSKA
1117MIL SWITZERLANDSZWAJCARIA
35109NORTH WIND AIRLINESESTONIA
38604SMARTLYNX ESTONIAESTONIA
30036ULS Airlines CargoTURCJA
36496ZAMBEZI AIRLINESZIMBABWE

IRLANDIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
34931Blue Nightingale TradingREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
32901142955 ONTARIO LTDKANADA
37435921BE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27726994748 ONTARIO INCKANADA
f11440A & C BUSINESS SERVICES INCSTANY ZJEDNOCZONE
27976ABCO Aviation IncorporatedSTANY ZJEDNOCZONE
35023ACFT FINANCE TRUSTIRLANDIA
31510ACP JETSSTANY ZJEDNOCZONE
f11447ADC AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10775ADP Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
132AER LINGUSIRLANDIA
29293AERO TIMBER PARTNERSSTANY ZJEDNOCZONE
23714AERO TOY STORE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28752AEROMANAGMENT GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
39015AEROSTAR LTD IRELANDIRLANDIA
32813AIR BLESSINGSTANY ZJEDNOCZONE
7057AIR SHAMROCKSTANY ZJEDNOCZONE
32218AIR TAHOMASTANY ZJEDNOCZONE
28432AIR TREKSTANY ZJEDNOCZONE
33141AIRTIME LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34285ALCHEMIST JET AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12838ALEDO SUB LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26140ALLTECHSTANY ZJEDNOCZONE
30995ALPHA ONE FLIGHT SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
f12957AMC 50 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31782AMERIPRISE FINANCIALSTANY ZJEDNOCZONE
27173APACHE CORPSTANY ZJEDNOCZONE
38618AR INVESTMENTS LLC.STANY ZJEDNOCZONE
39205ARGOS CAPITAL MNGTSTANY ZJEDNOCZONE
34018ARKIVA LTD.IRLANDIA
298ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITEDIRLANDIA
29280ASTOR STREET ASSETSTANY ZJEDNOCZONE
35166AT&T Management Services, L.P.STANY ZJEDNOCZONE
33136ATLANTIC AV KTEBSTANY ZJEDNOCZONE
33008AVIA PARTNER DENMARKDANIA
36309AVIANOVA (RUSSIA)FEDERACJA ROSYJSKA
30118AVIATION CORPORATE SERVICESIRLANDIA
f11798AVION SALES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27087AVIONETASTANY ZJEDNOCZONE
29670Aero Ways IncSTANY ZJEDNOCZONE
f10007Air Reese, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10765Alaska Eastern PartnersSTANY ZJEDNOCZONE
36324AltisIRLANDIA
f12155Amalgamated Consolidated, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12108Ambassador Marketing International Inc.STANY ZJEDNOCZONE
26369B&G LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
34053BANK OF NOVA SCOTIAKANADA
31686BARNARD AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
1537BAXTER HEALTH CARESTANY ZJEDNOCZONE
34487BAZIS INTL INC.KANADA
33090BEACON AVIATIONIRLANDIA
f11361BEAUTY CENTRAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
25114BECKER GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
6890BECTON DICKINSONSTANY ZJEDNOCZONE
32660BEDEK AVIATIONIZRAEL
38915BEL AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36482BGST LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33557BIG PLAY FLIGHT SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
f12964BLATTI AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
33247BLUE CITY HOLDINGS LTDSTANY ZJEDNOCZONE
f11410BORG HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31975BOULDER USSTANY ZJEDNOCZONE
32952BPG PROPERTIESSTANY ZJEDNOCZONE
37279BUSINESS A.CENTRE COTAJLANDIA
f12103Benson Football, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35372Bindley Capital PartnersSTANY ZJEDNOCZONE
f12682Bombardier New AircraftSTANY ZJEDNOCZONE
36888Boston Scientific CorpSTANY ZJEDNOCZONE
f11899C C Media Holdings IncSTANY ZJEDNOCZONE
35160C. Dot Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36790C2C AIR CHARTERSSTANY ZJEDNOCZONE
37117CA, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
32717CAMERON HENKINDSTANY ZJEDNOCZONE
22953CAPE CLEAR CAPITALSTANY ZJEDNOCZONE
22724CARDINAL HEALTH AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
30615CARLISLE HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34066CASTLE 2003-2 IRELAND LTDIRLANDIA
34153CAYLEY AVIATIONSZWAJCARIA
30896CCA AIR CHARTERSTANY ZJEDNOCZONE
f10927CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
36333CELLO AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29250CENTURION AVTN SRVCSSTANY ZJEDNOCZONE
36860CESSNA FINANCE CORPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f11418CESSNA FINANCE CORPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29096CHUBB FLIGHT OPERATIONSSTANY ZJEDNOCZONE
5078CINTASSTANY ZJEDNOCZONE
37889CIRRUS AVIATION (US)STANY ZJEDNOCZONE
21455CITYJETIRLANDIA
36082CMC GROUP INC.STANY ZJEDNOCZONE
44856CONCIERGE U LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35826CONSTELLATION LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32509COOK AIRCRAFT LEASNGSTANY ZJEDNOCZONE
33877CORACLE AVIATIONSZWAJCARIA
19036CORPORATE JETS PASTANY ZJEDNOCZONE
9248CRANE COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
28444CROSS AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f11386CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETYSTANY ZJEDNOCZONE
f13609Center for Disease Detection LLCSTANY ZJEDNOCZONE
3769Chevron U.S.A.Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12458Codale Electric Supply Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11882Colson & Colson General ContractorSTANY ZJEDNOCZONE
f13788Constellation ProductionsSTANY ZJEDNOCZONE
30753CovidienSTANY ZJEDNOCZONE
f10987Cozzens and Cudahy AirSTANY ZJEDNOCZONE
f10650DARBY HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
f11469DELAWARE GLOBAL OPERATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31690DELTA JET USASTANY ZJEDNOCZONE
24235DENISTON ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
35507DIAMOND AIR CHARTERZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30715DMB AviationSTANY ZJEDNOCZONE
35370DOMINOS PIZZA (2)STANY ZJEDNOCZONE
f12713DSS214 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
6064DUBAI AIR WINGZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
27997DYNAMIC AVIATION SERVICES INCSTANY ZJEDNOCZONE
f13128David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.STANY ZJEDNOCZONE
45097Dreamline Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35072EAC AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
8339EATONSTANY ZJEDNOCZONE
1009ELI LILLYSTANY ZJEDNOCZONE
23828EMC IRELANDIRLANDIA
23627EMERCOM RUSSIAFEDERACJA ROSYJSKA
33649ENCORE 684 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11381ENCORE/SB AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12801EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10176Energy Corporation of AmericaSTANY ZJEDNOCZONE
f10183Executive Flight Solutions, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33361FAGEN INCSTANY ZJEDNOCZONE
29521FAIRMONT AVIATION SEKANADA
35375FALCON 50 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33587FANAR AVIATION LTDZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
32271FAST LINK EGYPTEGIPT
34792FASTNET JET ALLIANCEIRLANDIA
21578FEDERAL MOGULSTANY ZJEDNOCZONE
28181FERRO CORPSTANY ZJEDNOCZONE
30469FIRST VIRTUAL AIRSTANY ZJEDNOCZONE
18781FJ900STANY ZJEDNOCZONE
9532FL Aviation CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
31774FLYING SQUIRRELSTANY ZJEDNOCZONE
10276FLYNN FINANCIALSTANY ZJEDNOCZONE
6573FOUR STARSTANY ZJEDNOCZONE
34371FREEBIRD MNGMT LTD.IRLANDIA
f12717FREEMAN AIR CHARTER SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
3826FRIEDKIN INTLSTANY ZJEDNOCZONE
22293FRONTLINER INCSTANY ZJEDNOCZONE
f12666Falcon Fifty LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35797Felham Enterprises IncSTANY ZJEDNOCZONE
23081Fertitta EnterprisesSTANY ZJEDNOCZONE
f10208Flightstar CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10877Fortune Brands, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
21858Frost Administrative Services, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11889Futura Travels LimitedINDIE
39022GAUGHAN FLYING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38550GC INTERNATIONAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
22286GE CAPITAL-GECAS EIIRLANDIA
32292GE COMMERCIAL AV SVCIRLANDIA
26624GENERAL MILLS SALESSTANY ZJEDNOCZONE
38543GEORGE GUND 3STANY ZJEDNOCZONE
f13141GIII Aircraft Management, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12778GIV EXEC JET LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38943GLOBAL EXPRESS GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
33121GLOBAL TRIP SUPPORTSTANY ZJEDNOCZONE
23814GLOBAL WINGS LTDSZWAJCARIA
3964GOODYEARSTANY ZJEDNOCZONE
f10230GPAir LimitedKANADA
f11374GREEN CHAIR PRODUCTIONS INCSTANY ZJEDNOCZONE
f12820GREENBRIER CAPITAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26847GREENHILL AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
31561GULF PACIFIC AVTN SVSTANY ZJEDNOCZONE
f11239GameStop, IncSTANY ZJEDNOCZONE
33031Gemini LtdSTANY ZJEDNOCZONE
f13449General Dynamics Land SystemsSTANY ZJEDNOCZONE
f12159Gilead SciencesSTANY ZJEDNOCZONE
f10231Graham Brothers Construction Co., IncSTANY ZJEDNOCZONE
22958Group HoldingsSTANY ZJEDNOCZONE
f13612Guthy Renker AviationSTANY ZJEDNOCZONE
24874HAC (Hangar Acquisition Corporation)STANY ZJEDNOCZONE
28219HARLEY-DAVIDSONSTANY ZJEDNOCZONE
21857HARSCOSTANY ZJEDNOCZONE
31054HEAVYLIFT INT.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
1423HERSHEY COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
26380HERTZ CORPSTANY ZJEDNOCZONE
35241HIGHFIELDS CAP MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
24583HILL AIR COMPANY I LLCSTANY ZJEDNOCZONE
24776HOME DEPOTSTANY ZJEDNOCZONE
33420HOWARD HOLDINGS PLCIRLANDIA
5170HUMANASTANY ZJEDNOCZONE
29387Harbert AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f12750Hawk Hollow Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
42446Hormel Foods CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f11193IAMAWSTANY ZJEDNOCZONE
24747IFFTGSTANY ZJEDNOCZONE
32500ILFC IRELAND LTDIRLANDIA
21409IRVING AIR SERVICEKANADA
28726International Jet ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
36005Irving Oil Transport Inc.KANADA
32671JANNAIRE LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35830JAPC INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10275JELD-WEN, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
27861JEP LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
22094JEPPESEN UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32549JET CLIPPER JOHNNYSTANY ZJEDNOCZONE
35926JET LOGISTICS INCSTANY ZJEDNOCZONE
35981JET SHARES ONLYSTANY ZJEDNOCZONE
32652JET SMART INCSTANY ZJEDNOCZONE
30210JET-A-WAY CHARTERSSTANY ZJEDNOCZONE
36494JETSELECT, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34915JKB JET HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26509JOLUK AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
39282James S OffieldSTANY ZJEDNOCZONE
31850Jarden CorpSTANY ZJEDNOCZONE
f10276Jepson Associates Inc.STANY ZJEDNOCZONE
34314Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)STANY ZJEDNOCZONE
f10282John M. Connors, Jr.STANY ZJEDNOCZONE
1584Johnson&JohnsonSTANY ZJEDNOCZONE
35520Jones International Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10702KEB Aircraft Sales, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
8180KELLOGGSTANY ZJEDNOCZONE
f11341KKN TRANSPORTATION LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32210KLEIN TOOLSSTANY ZJEDNOCZONE
20894KOHLER COSTANY ZJEDNOCZONE
f10286Kansas City Life Insurance CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10287Kenair, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11016Kendall Jackson Wine EstatesSTANY ZJEDNOCZONE
f10713Konfara CompanySTANY ZJEDNOCZONE
31706LCG ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
35616LEONARD GREEN & PARTSTANY ZJEDNOCZONE
12275LIBERTY MUTUALSTANY ZJEDNOCZONE
32207LISBON LIMITEDBERMUDY
1823LOCKHEED MARTIN CORPSTANY ZJEDNOCZONE
28852LONDON CITY JETZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35829LOWES COMPANIES INCSTANY ZJEDNOCZONE
40196LP 221 LCSTANY ZJEDNOCZONE
37926LUGHNASA MGMT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36958LUNA ENTERTAINMENTSTANY ZJEDNOCZONE
f10295Leco CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
29729Letica Leasing LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36957Level 3 CommunicationsSTANY ZJEDNOCZONE
f10302Lower Cross Aircraft Corp.STANY ZJEDNOCZONE
38901M&M AVIATION GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
36961MAGELLAN A/C SVCSIRLANDIA
30454MAJJEC JHETTSTANY ZJEDNOCZONE
26422MANDANSTANY ZJEDNOCZONE
38653MANHAG AGSZWAJCARIA
31670MATTHEWS JOHNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29444MC GroupSTANY ZJEDNOCZONE
12177MELLON BANKSTANY ZJEDNOCZONE
27630MERCURY ENGINEERINGIRLANDIA
11068MGM Resorts Aviation CorpSTANY ZJEDNOCZONE
30050MHS TRAVEL & CHTRSTANY ZJEDNOCZONE
37895MID SOUTH JETS INCSTANY ZJEDNOCZONE
26475MIDAMERICAN ENERGYSTANY ZJEDNOCZONE
f13615MIDES SEM DE CVSALWADOR
1104MIL IRELANDIRLANDIA
f10317MMB Management Advisory ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
31703MMRB SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
35625MODESTO EXEC AIR CHRSTANY ZJEDNOCZONE
f11411MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36426MPW INDUSTRIAL SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
40770MRTV LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32479MVA AVIATION LTD.BERMUDY
20548Maine Aviation Aircraft Charter, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12230Mannco LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27893Merck & Co., Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10507Midland Financial Co.STANY ZJEDNOCZONE
f10968Mozart Investments, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11326N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST COSTANY ZJEDNOCZONE
f12769N48KZ LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39276N583KD LLCSTANY ZJEDNOCZONE
18796N728LW LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10324NASCAR, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10328NCR CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
18352NESTLE PURINA PETCARSTANY ZJEDNOCZONE
29867NEXT FLIGHT JETSSTANY ZJEDNOCZONE
32930NINETY EIGHT AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
33473NOK AIRTAJLANDIA
f10962NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
26985NORTH STAR AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
42956NORWEGIAN AIR INTLIRLANDIA
31004NOVA CORPORATE SERVICESZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36522New Orion Air GroupSTANY ZJEDNOCZONE
43372Noble Energy, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10334Noel Group AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f12013Norfolk Southern Corp.STANY ZJEDNOCZONE
f12093Nustar LogisticsSTANY ZJEDNOCZONE
f10917OAKLR Aviation Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32397OFFICE DEPOTSTANY ZJEDNOCZONE
37310OKAY AIRWAYSCHINY
9116OMEGA AIR (USA)STANY ZJEDNOCZONE
f11444OPA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
7079ORBIS INTLSTANY ZJEDNOCZONE
35897OSLO EXPRESSSTANY ZJEDNOCZONE
37383OSPREY AIR LEASE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
2079OWENS ILLINOISSTANY ZJEDNOCZONE
f11106Orange Crimson Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
10012P & E PROPERTIESSTANY ZJEDNOCZONE
33261PACIFIC SKYKANADA
8792PALMER ASTANY ZJEDNOCZONE
f10642PAM Management Serv. LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36792PB AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29783PEGASUS AVIATION CASTANY ZJEDNOCZONE
36816PHILLIPS EDISON & COSTANY ZJEDNOCZONE
32055PIONEER ADVENTURESNOWA ZELANDIA
39139PITCH LINK LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10361PNC Financial Services GroupSTANY ZJEDNOCZONE
f11419POLAR BEAR EXPRESS II LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10729PPD Development, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32096PRIME AVIATION JSCKAZACHSTAN
34180PROFESSIONAL CARESTANY ZJEDNOCZONE
f10820Palm Beach Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10351Paramount Pictures CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
3252PepsiCo, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10918Pilgrim AirSTANY ZJEDNOCZONE
f10979Pinjet Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31045PrivateSky Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
7076Project ORBIS International, Inc.FRANCJA
26605QUEST AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
29692RABBIT RUNSTANY ZJEDNOCZONE
32706RBGT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10978REAUD MORGAN QUINNSTANY ZJEDNOCZONE
31234RED BARN FARMSSTANY ZJEDNOCZONE
37662REYNOLDS JET MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
29947RIVERSIDE AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35940RIZON JET UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38890RKK Management, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
31650ROBINSON AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
f11777ROBINSON LEASING INCSTANY ZJEDNOCZONE
36351ROCKWELL COLLINS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
23899ROLLINS INC.STANY ZJEDNOCZONE
29788RORO 212STANY ZJEDNOCZONE
31502ROTOR TRADE (ARC)STANY ZJEDNOCZONE
2292ROWAN COMPANIES PLCSTANY ZJEDNOCZONE
30090RUSAVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
39971RUUD LIGHTING INCSTANY ZJEDNOCZONE
8651Ryanair DACIRLANDIA
28054SAFEWAYSTANY ZJEDNOCZONE
34898SD VERMOGENSVERWALTNIEMCY
f12851SDL MANAGEMENT COMPANY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
871SEAGULL AIRCRAFT CORPSTANY ZJEDNOCZONE
f11250SGSF Capital Venture LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32093SHEARWATER AIRSTANY ZJEDNOCZONE
24869SIERRA PACIFIC INDSTANY ZJEDNOCZONE
36640SIM SASFRANCJA
f12817SITRICK AND COSTANY ZJEDNOCZONE
28509SPEEDWINGS BUSINESS SAMEKSYK
f12106SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)STANY ZJEDNOCZONE
42170STA JETSSTANY ZJEDNOCZONE
30500STANDARD & POORSSTANY ZJEDNOCZONE
31823STARSHIP ENTERPRISESTANY ZJEDNOCZONE
131STOBART AIRIRLANDIA
44504SUPER UNIVERSAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10397Select Management Resources, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10824Seminole Tribe of FloridaSTANY ZJEDNOCZONE
f14029Signature Group LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f13116Standridge Color CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
36081Starbucks CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10501Sunoco Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35071T2 Aviation Mgmt.STANY ZJEDNOCZONE
32156TALLWOOD MANAGEMNTSTANY ZJEDNOCZONE
f12709TAMPA BAY AIRLINES LLC

C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

STANY ZJEDNOCZONE
3696TEXAS INSTRUMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
f11309THIRD SECURITY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f14943THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.STANY ZJEDNOCZONE
f13842TLS Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12991TONY DOWNS FOODSSTANY ZJEDNOCZONE
26406TRANS WEST AIR SRVCSSTANY ZJEDNOCZONE
9788TRANSIT AIR SRVCSTANY ZJEDNOCZONE
31673TRAVELERS INDEMNITY COSTANY ZJEDNOCZONE
29623TRICYCLE AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
38625Tashi CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f11003Tendencia Asset ManagementKAJMANY
25363The Boeing CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10441The Sherwin-Williams CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10446Tour Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12231Translatin S.A.STANY ZJEDNOCZONE
45090UNICORP AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
4090UNITED COMPANY THESTANY ZJEDNOCZONE
2797UNITED STATES STEELSTANY ZJEDNOCZONE
f10462US Bank NA TrusteeSTANY ZJEDNOCZONE
f10460Unisys CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
9252University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)STANY ZJEDNOCZONE
9275VALLEJO INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
f11803VALLEY JET LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29120VEN AIRIRLANDIA
32119VIA FELIZ IISTANY ZJEDNOCZONE
24690VICTORY AVTN FLORIDASTANY ZJEDNOCZONE
28043VILLAGE EQUIPMENTSTANY ZJEDNOCZONE
36447VTB LEASING (EUROPE)FEDERACJA ROSYJSKA
f10591Vulcan Materials CompanySTANY ZJEDNOCZONE
35911WALLAN AVIATION 2ARABIA SAUDYJSKA
38924WAR ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
f10470WASTE MANAGEMENT, INCSTANY ZJEDNOCZONE
5187WELDBENDSTANY ZJEDNOCZONE
35439WELLS FARGO BANK NWSTANY ZJEDNOCZONE
31125WESTON LTDIRLANDIA
22445WHITE CLOUDSTANY ZJEDNOCZONE
38797WILDGOOSE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36185WILMINGTON TRUST(EI)IRLANDIA
33542WING FINANCIAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28282WINGEDFOOT AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
38212WINGS AVIATION (DE)STANY ZJEDNOCZONE
29233WRENAIRIRLANDIA
36499Warner ChilcottSTANY ZJEDNOCZONE
f10815Washington Penn Plastic CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10789Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & MorganSTANY ZJEDNOCZONE
f10792Werner Enterprises Inc.STANY ZJEDNOCZONE
25465WestJetKANADA
f10784Wilmington TrustSTANY ZJEDNOCZONE
f11532Worldwide Aircraft Holding CompanyBERMUDY
32454XJET USASTANY ZJEDNOCZONE
f10485Xerox CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
31649Z1 HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
44261ZALA GROUP LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39577ZAROX HOLDINGS LTDGIBRALTAR
f11027ZENITH INSURANCE COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE

GRECJA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
24601AERO-KAMOVFEDERACJA ROSYJSKA
23232AEROSVITUKRAINA
31586AFRICAN EXPRESS AWYSKENIA
39537AIR CANADA rouge LPKANADA
30742AIR COLUMBUSUKRAINA
40237AIR LEISUREEGIPT
29972AIR LINK INTL (CY)CYPR
44218AIR MEDITERRANEANGRECJA
37802AIR TRAFFIC LTDKENIA
28539AIRCRAFT SUPPRT&SRVCLIBAN
39471AIT AVIATION & TOUR.IZRAEL
35757AMBER AVTN (UK) LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31252AMREF FLYING DOCTORSKENIA
37966ASPAMIA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34238ASTRA AIRLINESGRECJA
38330AVIATION SCIENCES COARABIA SAUDYJSKA
23359AVIATRANS K LTDUKRAINA
20514Aegean AirlinesGRECJA
375American International GroupSTANY ZJEDNOCZONE
f12684Avenge IncSTANY ZJEDNOCZONE
34069BELRESCUEAVIABIAŁORUŚ
33770BENSLOW BERMUDA LTD.SZWAJCARIA
35368BLUE BIRD AIRWAYSGRECJA
20501BLUE BIRD AVIATIONKENIA
29396BOOTH CREEK MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
31747CAAC FLIGHT INSPECTCHINY
35729CASSEL INVEST LTDBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31895CENTAVIASERBIA
31412COMERAVIABOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
36113CONQUISTADOR HELOSTANY ZJEDNOCZONE
19644COSTAIR LTDGRECJA
29987CRIMEA UNIVERSALUKRAINA
33761DAL GROUP (SUDAN)SUDAN
36466DESINENCE LTDBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
25895DONBASSAEROUKRAINA
32795DOVE AIR INCSTANY ZJEDNOCZONE
f11403DRAGON LEASING CORPSTANY ZJEDNOCZONE
30350EAGLE AIR LTDUGANDA
35299ELITE AIRLINESGRECJA
40100ELLINAIRGRECJA
36585ELTANIN AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37223ENGALY LTDIRLANDIA
31744EUROPEAN AIR CRANEWŁOCHY
32903EXECUTIVE AIRL.PTYAUSTRALIA
37101EXECUTIVE FLIGHT DIVKATAR
35228FIRST AIRWAYSGRECJA
34427FLIGHT OPTIONS (AUS)AUSTRALIA
31722GAINJET AVIATIONGRECJA
f11377GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPSTANY ZJEDNOCZONE
42395GERMANIA FLUG AGSZWAJCARIA
31659GHALAYINI IEGIPT
33178GLOBAL AIRWAYS (FA)REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
36785GLOBAL ELITE JETSARABIA SAUDYJSKA
29050GOLIAF AIRWYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
36620GRAND A AIRCRAFT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29777GREECE AIRWAYSGRECJA
17957GREENLEAFSTANY ZJEDNOCZONE
38025GRYPHON AIRLINESKUWEJT
f10233GS 150-217 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11417GS200 INC TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
32656GULF GLOBAL SVCS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23443HCAAGRECJA
38724HEAD START AVTN SYSCYPR
25221HELOG AGSZWAJCARIA
36373HERITAGE ACFT LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36043HERITAGE AVTN DEV.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f12006Hanwha Chemical CorporationREPUBLIKA KOREI
38831INTAKA MANAGE PTYREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
38792INTER ILES AIRMADAGASKAR, KOMORY, REUNION
32668INTERISLAND AIRLINESFILIPINY
26787INTRACOMGRECJA
31881INTRALOTSTANY ZJEDNOCZONE
36434ISLANDSITE INVEST.REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
31621JADAYEL AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
31622JET AIRLINES JSCKAZACHSTAN
36274JETSTREAM WORLDWIDECHINY
33768JP AIR OUESTONIA
32238JUBILANT ENPRO PVTINDIE
30724KAIZEN AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
29503KSENODOXEIA ELLADOSGRECJA
33560Kenrick Ltd.IZRAEL
35938Knightsdene LimitedZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29979LAO AIRLINESLAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
29995LEXATAGRECJA
35265LINAIR LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25549MACEDONIAN AIRLINESGRECJA
32732MCKINLEY CAPITALSTANY ZJEDNOCZONE
29201MERPATI NUSANTARA 2INDONEZJA
1099MIL GREECEGRECJA
21948MINAIRREPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
33733MOJO AVTN INC/N818LKBRAZYLIA
40473N.Z. VOYAGESFRANCJA
35475NORDSTAR AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
34624OLYMPIC AIRGRECJA
43116OLYMPUS AIRWAYS S.A.GRECJA
43757ORANGE2FLY AIRLINESGRECJA
24067ORASCOMEGIPT
22404OXY USASTANY ZJEDNOCZONE
f10342Olayan Financing CompanyARABIA SAUDYJSKA
2055Olympic AirlinesGRECJA
30316PAKISTAN STATEPAKISTAN
37162PALADIN ENERGY LTDAUSTRALIA
24760PALESTINIAN AIRLINESOKUPOWANE TERYTORIA PALESTYŃSKIE
22981PALMYRA AVIATION LTDGRECJA
27002PARADISE AVTNGRECJA
34445PEBUNY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28119POLISH MORSKIPOLSKA
34853PORT SIVIL HAVACILIKTURCJA
37638PRIMEVALUE TRADINGBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
35665PRIVILEGE AIRWAYSINDIE
32308PRIVILIGE JET AIRL.JORDANIA
33252PROFLIGHT COMM. SVCSZAMBIA
35365Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35750QUICK FLIGHT LIMITEDINDIE
30685REFUSE EQUIPMNT MFTGARABIA SAUDYJSKA
35603ROSTVERTOL-AVIAFEDERACJA ROSYJSKA
23672RUSSIAN SKY AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
9012S & K BERMUDA LTDBERMUDY
37342SAFARILINKKENIA
44653SCOOT PTE LTDSINGAPUR
22305SEAFLIGHT AVTNBERMUDY
f11025SELA HOLDING COMPANY LTDARABIA SAUDYJSKA
33531SEMEYAVIA JSCKAZACHSTAN, KIRGISTAN
36327SEVEN X AVIATIONCZARNOGÓRA
32636SHORT STOP JET CHARTERAUSTRALIA
34496SIKORSKY AIRCRAFT 2STANY ZJEDNOCZONE
29176SINCOM AVIAUKRAINA
32837SKOL AIRLINEFEDERACJA ROSYJSKA
31109SKY EXPRESS GREECEGRECJA
f11402SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORPSTANY ZJEDNOCZONE
3991Sioux Company LtdSZWAJCARIA
25475THAI FLYING SERVICETAJLANDIA
29509THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINEUKRAINA
31819TRANS AVIATIONKUWEJT
28601TRAVCO AIREGIPT
9459UNIVERSAL AIR LINKSTANY ZJEDNOCZONE
38722VAXUCOWIETNAM
20044VERAVIA VERNIKOSGRECJA
35002VERTIRARMENIA
37519WCC AVIATION INCFILIPINY
35700WEM LINES SAGRECJA
35842WORLD HEALING CENT 2STANY ZJEDNOCZONE
25058WORLD HEALING CENTERSTANY ZJEDNOCZONE
24805YAMALFEDERACJA ROSYJSKA
7307ZAHID TRACTORARABIA SAUDYJSKA
35716ZR AVIATIONLIBAN

HISZPANIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
26560245 PILOT SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
39446ACANITT (CZA) HOLD.SZWAJCARIA
4648AERO ANGELESMEKSYK
19709AERODATA BELGIUMBELGIA
36647AEROGALEKWADOR
29663AEROLANEHISZPANIA
33221AEROLINEA PRINCIPALCHILE
160AEROLINEAS ARGENTINAHISZPANIA
45206AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
20010AEROLINEAS TEHUACANMEKSYK
38432AEROMASTER DEL PERUPERU
36924AERON CIVIL PANAMAPANAMA
30520AEROTAXI LOS VALLESHISZPANIA
2880AEROVIAS DE MEXICOMEKSYK
29534AFRIQUE CARGO SERVSENEGAL
44479AIR 31 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29323AIR AMDERMAURETANIA
24500AIR COMET S.A.HISZPANIA
9345AIR EUROPAHISZPANIA
28016AIR EXECUTIVE S.L.HISZPANIA
36047AIR LOGISTICS (LUX)LUKSEMBURG
22380AIR NOSTRUMHISZPANIA
39181AIR ONE AVTN PRIVATEINDIE
31681AIR TRACTOR EUROPEHISZPANIA
736AIRBUS DEFENCE-SPACEHISZPANIA
38965AIRBUS HELI ESPANAHISZPANIA
7968AIRBUS HELICOPTERFRANCJA
37072AIRCRAFT HOLDINGSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36793AIRLEASE CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
34981AIRLIFT USA LLPSTANY ZJEDNOCZONE
20066AIRLINK SOUTH AFRICAREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
36637ALBA STAR S.A.HISZPANIA
43746ALHOKAIR AVIATIONSZWAJCARIA
43337ALLIANCEJET, LLCFEDERACJA ROSYJSKA
32075ALPEMA & TOURISMHISZPANIA
33938AMAC CORPORATE JET AGSZWAJCARIA
29581AMB GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
38970AMERICAN JET S.A.ARGENTYNA
31409AMERICAN KING AIR FESTANY ZJEDNOCZONE
37598AMS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34891ANDALUS LINEAS AER.HISZPANIA
26796ANSETT WORLDWIDEAUSTRALIA
31725ANTRAK AIR GHANAGHANA
28325ARAMARKSTANY ZJEDNOCZONE
32948ARKAS S.A.KOLUMBIA
f12734ASPEN TRADING CORPSTANY ZJEDNOCZONE
37408ASSOCIATED AVTN (2)NIGERIA
31605ASTAR (RCH FLIGHTS)STANY ZJEDNOCZONE
32213ATLANTIC BRIDGE AV 2ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
9456AUDELIHISZPANIA
42429AV. NAVAL GUAYAQUILEKWADOR
35532AVEX AIR TRAININGREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
21660AVIACION COMERCIALMEKSYK
460AVIANCAKOLUMBIA
36095AVION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
45064AVIONCO GUERNSEYZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31593AVIONICA SUVER S.L.HISZPANIA
33149AVPRO INC (2)STANY ZJEDNOCZONE
26651AZUR AIR LLCFEDERACJA ROSYJSKA
8740Abbott LaboratoriesSTANY ZJEDNOCZONE
f10630Aerolider, S.A. de C.V.MEKSYK
39686Air Products & Chemicals Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29159Airmax, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
23373Al Tameer Co. Ltd.ARABIA SAUDYJSKA
f11014American ResourcesSTANY ZJEDNOCZONE
f10332Astra 136 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11141Averuca, C.A.BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
12669BA CITYFLYER LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f11305BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11811BANK OF UTAH TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
38654BARRAGAN MIGUELMEKSYK
32565BELLON AVIATION LTD.SZWAJCARIA
f13938BEST FLY S.LHISZPANIA
2621BINTER CANARIAS SAHISZPANIA
32392BIONIC AVIATION CCREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f11795BOMBARDIER AEROSPACE CORPSTANY ZJEDNOCZONE
35545BRASIL WARRANTBRAZYLIA
22234BRECO INTLZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f12909BRISAIR S.A.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
19815BRISTOW NIGERIANIGERIA
37278BUA DELAWARE INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10074Bank of America, NASTANY ZJEDNOCZONE
38518Benipaula IncSTANY ZJEDNOCZONE
10970Bombardier Aerospace CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f12165Bradleyville, LtdSTANY ZJEDNOCZONE
31613C.S.P.SOCIETEMAURETANIA
27598CABO VERDE EXPRESSREPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
30834CANADIAN METRO AIRLKANADA
38558CANARIAS AIRLINESHISZPANIA
36213CANARY FLY S.L.HISZPANIA
35186CAPITEQAUSTRALIA
4029CARGILLSTANY ZJEDNOCZONE
23687CASA AIR SERVICESMAROKO
32893CAVERTON HELICOPTERSNIGERIA
29796CETO MARKETING S.A.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38300CHALLENGER 5445 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10706CI-TEN Leasing Corp.STANY ZJEDNOCZONE
30885CITELYNX TRAVELZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
44018CITGO Petroleum CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
36279CLEARSKIESAUSTRALIA
32365CNL GROUP SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
38420COMP. NAT. NAV. SASFRANCJA
38329COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.HISZPANIA
37198CONF. BRASILEIRABRAZYLIA
36755CONSORCIO CJPPBRAZYLIA
f11327COOK CANYON (GP) LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f13639COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDABRAZYLIA
39318COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERALBRAZYLIA
24180CORP YGNUS AIR S.A.HISZPANIA
f14711CORPORACION CASTILLO BERTRANSTANY ZJEDNOCZONE
32284CORPORATE OIL & GASNIGERIA
36833COYABA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37293CPC SASTANY ZJEDNOCZONE
f11342CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
31491CSIM AIRSTANY ZJEDNOCZONE
f11870Caleton HoldingsKAJMANY
32564Carabo CapitalSTANY ZJEDNOCZONE
f12156CareFusion CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10817Casafin II LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39988Cockrell ResourcesSTANY ZJEDNOCZONE
f11018Condor Express S.A.ARGENTYNA
f10127Conforto Empreendimentos e Paricipacoes LtdaBRAZYLIA
f10710Contessa Premium FoodsSTANY ZJEDNOCZONE
38519Corimon CAKAJMANY
35909Covington AviationSTANY ZJEDNOCZONE
37414DALLAH AL-BARAKA HOLARABIA SAUDYJSKA
29548DARTASSANIRLANDIA
26776DEAN FOODSSTANY ZJEDNOCZONE
37252DELAWARE GG INCSTANY ZJEDNOCZONE
29208DES R CARGO EXPRESSMAURETANIA
35756DNEST AVIATIONMALEZJA
3464DODSON INTERNTL PARTSTANY ZJEDNOCZONE
33251DORNIER NIGERIANIGERIA
31583DTC LLCSTANY ZJEDNOCZONE
11968DUKE OF WESTMINSTERZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10136Dayco Properties LtdSTANY ZJEDNOCZONE
f12879EAGLE AIR SERVICES CORPSTANY ZJEDNOCZONE
35754EASSDAZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35658EAST COAST JETS INCSTANY ZJEDNOCZONE
8808EASTMAN KODAKSTANY ZJEDNOCZONE
23226EASYJET AIRLINE COMPANY LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31715ECUATO GUINEANA (2)GWINEA RÓWNIKOWA
6101EDELWEISS SUISSESZWAJCARIA
37813EDIFICA 2000HISZPANIA
f12753EDINTON HOLDINGS USA INCSTANY ZJEDNOCZONE
10068EDREES MUSTAFAARABIA SAUDYJSKA
35209EHEIM VERWALTUNGSNIEMCY
30842EJS-AVIATION SERVICEBAHAMY
29935ELMET AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35607ELYSIAN AIRLINESGWINEA
38631EMB EQUIPMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39123EMBRAER COMMERCIALSTANY ZJEDNOCZONE
4025EMBRAER SASTANY ZJEDNOCZONE
39798EMBRAER SA-COMMERC.BRAZYLIA
f13610EMSI AviationSTANY ZJEDNOCZONE
31186ENGUIA GEN CE LTDABRAZYLIA
24823EUROCONTINENTALHISZPANIA
26217EUROPEAN FLYERS SL UHISZPANIA
40052EVELOP AIRLINES S.L.HISZPANIA
38902EVOLUTION ASSET MNGTSTANY ZJEDNOCZONE
32605EXEC JET MANAGEMENTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31653EXEC JET SERVICE (N)NIGERIA
38423EXECUFLIGHT INCSTANY ZJEDNOCZONE
32736EXECUTIVE AIR SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
27226EXECUTIVE AIRLINESHISZPANIA
26852EXECUTIVE SKYFLEETSTANY ZJEDNOCZONE
f10915Electric Boat CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f12480Essar Shipping & Logistics LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35238FAIRMONT AVTN COMPSZWAJCARIA
7382FALCONAIR LTDREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f12978FATHER & SON AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34494FCI AVIATION LLCZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37269FENWAY AVIATIONBRAZYLIA
18767FIRST INTL AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
26564FL AviationSTANY ZJEDNOCZONE
35848FLANAREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
19907FLIGHT CONSULTANCYZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38894FLIGHT PLANS SOLUTISTANY ZJEDNOCZONE
22596FLIGHTLINE SLHISZPANIA
38755FLY540 ANGOLAANGOLA
31915FLYANT SERVICIOS AERHISZPANIA
5453FLYBE LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38743FLYGTACK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31970FLYING FALCONSTANY ZJEDNOCZONE
10992FLYING LIONSTANY ZJEDNOCZONE
24821FORMACION AEROFAN SLHISZPANIA
34647FOSTER AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32961FRAPMAG LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
22740FREWTON LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37166FS AVIATION LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31564FUGRO AVIAT CANADAKANADA
36054FUJI DREAM AIRLINESJAPONIA
35955FULUCA INVESTMENTSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f10761Firefly Entertainment Inc.STANY ZJEDNOCZONE
31802Flo-Sun Aircraft, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
463GAMA AVTN BEAUPORTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38961GAMBIA BIRD AIRLINEGAMBIA
4402GESTAIRHISZPANIA
25841GF AIRSTANY ZJEDNOCZONE
f10220GG Aircraft LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39093GLOBAL AIRCRAFT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38732GLOBAL FIVE HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
28586GO AHEAD INTERNATIONSZWAJCARIA
32506GOAL VERWALTUNGS (2)NIEMCY
30962GOF AIR SA DE CVMEKSYK
28810GOLDNER DSTANY ZJEDNOCZONE
34043GRAND CHINA EXPRESSCHINY
28228GUARDA COSTEIRA GVREPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
1356GULFSTREAM SAVANNAHSTANY ZJEDNOCZONE
f10219General Avileasing, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
37447Ginnaire Rental Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10226Glass Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11875H&S Air, LLC.STANY ZJEDNOCZONE
27295HAGEL WAUSTRIA
32525HARPO INCSTANY ZJEDNOCZONE
31805HARVARD OIL & GASKANADA
28012HAWKAIRESTANY ZJEDNOCZONE
28603HCC SERVICE COSTANY ZJEDNOCZONE
38138HEBEI AIRLINES LTDCHINY
37568HELITT LINEAS AEREASHISZPANIA
28448HELVETIC AIRWAYSSZWAJCARIA
31991HENNIG .REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
38709HEVELCA SOCIETESTANY ZJEDNOCZONE
f11786HI FLITE INCSTANY ZJEDNOCZONE
34338HISPANIA FLYJETHISZPANIA
28615HOLA AIRLINES S.L.HISZPANIA
33213HOLLYWOOD AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
31093HONG KONG EXPRESSSPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG
34316HYUNDAI COLOMBIAKOLUMBIA
31848HYUNDAY COLOMBIAKOLUMBIA
35962I FLY LTDFEDERACJA ROSYJSKA
1475IBERIAHISZPANIA
25406IBERWORLD S.A.U.HISZPANIA
25843ICE BIRDSZWAJCARIA
27097INAER AV.ANFIBIOSHISZPANIA
1416INAER HELI.OFF-SHOREHISZPANIA
4470INDUSTRIAS TITANHISZPANIA
35945INSEL AIRARUBA
37049INSULAR CLASS SLHISZPANIA
36530INTERALIMENT S.A.L.LIBAN
f12784INTERNATIONAL AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37023INTERNATIONAL FLIGHTBELGIA
32557INTL CONCERTSSTANY ZJEDNOCZONE
34440INTL FLIGHT RESSTANY ZJEDNOCZONE
31816INTL PRIVATE JETSZWAJCARIA
33401INTL TRADE HOLDINGKUWEJT
f11397INVERSIONES LA MESETA C.A.STANY ZJEDNOCZONE
30947IRS AIRLINES LTDNIGERIA
29121ISLAS AIRWAYSHISZPANIA
31918ISM AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39033ITABIRA AGRO INDUSTRBRAZYLIA
10117International Lease Finance CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
39179Inversiones 2 de Marzo S.A.STANY ZJEDNOCZONE
43786J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDABRAZYLIA
28372J.W. Childs AssociatesSTANY ZJEDNOCZONE
31247JAIRREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
27693JATO AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36350JCPenney Co. Inc.STANY ZJEDNOCZONE
36363JEM INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
7532JET2.COM LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
44618JET4U S.R.L.PORTUGALIA
7628JOHNSON FRANKLINSTANY ZJEDNOCZONE
6281JOHNSON SC AND SONSTANY ZJEDNOCZONE
f10912Jorge Gregorio Perez CompacARGENTYNA
f10284Jupiter Leasing Inc.STANY ZJEDNOCZONE
34608KAMA AVIATIONFEDERACJA ROSYJSKA
22691KAVMINVODYAVIAFEDERACJA ROSYJSKA
32291KELLY CORPSTANY ZJEDNOCZONE
30722KING AIR & TRAVELSNIGERIA
21519KINGS AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
22866KOGALYMAVIAFEDERACJA ROSYJSKA
34665KUNPENG AIRLINESCHINY
32518LAIBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
32926LAN PERU SAHISZPANIA
f12766LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
1689LATAM AIRLINES GROUPHISZPANIA
34764LEGACY ACFT HOLDONGSSTANY ZJEDNOCZONE
33087LEMCO HOLDINGS LTD.BERMUDY
f10606LHF Holdings Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35540LIBYAN CAALIBIA
37675LIDER AVIACAOBRAZYLIA
8562LIDER TAXI AEREOBRAZYLIA
34815LIFT IRELAND LEASINGIRLANDIA
32145LINK AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32711LITORANEA LINHAS AERBRAZYLIA
34783LLC Nord WindFEDERACJA ROSYJSKA
32253LTH JET LEASINGBRAZYLIA
30440Lark Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32826Lewis AeronauticalSTANY ZJEDNOCZONE
f12478Longfellow Management Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f14571Lotca Servicios Integrales S.L.HISZPANIA
f12854M&N EQUIPMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11439MACYS CORPORATE SERVICES INCSTANY ZJEDNOCZONE
32533MAITON AIR LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32725MALI AIR EXPRESSMALI
28276MARBYIA EXEC. FLIGHTARABIA SAUDYJSKA
14376MARTINEZ RIDAOHISZPANIA
37112MAX AIR (NIGERIA)NIGERIA
26115MEDAIR CHARTERREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
28439MEDIA CONSULTING SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
35494MENA AEROSPEASEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
26957MENAJIANSTANY ZJEDNOCZONE
38791MENORCA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
40210MERCADONA S.A.HISZPANIA
31076METRO JET USASTANY ZJEDNOCZONE
39178METROPOLITAN AVT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
14322MEXICANAMEKSYK
39275MID-SOUTH INV. LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34331MIKES AIRPLANE RENT2STANY ZJEDNOCZONE
26896MOBIL NIGERIA 2NIGERIA
1922MONARCH AIRLINES LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
10262MONARCH GEN AVIATIONSZWAJCARIA
4341MOTOROLA MOBILITYSTANY ZJEDNOCZONE
8099MSF AVIATIONKAJMANY
35701MULTIPROMOTUR S.L.HISZPANIA
37311Marcus Evans Avians Ltd.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f13442Michigan Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
24765Monza NegociosBRAZYLIA
f10321N T Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11388N450JE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31771N526EESTANY ZJEDNOCZONE
32502NASAIRARABIA SAUDYJSKA
604NAYSAHISZPANIA
31792NHT LINHAS AEREASBRAZYLIA
f10331NII Holdings Inc.STANY ZJEDNOCZONE
31834NITA JETSTANY ZJEDNOCZONE
39070NNP HOLDING S/ABRAZYLIA
36142NOAR LINHAS AEREASBRAZYLIA
33203NOCLAF LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1997NOMADSSTANY ZJEDNOCZONE
32556NYGREN USZWECJA
39746New Avant Garde LtdMALTA
18907Norman AviationSTANY ZJEDNOCZONE
31679OASIS SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
32396OBODEN IBRUZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35840OCEANAIR TAXI AEREOBRAZYLIA
24549ODYSSEY AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
37779ONCAM AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33704ORIONAIR S.L.HISZPANIA
f10603OTO Development, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
42965PAIC PARTICIPAOESBRAZYLIA
33299PALM AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35266PCS Aviation Services, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
44056PDVSA Petroleo S.A.BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
8455PERSONAL JET FLORIDASTANY ZJEDNOCZONE
35295PHOENICIA AVIATIONLIBAN
31257PICK N PAY (2)REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
42844PLUS ULTRA LINEASHISZPANIA
30970POOL AVIATION NW LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35542PORTSIDE INTL LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32241PRESIDENTIAL(N981BW)STANY ZJEDNOCZONE
38147PRIME AIR SVCS LTDNIGERIA
32000PRIVILEGE STYLE SAHISZPANIA
32852PRIYAN FOUNDATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f12698PROFESSIONAL JET III LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32480PRONAIR AIRLINES SLHISZPANIA
29804PUNTO-FAHISZPANIA
23017Perm AirlinesFEDERACJA ROSYJSKA
34864Q JETS AVIATIONKANADA
33331QUADRA AVIATION LPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27231QUANTUM AIRHISZPANIA
37367RADCOOL INVESTMENTSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
33067RAINBOW AIRBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
12856RAYTHEON AIRCRAFTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f11770REAL WORLD TOURS INCSTANY ZJEDNOCZONE
f12825RED HAWK AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26960RED WINGS CJSCFEDERACJA ROSYJSKA
32100RING AIRSTANY ZJEDNOCZONE
23739ROYAL FLIGHTFEDERACJA ROSYJSKA
35605RPK CAPITAL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34812RPK CAPITAL MNGTSTANY ZJEDNOCZONE
34828RUNWAY ASSET MNGTREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
33521RYJETHISZPANIA
f13673Redwings, S.A. de C.V.MEKSYK
23071S ARGENTINAARGENTYNA
38250SAETA SLHISZPANIA
36517SAICUS AIR S.L.HISZPANIA
25502SAL EXPRESSWYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
29057SANTA BARBARA (2)BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
32602SANTANA TEXTILBRAZYLIA
37768SAPETRO AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29825SAS INSTITUTESTANY ZJEDNOCZONE
37164SASEMARHISZPANIA
32195SATA VENEZUELABOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
37785SDE SABELGIA
36925SEA SAARGENTYNA
1095SECCION ECONOMICO-ADMIN.HISZPANIA
39149SEGURANCA TAXI AEREOBRAZYLIA
37250SENEGAL AIRLINES LTDSENEGAL
37448SERIPATRI PARTICIPBRAZYLIA
30674SEV AEREO POLICIAHISZPANIA
36232SIENNA CORP SERVICESSZWAJCARIA
34785SIERRA NEVADA CORP.STANY ZJEDNOCZONE
32002SIERRA STELLARSTANY ZJEDNOCZONE
33719SKY AIR WORLDAUSTRALIA
25929SKY SERVICES AVTNHISZPANIA
35092SKYWAY LTD.GRUZJA
30794SLEEPWELL AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38895SOBHA PURAVANKARAINDIE
39712SOL DEL PARAGUAYPARAGWAJ
11926SONAIR ANGOLAANGOLA
33250SOSOLISO A/L (2)NIGERIA
19182SOTANBRAZYLIA
36602SOUTH AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
31632SOUTH EAST ASIANFILIPINY
4298SPANAIR S AHISZPANIA
28727SPENAEROSTANY ZJEDNOCZONE
31936SQUADRON AVTN SVCSBERMUDY
24644ST MERRYN AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1485STOCKWOOD VSTANY ZJEDNOCZONE
30064STREAMLINE RUSSIAFEDERACJA ROSYJSKA
27934SUGAR PINE AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34009SUNRIDER CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
33679SVS AERO COSTA AZAHAHISZPANIA
11309SWIFTAIR ESPANAHISZPANIA
37862Starwood Management LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29913Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)STANY ZJEDNOCZONE
31288TAG AVTN ESPANAHISZPANIA
34933TAILWIND AIRLINESTURCJA
36754TAK AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
12249TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/ABRAZYLIA
4386TAM LINHAS AEREASHISZPANIA
22992TATARSTAN AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
31963TAXI FLY GROUP SAHISZPANIA
f12830TDC MANAGEMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27034THOMAS COOK AIRLINES LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35745TIANJIN AIRLINESCHINY
34310TIGER AIRCRAFT TRAD.STANY ZJEDNOCZONE
34198TITAN AVIATION UAEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
9705TOWER HOUSE CONSULTSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27626TRABAJOS AER ESPEJOHISZPANIA
37007TRABAJOS EXTREMENOSHISZPANIA
35159TRAMAS TEXTILES SABOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
28247TRANS AER BOLIVIANAWIELONARODOWE PAŃSTWO BOLIWIA
15453TRANSAERO AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
34609TRANSCON INTERNATIONAL INC.BAHAMY
36589TRANSP AEREOS XALAPASTANY ZJEDNOCZONE
34330TRANSPAIS AEREOMEKSYK
22047TRANSPORTES DEL SURHISZPANIA
38544TRIM AIR CHARTERSTANY ZJEDNOCZONE
36812TRINIDAIR UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
13174TRUSTAIR LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30131TUI Airways LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29974TURBOR AIR CARGO (2)SENEGAL
f12239Tejria Services Limited, BermudaBERMUDY
37642Termo Norte Energia LtdaBRAZYLIA
34271UAML AIR CHARTERSTANY ZJEDNOCZONE
38903UNIQUE JET AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36046USN AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37185UTD BANK OF AFRICANIGERIA
8705VER.SCHWEIZ.FLIEGERSZWAJCARIA
35913VESEY AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29086VIM AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
34107VIPER AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35330VIRCOP JETS S.L.HISZPANIA
38266VOLOTEA S.L.HISZPANIA
30190VUELING AIRLINESHISZPANIA
29378WAMOS AIR, SAHISZPANIA
44827WCA HoldingsSTANY ZJEDNOCZONE
2885WESTAIR FLYINGZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1162WILLIAMS GRAND PRIXZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36586WIN WIN SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
36955WINGS JET LTDMAROKO
31438WOOD J MZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35259WORLD WIDE AC FERRYKANADA
34390WTORRE S.A.BRAZYLIA
f10475Westair CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10479Wichita Air Services, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11514Windway Capital CorpSTANY ZJEDNOCZONE
35374XTO ENERGY INCSTANY ZJEDNOCZONE

FRANCJA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
26915171JCSTANY ZJEDNOCZONE
24008223RD FLIGHT UNITFEDERACJA ROSYJSKA
340292M EXECUTIVE AVTNBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
1231235-55 PARTNERSHIPSTANY ZJEDNOCZONE
3474651 NORTH LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
3002157 AVIATION SERVICES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
6803711 CODY INCSTANY ZJEDNOCZONE
29177900NBSTANY ZJEDNOCZONE
29496A J WALTER AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28417AAK COMPANYLIBAN
38065AAR CORPSTANY ZJEDNOCZONE
31724AAS EUROPEFRANCJA
44931AB AIR HOLDINGZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
31439ABC AEROLINEAS SAMEKSYK
28588ABDULLAH SAID B.SZWAJCARIA
32962ABG AIR LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36488ABSOLUTE AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
35443AC TRAVEL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
4306ACCOR SAFRANCJA
31934ACFT MGMT & TRADINGZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30786ACFT SARLLUKSEMBURG
31617ACFT SARL 2LUKSEMBURG
35097ACTIFLYFRANCJA
30027ADAM AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
27910ADVANCED TRAINING SYSTANY ZJEDNOCZONE
24201AEC INTERN. LTDSZWAJCARIA
31600AELIS AIR SERVICESFRANCJA
30943AERO CAPITAL SASFRANCJA
32371AERO JET CORPORATEFRANCJA
31785AERO SAINT EXUPERYFRANCJA
22257AERO SERVICES LFFRANCJA
28041AERO SVC CORPORATEFRANCJA
8491AERO SVC EXECUTIVEFRANCJA
26891AEROGAVIOTAKUBA
33839AEROJET MANAGEMENTNIEMCY
25901AEROMAR AIRLINESMEKSYK
33014AERONEXUS CORP. LTDREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
5461AEROSTOCKFRANCJA
30336AFRIJET AIRLINES(2)NIGERIA
28604AFRIQIYAH AIRWAYSLIBIA
36823AGCORPSTANY ZJEDNOCZONE
35102AGROAIR SASFRANCJA
1769AIGLE AZURFRANCJA
32481AIR 26ANGOLA
182AIR AFFAIRES GABONGABON
186AIR ALGERIEALGIERIA
35192AIR ARABIA MAROCMAROKO
28684AIR ASIAMALEZJA
29420AIR AUSTRAL 2FRANCJA
35175AIR BOTSWANA CO.BWBOTSWANA
30592AIR BURKINA (2)BURKINA FASO
29815AIR CAIROEGIPT
34225AIR CHARTER PROFSNLSTANY ZJEDNOCZONE
33288AIR CORPORATE FRANCEFRANCJA
38966AIR COTE D'IVOIREWYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
30879AIR DECCANINDIE
32290AIR DIVISION KAZAKHKAZACHSTAN
227AIR FRANCEFRANCJA
231AIR GEFCOFRANCJA
551AIR GROUP (VAN NUYS)STANY ZJEDNOCZONE
35198AIR GUYANEFRANCJA
24148AIR HARRODS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32175AIR HORIZON (TOGO)TOGO
30281AIR IVOIRE (2)WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
31977AIR KING JETSZWAJCARIA
32016AIR LEASINGKAMERUN
252AIR MADAGASCARMADAGASKAR
261AIR MAURITIUSMAURITIUS
12060AIR NDFRANCJA
25802AIR PARTNER PRIVATE JETS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28019AIR PINK D.O.O.SERBIA
24430AIR PRINTLUKSEMBURG
31913AIR SARINASZWAJCARIA
2564AIR SENEGAL INTLSENEGAL
5636AIR SEYCHELLESSESZELE
26152AIR SRPSKABOŚNIA I HERCEGOWINA
34196AIR SWIFT LTD.BERMUDY
25943AIR TAHITI NUIFRANCJA
5633AIR TRANSATKANADA
31078AIR TURQUOISE SASFRANCJA
12593AIR VENDEE INVESTFRANCJA
34296AIR WING LTDBELIZE
2496AIRBUS OPER. SASFRANCJA
308AIRBUS SASFRANCJA
24094AIRBUS TRANSPORTFRANCJA
4790AIRBYFRANCJA
38173AIRCRAFT MGT SVCESBELGIA
f11330AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIESSTANY ZJEDNOCZONE
30562AIRCRAFT SALE&LEASELUKSEMBURG
32884AIRCRAFT SUPPORTLIBAN
31015AIREDALE ENTERPRISEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
18045AIRFLEET CREDITSTANY ZJEDNOCZONE
18982AIRFLITESTANY ZJEDNOCZONE
38429AIRSTAR LEASING LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36825AKDN LOGISTIQUEFRANCJA
8231AL ANWAE ESTARABIA SAUDYJSKA
36155AL ATHEERARABIA SAUDYJSKA
28640AL MISEHAL GROUPARABIA SAUDYJSKA
24197AL NASSR LTDSZWAJCARIA
31508AL SALAM 319 LTDKAJMANY
30177AL-GHAZZAWI (N450T)ARABIA SAUDYJSKA
27005AL-GHAZZAWI (N727GG)ARABIA SAUDYJSKA
21699ALCATEL USASTANY ZJEDNOCZONE
17947ALENIA AEROSPAZIOWŁOCHY
30184ALII AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
5117ALL NIPPON AIRWAYSJAPONIA
38790ALLFAST FASTENINGSTANY ZJEDNOCZONE
32632ALLJETS CAPITAL AVVFEDERACJA ROSYJSKA
f11476ALN (BERMUDA) LTDBERMUDY
32601ALPHA CHARLIESTANY ZJEDNOCZONE
35733ALPHA GOLF AVIATIONMONAKO
34201ALPHA STAR AVTN SVCSARABIA SAUDYJSKA
38428ALPHALAND CORP.FILIPINY
37317ALPIN SKYJETS LTDSZWAJCARIA
45304ALTAIR JETS CORPSTANY ZJEDNOCZONE
26287ALTONASZWAJCARIA
2987ALTRIA CLIENT SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
34289ALVADOR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35920ALWAFEER AIRARABIA SAUDYJSKA
38876AMAC AEROSPACE SGSZWAJCARIA
22656AMBASSADE DE LA REPUBLIQUEEGIPT
364AMBRION AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35837AMER GROUPEGIPT
369AMERICAN AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
f836AMERICAN EAGLESTANY ZJEDNOCZONE
34234AMERICAN ELECTRICSTANY ZJEDNOCZONE
40684AMERICAN FLYING JETSTANY ZJEDNOCZONE
8928AMERICAN HOME PRODSTANY ZJEDNOCZONE
25806AMERIDAIRFRANCJA
f12696AML LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32857ANCFCCMAROKO
31016ANDAMAN AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
32747ANGODISANGOLA
34393ANISTANTE HOLDINGSZWAJCARIA
38913ANTARES AGROPECUARIABRAZYLIA
30530AOSKY CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
984APACHE AVIATIONFRANCJA
6188APEX OIL COMPANY, INC.STANY ZJEDNOCZONE
28676APRILIA HOLDINGS INCKAJMANY
f10036APiGroup, IncSTANY ZJEDNOCZONE
34185AQUARIUS AVIATIONKAJMANY
37233ARABIAN JETSARABIA SAUDYJSKA
4999ARAMCO SAUDI ARABIASTANY ZJEDNOCZONE
37878ARG SABRAZYLIA
37184ARGENTRE ENTERPRISEBRAZYLIA
31512ARINC DIRECTSTANY ZJEDNOCZONE
406ARKIA ISRAEL ALIZRAEL
33376ARMADSZWAJCARIA
28382ARMAVIA AVIACOMPANY LLCARMENIA
20337ARTEMIS S.A.FRANCJA
29210ASECNA (SENEGAL)SENEGAL
8624ASHMAWI AVIATIONHISZPANIA
35141ASHOK LEYLAND LTDINDIE
27518ASL AIRLINESFRANCJA
36976ATALANTA AIRSTANY ZJEDNOCZONE
22135ATLANTA JETSTANY ZJEDNOCZONE
30506ATLAS BLUEMAROKO
9002ATR (AVIONS DE TR)FRANCJA
37011AV CONSULTANTS ASPENSTANY ZJEDNOCZONE
36380AVANGARD AVTN LTDFEDERACJA ROSYJSKA
17951AVDEFFRANCJA
34589AVEL BRAOFRANCJA
33558AVIA TREASURY GMBHAUSTRIA
29467AVIALAIRFRANCJA
35748AVIAMARKET LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30645AVIAMAXNIEMCY
f11782AVIATION ASSOCIATES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29399AVIATION CAPITAL GRPSTANY ZJEDNOCZONE
26160AVIATION CMPKANADA
34340AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
38085AVIATION LINKARABIA SAUDYJSKA
33992AVIATION PARTNERS 2STANY ZJEDNOCZONE
38198AVIATRAXLUKSEMBURG
25574AVIENT AVIATIONZIMBABWE
34211AVIJET UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
43651AVIMAXXBAHRAJN
36345AVIONAC FRANCEFRANCJA
23721AVIREXGABON
27329AVPLAN TRIP SUPPORTSTANY ZJEDNOCZONE
33168AVTEX AIR SERVICESAUSTRALIA
33188AVTN DEVLPMENT INTLIRLANDIA
33050AVTRADE UKZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35255AVX TAXI AEREOBRAZYLIA
31420AWSAJ AVIATION SVCSLIBIA
27710AXIS AIRWAYSFRANCJA
18980AZERBAIJAN AIRLINESAZERBEJDŻAN
36972AZUL LINHAS AEREASBRAZYLIA
f10002Act Two, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
39565Adams Office LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f14959AeroFinance Invest Corp.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
32610Aerorio Taxi AereoBRAZYLIA
30304Air CaraibesFRANCJA
f2003Air CenturyREPUBLIKA DOMINIKAŃSKA
10054Air CorsicaFRANCJA
f12199Air Fleet Operations LimitedZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36010Alpha Jet (Alabama)STANY ZJEDNOCZONE
f12107American Credit AcceptanceSTANY ZJEDNOCZONE
f791Amerijet International AviationSTANY ZJEDNOCZONE
35644Amys KitchenSTANY ZJEDNOCZONE
35895Andromeda Ltd.CYPR
f10726Arcadia Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
22917Arlington Aircraft of Nevada LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10038Au Revoir AirSTANY ZJEDNOCZONE
32958Avenir Worldwide.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
f10059Avenue Distribuidora de Veiculos LtdaBRAZYLIA
f10060Aviation 604 AGSZWAJCARIA
f10061B H Aviation LtdSTANY ZJEDNOCZONE
36004B2 MANAGMENT LTD.BAHRAJN
32705BAA JET MANAGEMENTCHINY
32767BAC LEASING LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
22433BAHRAIN ROYAL FLIGHTBAHRAJN
37896BAM AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
22230BANCO SAFRA SABRAZYLIA
12083BANGKOK AIRWAYSTAJLANDIA
6323BANLINE AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23830BB AVIATION INC.SZWAJCARIA
28129BCA-BUSINESSFRANCJA
29975BCC EQUIPMENT LEASESTANY ZJEDNOCZONE
37668BEIJING AIRLINES COCHINY
37358BEIJING CAPITALCHINY
27140BEK AIRKAZACHSTAN
9170BEL AIRSZWAJCARIA
35267BELL FINANCIAL CORPBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
7723BELL TEXTRONSTANY ZJEDNOCZONE
28608BERGAIRSZWAJCARIA
37353BERTA FINANCE LTDBELIZE
36116BEST AERO HANDLINGFEDERACJA ROSYJSKA
32888BEST AVIATION LTDBANGLADESZ
35950BF JET AIRGHANA
27458BHG FLIGHTS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32788BISMILLAH AIRLINESBANGLADESZ
26292BIZAIR LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34299BKF AVIATION LIMITEDSTANY ZJEDNOCZONE
25627BLUE HERON AVIATIONSZWAJCARIA
28677BLUE LINEFRANCJA
33691BONEL MARKETING S.A.SZWAJCARIA
39696BONIDEA CO, LTDCHINY
25099B00GIE PERFORMANCEFRANCJA
35778BOREH INTERNATIONALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
30550BOSNIA AIRLINESBOŚNIA I HERCEGOWINA
43658BOSTON AIR LIMITEDKAJMANY
35724BRASIF SABRAZYLIA
34276BRASS BOX LTDCYPR
34825BRASSBOXUKRAINA
32340BRAVO AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
21446BREITLINGSZWAJCARIA
30940BRIDGE AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29373BRIDGTOWN PLANTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36768BRILLIANT MEDIAZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38488BRISTOW AUSTRALIAAUSTRALIA
29940BR00M P AVTN SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
22676BR00ME WELLINGTONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
8153BRUMEFRANCJA
31448BUCKHEADSTANY ZJEDNOCZONE
32896BUMI RESOURCESZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
36301BUQUEBUSARGENTYNA
32260BUREAU POLICE AERO.FRANCJA
35325BURGAN KKUWEJT
31315BURMESTER OVERSEASBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
34152BUSI JET INTL.SZWAJCARIA
35499BUSINESS AIR A.SCZECHY
32630BUSINESS AVIATION 2KONGO
32497BUSINESS AVIATION LGBELGIA
f10174BVG VIAJES SA DE CVMEKSYK
f2008BVI AirwaysBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10079Beach Capital ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
35068Beacon Capital Partners, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10082BelAir Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11004Billion Mark Ltd.SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG
f10878Blue Vista, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10647Bolloré SAFRANCJA
f10834Boulder Aviation ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
f12751C & S AVIATION LTDSTANY ZJEDNOCZONE
38938C.A.GROUP LTDBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
5988C.T.T.A.MAROKO
37649CALEDONIAN HEL. LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36413CALILA INVEST.BRAZYLIA
32578CALVIN KLEIN STUDIOSTANY ZJEDNOCZONE
31994CANADIAN NAT RAILWAYKANADA
28583CAPELINK ESTABLISH.SZWAJCARIA
36417CAPITAL AVIATION PTESINGAPUR
9122CARTIER EUROPENIDERLANDY
34144CASAM SARLFRANCJA
39000CASANOVA AIR 7X LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
8921CASINO ADVANCED TECHFRANCJA
39170CATERHAMJET MALAYSIAMALEZJA
31570CBAIRSTANY ZJEDNOCZONE
29199CBAS (PVT) LTDINDIE
f10110CBS Mass Media CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
31445CELESTIAL AIRWAYSZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
37372CELINA AVIATION LTDSZWAJCARIA
f12811CENTER AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29635CENTRAL MANAGMT SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
36944CERTECO ENGINEERINGAUSTRIA
26842CFPRFRANCJA
20711CGTMFRANCJA
37115CHAD GOVERNMENTCZAD
29049CHC HELICOPTERS INTLKANADA
29834CHINA CARGO AIRLINESCHINY
12141CHINA EASTERNCHINY
31087CHURCHILL AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
40109CHURCHILL SERVNIGERIA
31361CIT AEROSPACE INT.IRLANDIA
27210CITIGROUPSTANY ZJEDNOCZONE
37193CLEAR SKY ASSOCIATESTAJWAN
f11398CLEVELAND PEAK LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31057CLOUD AIR SERVICEBERMUDY
35400CLUB 17 S.A.FEDERACJA ROSYJSKA
38305CLUB PREMIER LTDSZWAJCARIA
9049COLLEEN CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36701COMFORT JET AVTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
4796COMILOGGABON
30312COMLUX AVTNSZWAJCARIA
f826COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE FrançaisFRANCJA
38652COMORES AVIATIONMADAGASKAR, KOMORY, REUNION
28584COMPANY TAWIQSZWAJCARIA
4742CONDOR AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
6535CONSOLIDATED CONTRTSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38166COORDINATES OPSSTANY ZJEDNOCZONE
8338COPLEY NEWSPAPERSSTANY ZJEDNOCZONE
31680CORP JET MGMTBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
6369CORSAIR FRANCEFRANCJA
30051COSTA AZZOURAZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
37273COVE AVTN PARTNERSSTANY ZJEDNOCZONE
12219COX ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
31073CP MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
35062CPI AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38602CREDIT SUISSESZWAJCARIA
37073CROMPTON GREAVES LTDINDIE
3513CROWN EQUIPMENTSTANY ZJEDNOCZONE
f13705Carlyle Investment Management, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38593Cedel International Investments, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f13919Century Ocean LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31812CephalonSTANY ZJEDNOCZONE
f10556Challenger Management LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10770Charles SchwabSTANY ZJEDNOCZONE
f13215Cobalt Resources, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
10627Control Techniques Ltd.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10128Corporate Flight Alternatives, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
31577D & D AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27974DAALLO AIRLINES 2DŻIBUTI
33242DALCAM LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31467DALIA AIRLINESLUKSEMBURG
3932DALLAH ALBARAKAJORDANIA
34168DARTE HOLDINGSFEDERACJA ROSYJSKA
27123DATEL DIRECT LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
43959DC AVIATION LTDMALTA
37864DDA AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
31582DE ROUBIN JEANFRANCJA
32809DEAN PHILLIPS INCSTANY ZJEDNOCZONE
11638DECAUXFRANCJA
35752DECCAN CARGOINDIE
f11325DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35353DELMUN AVIATION SVCSBAHRAJN
27665DIAMAIRSZWAJCARIA
32494DIEXIM EXPRESSO AV.ANGOLA
35356DISTANT HORIZONIZRAEL
f12814DJT OPERATIONS I LLCSTANY ZJEDNOCZONE
944DONINGTON AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37038DORSTONE HOLDINGSBRAZYLIA
22389DOUANES FRANCAISESFRANCJA
42839DP WORLD FZESZWAJCARIA
5432DREAM AVIATION LTDLIBAN
38450DSF FLUGZEUGPORTFOLINIEMCY
24571DSWASTANY ZJEDNOCZONE
9784DUNAVANT ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
31133DUNMORE HOMESSTANY ZJEDNOCZONE
28590DUNVIEWSZWAJCARIA
f10134Dankjold Reed Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27183Dartswift Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
1139Dassault falcon jetSTANY ZJEDNOCZONE
35657Dédalus Administração e Participações Ltda.BRAZYLIA
f10888Diamond A Administration LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f2005Dominican Republic Air ForceREPUBLIKA DOMINIKAŃSKA
34844Dominion Resources Services Inc.STANY ZJEDNOCZONE
7028Dow Chemical Company, theSTANY ZJEDNOCZONE
22252EAGLE AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
35705EAGLE AVIATION EUROPFRANCJA
35820EAGLES AVTN MGNTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
9703EARTH STARSTANY ZJEDNOCZONE
31743EAST STAR AIRLINESCHINY
35500EASTAR JETREPUBLIKA KOREI
34303EASTINDOINDONEZJA
32095EASTWAY AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32462EASY AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
2850EASYJET SWITZERLANDSZWAJCARIA
32591EBONY SHINEKAJMANY
29279ECUATORIAL CARGOGWINEA RÓWNIKOWA
31985EGYPT JET AVIATIONEGIPT
f12482EIGER JET LtdBERMUDY
29879EL-SEIF ENGINEERINGARABIA SAUDYJSKA
25120ELBRUS-AVIA AIR ENT.FEDERACJA ROSYJSKA
23028ELI'S BREADSTANY ZJEDNOCZONE
f12745ELK MOUNTAIN VENTURES INCSTANY ZJEDNOCZONE
1013EMERSON ELECTRICSTANY ZJEDNOCZONE
34060EMPECOM CORPORATIONCYPR
43240EMPIRE AVIATION SMSAN MARINO
22291ENAC FranceFRANCJA
37188ENEX AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36295ENHANCE AEROFRANCJA
38636ENHANCE AERO GROUPEFRANCJA
23576ENNA - ALGERIEALGIERIA
27894ENTREPRENEURIAL ASSTSTANY ZJEDNOCZONE
32775EQUAFLIGHT SERVICEKONGO
34778EQUAJETKONGO
32084EQUATORIAL GUINEAGWINEA RÓWNIKOWA
f2000EU AirwaysIRLANDIA
36196EU-FLIGHT-SERVICENIEMCY
30005EURL JC DARMONFRANCJA
34293EURO EXEC Aviation Services LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35725EURO JET INTL LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10181EWA Holdings LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29654EWA WESTSTANY ZJEDNOCZONE
32827EXEC JET SOLUTIONSSTANY ZJEDNOCZONE
29471EXECUJET EUROPESZWAJCARIA
36643EXECUJET NEW ZEALANDNOWA ZELANDIA
36448EXECUTIVE AIRSHARESTANY ZJEDNOCZONE
39348EXECUTIVE AUTHORITYLIBIA
32109EXECUTIVE CHARTR USASTANY ZJEDNOCZONE
28587EXECUTIVE JET A/CKAJMANY
25073EXECUTIVE JET CHRTRNIEMCY
26147EXECUTIVE JETS LTDARABIA SAUDYJSKA
26060EXECUTIVE WINGS HEEGIPT
31131EXPRESS CAMELARABIA SAUDYJSKA
f10121Eleventh Street Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10175Emax Oil CompanySTANY ZJEDNOCZONE
37746Enterprise Rent-A-Car, Enterprise HoldingsSTANY ZJEDNOCZONE
f2004EstelarBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
44318Excellence Aviation LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30494Executive Jet Group LimitedZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23881Executive Jet ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
35173F & L AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
34313FA 116 OU FA 137 INCSZWAJCARIA
15665FAL HOLDINGS ARABIAARABIA SAUDYJSKA
25553FALCON AIR EXPRESSSTANY ZJEDNOCZONE
f12819FALCON AIRCRAFT LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31310FARNER AIRWINGSSZWAJCARIA
39047FASTJET TANZANIAZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII
8430FAYAIR (JERSEY)ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36124FAYAIR LTDSTANY ZJEDNOCZONE
37429FAYCROFT FINANCE CO.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
15911FC AVIATIONFRANCJA
35728FCS LimitedZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1147FEDERAL EXPRESSSTANY ZJEDNOCZONE
31156FERNCROFTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f12735FG AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38525FGA 9 LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10191FHC Flight Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28540FIA (PARIS)FRANCJA
34669FIREFLYMALEZJA
32846FIRST COMMERCIALSTANY ZJEDNOCZONE
38268FIRST MANDARIN B.ACHINY
38238FIRST RESERVE CORPSTANY ZJEDNOCZONE
37747FJ20-166, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
9695FJR PRIVATE FLIGHTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34064FL510SZWAJCARIA
31665FLEET INT AVTN & FINZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35764FLEET MGT AIRWAYS SASZWAJCARIA
21504FLICAPE PTY LTDREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
38413FLIGHT ASSIST UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
8542FLIGHT LEVELSSTANY ZJEDNOCZONE
31640FLIGHTINVESTLUKSEMBURG
33626FLY 18SZWAJCARIA
30372FLY AIR SAFRANCJA
28511FLY EXECLIBAN
30136FLYBAB00SZWAJCARIA
30343FLYING BIRDFRANCJA
29223FLYING FINN OYFINLANDIA
31775FLYING MSTANY ZJEDNOCZONE
33632FLYMEXMEKSYK
39563FMS-FLEET MGT.SERV.FRANCJA
31116FOCUS AIR USASTANY ZJEDNOCZONE
21529FOREST AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
7521FORMULA ONE MNGMTZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32322FORTUNE AIRREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
29147FOX AVIATION CANADAKANADA
f12777FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11353FRC HOLDING INC VSTANY ZJEDNOCZONE
43613FRENCH BEEFRANCJA
35426FTC CONSULTING AGSZWAJCARIA
2804FUTURA FINANCESFRANCJA
32164FUTURA TRAVELSINDIE
27867FUTURE ELECTRONICSKANADA
f12240Falconwing Limited BviBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10194Fjet Management, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10203Fletcher Jones Management GroupSTANY ZJEDNOCZONE
f10210Foreign Manufactures Finance CorpSTANY ZJEDNOCZONE
45908G & L AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
33864G5 AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
25615G5 EXECUTIVESZWAJCARIA
34978G550 LIMITEDBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
32621GABON AIRLINESGABON
36117GAETAIR SARLSZWAJCARIA
38839GAFTREN INVESTMENTSBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31746GALAXY AIRLINESJAPONIA
7618GAMA AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35922GEN AVTN FLYING SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
34971GEORGETOWN INTERSTATSTANY ZJEDNOCZONE
23693GEORGIAN AIRWAYSGRUZJA
35885GEORGIAN STARGRUZJA
36098GEXAIR LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36716GHAITH AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
31328GHANA INTL AIRLINESGHANA
32233GIE-ODERFRANCJA
22850GIORI ROBERTOMONAKO
31182GIOSTYLE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38481GIS AVIATION A.V.V.CYPR
37097GIV-SP AIR SERVICEFEDERACJA ROSYJSKA
f11424GKMG PARTNERS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
43332GLEN WEST 300 INC TRUSTEEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36040GLOBAL BUSINESS ASS.MALEZJA
f11804GLOBAL CHALLENGER LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35699GLOBAL FLEET OIL GASZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30539GLOBAL FLIGHT SRVSSTANY ZJEDNOCZONE
32997GLOBAL JET INTLAUSTRALIA
43646GLOBAL JET IOM LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32437GO XLS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f12170GOLD EAGLE LTDBERMUDY
35355GOLDEN FALCON 348ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
32508GOUGH AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
22767GOVERNMENT AIR TRANSNAMIBIA
22659GOVERNMENT MONTENEGRCZARNOGÓRA
22982GOVERNMENT OF NIGERNIGER
28048GRAHAM CAPITALSTANY ZJEDNOCZONE
30778GRANARD LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38796GRATEFIELD LTDBERMUDY
f11352GREAT BUY INCSTANY ZJEDNOCZONE
6672GREGG AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36031GRUPO DE TRANSPORTE AEREO ESPECIALEKWADOR
32596GSC PARTNERSSTANY ZJEDNOCZONE
30895GSCP (NJ) INCSTANY ZJEDNOCZONE
35841GUARDIAN HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
32749GUINEA ECUATORIALGWINEA RÓWNIKOWA
1365GULF AIRBAHRAJN
f12104GWI ASSET MANAGEMENT S.A.BRAZYLIA
f11448GYPSY BABY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38975GYRO AIR LTDNIGERIA
36630Gem Aviation A.V.V.CYPR
f10223Glacial EnergySTANY ZJEDNOCZONE
f12244Golden Medal Limited BviBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f12247Good Think Limited Cayman IslandBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f15110Grandlington Ltd.STANY ZJEDNOCZONE
f10234Guidara Nordeste Participacoes LtdaBRAZYLIA
31947HAGONDALE LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31731HALCYONAIRREPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
5362HALLIBURTONSTANY ZJEDNOCZONE
37326HASHIM BIN SAIDARABIA SAUDYJSKA
33959HASSANCO S.A.SZWAJCARIA
10105HAWKER PACIFIC PTESINGAPUR
33342HEAVYLIFT CONGOKONGO
37863HELICONIA LSFRANCJA
36756HELICONIA PALMAIRMAROKO
f11024HENDRICK MOTORSPORTSSTANY ZJEDNOCZONE
37523HIGH PERFORMANCE 100SZWAJCARIA
21365HILL-ROMSTANY ZJEDNOCZONE
44103HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC.STANY ZJEDNOCZONE
5152HM AIR LTDARABIA SAUDYJSKA
38899HOLLYFRONTIER PAY.STANY ZJEDNOCZONE
38750HOLYPEAK PROPRIETARYAUSTRALIA
39317HOP!FRANCJA
38904HS AIR FINANCE LLCBRAZYLIA
37195HS Air FinanceBRAZYLIA
f11464HYPERION AIR INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10794Hagadone Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32412Hamilton Aviation Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35935Harrinford LtdSTANY ZJEDNOCZONE
f14309Hemberg Trading LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
38040Hindalco Industries LimitedINDIE
f1434Horta, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37170Hospitalizacion Clinico C.A.STANY ZJEDNOCZONE
24848ICEC TOUR SPOLCZECHY
45419ICON TAXI AEREOBRAZYLIA
37906ID AIRFRANCJA
39137IFG - INTL FIN. GRPSZWAJCARIA
29661IKAROS AVIATION AVVUKRAINA
36740IMD AIRWAYSHISZPANIA
32492INDIA FLYSAFE AVTNINDIE
33071INDUSTR. AERONAUTICAKOLUMBIA
36832INDUSTRY EAST EUROPESZWAJCARIA
33559INDYCAR AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
33204INEOS AVIATION LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30427INFINIT AIRHISZPANIA
32394INFINITY AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34222INLOGS INTERNATIONALNIEOKREŚLONE
21442INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN)FRANCJA
33654INTER AMERICANANGOLA
23792INTERCON USASTANY ZJEDNOCZONE
31081INTERFACE OPS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31965INTERGLOBE AVTN LTDINDIE
31503INTERNATIONAL JETCLUB LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37561INTL GAMING TECHSTANY ZJEDNOCZONE
33831INTL TRIP PLANNINGSTANY ZJEDNOCZONE
32524INVESTAVIAKAZACHSTAN
f11248IP Aviation L.P.KANADA
28061ISLAND AVTN USASTANY ZJEDNOCZONE
f12706ISLAND PARK AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33890ISLENA INVERSIONESHONDURAS
21879ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTDIZRAEL
30038IXAIRFRANCJA
37780Inversiones DavanicKOLUMBIA
f10263Ithaca LLCSTANY ZJEDNOCZONE
1559JAPAN AIRLINESJAPONIA
28006JAPATSZWAJCARIA
31296JAZEERA AIRWAYSKUWEJT
32986JBS CONSULTING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31772JCASSZWAJCARIA
26998JDP FRANCEFRANCJA
21889JEPPESEN DATAPLAN 2STANY ZJEDNOCZONE
26479JET 2000FEDERACJA ROSYJSKA
30713JET AVIATION AGSZWAJCARIA
30385JET AVIATION FZCOZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
26911JET BLUE AIRWAYSSTANY ZJEDNOCZONE
37719JET CONNECTIONSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32217JET CRUISINGLUKSEMBURG
34614JET DIRECT AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
33015JET MANAGEMENT SASZWAJCARIA
33769JET ONE JSCKAZACHSTAN
32848JET PREMIER ONEMALEZJA
33417JET STREAM AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
38174JET XPRESSWYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
24165JETCLUB LTDSZWAJCARIA
36498JETFLITE INTL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31137JETS RENT AVTNFRANCJA
38847JETSTAR JAPANJAPONIA
30733JETSTEFF AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10970JHS Management, LLC.STANY ZJEDNOCZONE
f12768JIMMIE JOHNSON RACING II INCSTANY ZJEDNOCZONE
23153JINDAL STEELINDIE
32069JOHN MASON ACFT SVCSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
24536JP MORGAN CHASE CYSTANY ZJEDNOCZONE
29395JR EXECUTIVELIBAN
f10265Jackson National LifeSTANY ZJEDNOCZONE
f10277Jereissati Participacoes S/ABRAZYLIA
31555Jet Centre LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f13613Jet Select LLCSTANY ZJEDNOCZONE
6510KALAIR LTD.ARABIA SAUDYJSKA
34887KALDERON LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28504KARTHAGO AIRLINESTUNEZJA
34348KARTHAGO PRIVATE JETTUNEZJA
38123KAS CORPORATION LTD.LIBAN
30709KAZAVIAKAZACHSTAN
32381KB HOMESTANY ZJEDNOCZONE
29190KBBDSTANY ZJEDNOCZONE
34670KEEPFLYING LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
24347KERZNER INTL.STANY ZJEDNOCZONE
f12815KH AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35242KNIGHT AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34843KOSTAR AIRLINESREPUBLIKA KOREI
35727KREDEL INTERNATIONALBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f12222KSH Capital L.P.STANY ZJEDNOCZONE
34192KUDOS AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10290KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12041Key Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37923LA AVIATIONSZWAJCARIA
40758LA COMPAGNIEFRANCJA
1971LABORATOIRE ASLFRANCJA
36286LAC AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30455LAS VEGAS JETSTANY ZJEDNOCZONE
33111LAYAN INTL.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
30595LEACH CAPITALSTANY ZJEDNOCZONE
34956LEGACY AVIATION LIMITEDZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
2816LEGENDAIR LTD.SZWAJCARIA
34322LG ELECTRONICS INC.REPUBLIKA KOREI
13358LIBYAN AIR CARGOLIBIA
26342LIGNES AER. CONGO.KONGO
4489LIMITED BRANDS SERVICE COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
1731LINA CONGOKONGO
f904LINEAS AEREAS SUDAMERICANASKOLUMBIA
37068LINK AIR SVCSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23603LONDON EXECUTIVE AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25272LOTUS AIREGIPT
33450LOV'AIR AVIATIONFRANCJA
24211LOWA LTDSTANY ZJEDNOCZONE
28079LOYD'S BUSINESS JETSPOLSKA
f10303LR Enterprises Management LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37092LUIS FUENMAYORSTANY ZJEDNOCZONE
31034LUKOIL-AVIA SWISSSZWAJCARIA
29070LUXFLIGHT EXECUTIVELUKSEMBURG
7764LVMH SERVICESFRANCJA
37071LX AVIATION (SPV)LTDBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
19696LYRECOFRANCJA
f11360LYS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10875Layla JetBERMUDY
4381Leucadia Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f13333Ligon Air LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10304Luciano Antonio ZogbiBRAZYLIA
33834M. SQUARE AVIATIONBERMUDY
34423MACAU JET INTLSPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY MAKAU
29993MAG AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
26383MAGIC CONDOR LTDBERMUDY
f11359MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INCSTANY ZJEDNOCZONE
34992MAINSAIL TRADING 93REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
32078MALIBU CONSULTINGSTANY ZJEDNOCZONE
34975MALU AVIATIONKONGO
23021MANAG'AIRFRANCJA
34019MANO RIVERSTANY ZJEDNOCZONE
34154MARCO POLO AVTN LTD.KAJMANY
1824MARINFRANCJA
37003MARITIME INVESTMENTMONAKO
1976MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.MONAKO
36263MAROC TELECOMMAROKO
1828MARSHALL AEROSPACEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1831MARTIN BAKERZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32707MASC AIR LTDSZWAJCARIA
27014MASTERJET SWITZ.SZWAJCARIA
34840MASWINGS SDN. BHD.MALEZJA
40818MATRIX AVIATION 650ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33238MAURITANIA AIRWAYSMAURETANIA
37893MAURITANIE AIRLINESMAURETANIA
31978MAXWELL AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
27863MAYES JOHNSTANY ZJEDNOCZONE
f12986MB AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
4260MCCAIN F00DSKANADA
30315MCKINLEY ACFT HLDNGSTANY ZJEDNOCZONE
31545MDA SASFRANCJA
31140ME LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
1855MEA AIR LIBANLIBAN
38759MEGA GLOBAL AIRMALEDIWY
9689MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.STANY ZJEDNOCZONE
21443METEO-FRANCEFRANCJA
f10316MFP Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28986MHS AVIATION SDN BHDMALEZJA
37403MIAMI FERRY CONTRACTSTANY ZJEDNOCZONE
27573MID ROC LEASINGARABIA SAUDYJSKA
36881MID SOUTH AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36859MIDAS AIRSTANY ZJEDNOCZONE
29971MIDDLE EAST JET SVCSLIBAN
30837MIDROC AviationARABIA SAUDYJSKA
617MIL BRAZILBRAZYLIA
702MIL CANADAKANADA
1098MIL FRANCEFRANCJA
1800MIL MALAYSIAMALEZJA
34821MILLETREIZEFRANCJA
12626MILLION AIR CHARTERSTANY ZJEDNOCZONE
26724MILLION AIR SALT LAKSTANY ZJEDNOCZONE
35609MINISTRY DEF SLOVENISŁOWENIA
36033MISH AVIATION SVCSGHANA
31556MISTRAL AEREOKANADA
31331MITRE AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33855MOBYHOLD LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38259MOHAMED BEKKALIMAROKO
35060MOISEEV ALEXMONAKO
35455MONT BLANC AVIATIONSZWAJCARIA
38782MONTEBELLO LTDABRAZYLIA
32755MONTROSE GLOBALZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
7058MORRIS COMMUNICATIONSTANY ZJEDNOCZONE
34441MOSCOW HELICOPTERFEDERACJA ROSYJSKA
f11405MOSS JERONE S TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
2996MOTOROLA AUSTIN TXSTANY ZJEDNOCZONE
32202MOUNTAIN AVTN LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31584MVOCSTANY ZJEDNOCZONE
32579MYSKY LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35975Macbens Patrimonial LtdaWĘGRY
f13614Mark Anthony Group IncKANADA
f10420Marmalade Skies LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30280Marsico Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12655Mass Jet LeaseFILIPINY
f10312McCormick and Company Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10313Mendota Aircraft ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
24019Mid East JetARABIA SAUDYJSKA
f14952Minter Management LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
28010MondoilSTANY ZJEDNOCZONE
34936Moore Capital Management, LP dba GX AviationSTANY ZJEDNOCZONE
31770N304RJSTANY ZJEDNOCZONE
32270N349BASTANY ZJEDNOCZONE
32370N72RKSTANY ZJEDNOCZONE
28895NAC AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f1000NAM AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
31025NATASCHA ESTABLISHMENTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
26668NATIONAL AIR SERVICEARABIA SAUDYJSKA
28966NATIONAL AVIATION 2EGIPT
34727NATIONAL CITY COMMSTANY ZJEDNOCZONE
9900NATIONWIDE MUTUALSTANY ZJEDNOCZONE
38371NAVINTAIR INCSTANY ZJEDNOCZONE
31097NEBULA LTD.BERMUDY
38228NEGRI IMMOBILIAREWŁOCHY
31095NETJETS AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
32424NEW AXIS AIRWAYSFRANCJA
34651NEW CAIRO REAL ESTEGIPT
32626NEWCASTLE AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
35373NEXT GENERATION VENTSTANY ZJEDNOCZONE
38125NEXUS FLT OPS SVCSARABIA SAUDYJSKA
20855NIGERIAN POLICENIGERIA
35941NILE AIREGIPT
31199NISSAN NTH AMERICASTANY ZJEDNOCZONE
34560NOBLE F00DS LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32959NOFA AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
32963NORDEX AIRFEDERACJA ROSYJSKA
39364NORTH CARIB00 FLYINGKANADA
38103NORTH STAR AVTN LTDSZWAJCARIA
10326NOUVELAIR TUNISIETUNEZJA
39066NOVOAIR LTDBANGLADESZ
33212NPM MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
31489NS AviationSZWAJCARIA
f13501NS FalconBERMUDY
36629NW NORDWESTSZWAJCARIA
22190NWT AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
32861NY JETS TRANSPORTERBERMUDY
f12094Naja Locação Empresarial LTDBRAZYLIA
f10327National Gypsum CompanySTANY ZJEDNOCZONE
34415Nomad AviationSZWAJCARIA
31264O AIRFRANCJA
21845OAKMONTSTANY ZJEDNOCZONE
30908OCANA ASSETS LTDSTANY ZJEDNOCZONE
38509ODYSSEE JET SALUKSEMBURG
12316OFTC.Inc.STANY ZJEDNOCZONE
28984OLDBURY HOLDINGSZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35132OMEGA VIIFRANCJA
34603OMYA INTERNATIONALSZWAJCARIA
30957ONE THIRTY NINELUKSEMBURG
36166ONEXPDANIA
32311OPENSKIESFRANCJA
31341ORIENT GLOBAL AVTNSINGAPUR
28050OUTFITTER AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
4139OYONNAIRFRANCJA
29465Oakmont Holdings, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
44402Oakwood Books, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
44187Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V.MEKSYK
31395Outpost International, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32859Ovlas saNIGERIA
25856PACE CARGO ENTERRPSTANY ZJEDNOCZONE
2088PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINESPAKISTAN
31966PALMAIR AVIATIONMAROKO
948PAN MARITIME LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38406PARADOX INTERNATIONAL BIRDS LTDSTANY ZJEDNOCZONE
26289PARAFFIN AIRSTANY ZJEDNOCZONE
36085PARK HOUSE AVTN LTDBERMUDY
36994PEABODY ENERGYSTANY ZJEDNOCZONE
38284PEACH AVIATIONJAPONIA
35524PETRO AIRLIBIA
34403PHEEBE LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
43772PHENIX JET INTLSTANY ZJEDNOCZONE
33969PHENOMAIRFRANCJA
32252PLANET AVIATION UUFEDERACJA ROSYJSKA
45535PLANET NINE PRIVATE AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11455PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32061POLYGON AIRSTANY ZJEDNOCZONE
2176PPG INDUSTRIESSTANY ZJEDNOCZONE
38693PREMIAIR (WI) 2INDONEZJA
32060PREMIER AIRSTANY ZJEDNOCZONE
22439PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUEALGIERIA
31920PRESTBURY TWOZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36197PRESTIGE JET JORDANJORDANIA
33762PRESTIGE JET RENTALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35261PRESTOIL SASFRANCJA
36789PRIME LEGACY MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
35401PRINCESS AVIATION DTTUNEZJA
4095PRIVATAIRSZWAJCARIA
24429PRIVATAIR SAPORTUGALIA
36797PRIVATE JET GROUPLIBAN
35093PRIVATE JETS LUXEMB.LUKSEMBURG
32346PROFRED PARTNERS LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36931PSDFRANCJA
f11206PVM Management LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10350Pacific Coast Feather CompanySTANY ZJEDNOCZONE
30188Pacific Connection Inc.STANY ZJEDNOCZONE
36039Paradox Security SysKANADA
f10609Pegasus South, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29691Pinnacle AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f12236Power Ease Investments Limited BVIBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31595Premier AviationFEDERACJA ROSYJSKA
28189Proair charterNIEMCY
22432QATAR AMIRI FLIGHTKATAR
31585QUALCOMMSTANY ZJEDNOCZONE
35924QWEST COMMUNICATIONSSTANY ZJEDNOCZONE
39476Qatar ExecutiveKATAR
1427RAININ AIRSTANY ZJEDNOCZONE
36817RCR JETS AGSZWAJCARIA
f11026RD HUBBARD ENTERPRISES INC.STANY ZJEDNOCZONE
29739RDV PROPERTIES (ARC)STANY ZJEDNOCZONE
34087REAL EXECUTIVE GMBHSZWAJCARIA
37695REAL FLY SARLMAROKO
31655REATEX INVESTBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
2232REGOURD AVIATIONFRANCJA
30061REIMS AVIATION INDFRANCJA
33614RICHARD HAYWARDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
7403RICHMOR AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
23719RIDA AVIATION LTDBERMUDY
f10973RJ CORMAN Aviation Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34680RJH ADVISORYSTANY ZJEDNOCZONE
31630RJM AVIATIONCZAD
30422RL WINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32627RNW ENTERPRISES, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
8271ROCKWELL COLLINSSTANY ZJEDNOCZONE
30374RONSO SA DE CVMEKSYK
31808ROTOR TRADE 2STANY ZJEDNOCZONE
31026ROUST TRADINGZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
36887ROUTE 450 INVESTMENTBRAZYLIA
27737ROXBURY TECHNOLOGIESSZWAJCARIA
258ROYAL AIR MAROCMAROKO
37548RSR-614RDSTANY ZJEDNOCZONE
35879RUBICON AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10378Red White & Blue Pictures, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35828Related CompaniesSTANY ZJEDNOCZONE
f14565Retraite Verte LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10385Rex Realty CoSTANY ZJEDNOCZONE
f13924Richie Sky LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
44808Rio Bonito Comunicacao LtdaBRAZYLIA
f10391Roux Investment Mngt CoSTANY ZJEDNOCZONE
22442S CONGO D.R. (KIN)KONGO
22575S DJIBOUTIDŻIBUTI
22426S GABONGABON
32125S GAMBIA (2)GAMBIA
22438S MONACOMONAKO
27535S PRESIDENT SUDANSUDAN
22576S SENEGALSENEGAL
22977S TCHADCZAD
33152SAAD AIR LTDBAHRAJN
22756SABRINA FISHERIESSTANY ZJEDNOCZONE
38042SABY FINANCEBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
27640SAESAHISZPANIA
f11791SAF FLIGHT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37497SAFEGUARD SOLUTIONSARUBA
34967SAINTEX AERO SARLFRANCJA
25946SALEM AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
f2007SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA
5373SATENAKOLUMBIA
36114SAUCAR LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30067SAVENCIABELGIA
20462SBD BRETONNE DEVELOPFRANCJA
31959SBM GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
32560SCD BVNIDERLANDY
28744SCHREINER CAMEROUNKAMERUN
31358SCM ARUBA A.V.V.UKRAINA
30353SC00T TIGERAIR PTE. LTD.SINGAPUR
3236SCOTTISH & NEWCASTLEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32411SCOTTS MIRACLE-GROSTANY ZJEDNOCZONE
36492SEAGRAVE AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
22328SECURITE CIVILE LFFRANCJA
36018SEGERIS CAPITAL LTDBRAZYLIA
1249SELIAFRANCJA
27881SERLUXLUKSEMBURG
33112SEVENTH SENSE STARBERMUDY
35652SFD RUSSIAFEDERACJA ROSYJSKA
f12875SHADOWFAX LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38490SHANGHAI DEER JETCHINY
f12810SHORENSTEIN PROPERTIES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30513SICHUAN AIRLINES (3)CHINY
28022SIEBEL SYSTEMS UKZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36604SIERRA AVIATION LPSTANY ZJEDNOCZONE
5468SIGAIR LTDBERMUDY
34418SIGMA AVIATIONIRLANDIA
33581SIGNAL AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f12744SILVER LAKE AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32728SILVER VENTURES INCSTANY ZJEDNOCZONE
2466SIRIUSSZWAJCARIA
32892SIRTE OIL COMPANYLIBIA
24200SIT-SET AVTN AGSZWAJCARIA
35424SJ MANAGEMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36037SK TELECOMMREPUBLIKA KOREI
27746SK TRAVELSTANY ZJEDNOCZONE
29880SKY AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
38247SKY LINER AVIATIONSZWAJCARIA
43504SKY LOUNGE SERVICESLIBAN
43301SKY PRIME AVTN SRVARABIA SAUDYJSKA
24926SKYDRIFT LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37810SKYFIRSTFRANCJA
40301SKYMARK AIRLINES INCJAPONIA
39132SKYPLAN FZCZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
38576SKYSCRAPER LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32337SKYSTEADZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
30105SKYTRADERS PTYAUSTRALIA
34050SKYWAY LTDFEDERACJA ROSYJSKA
19462SKYWORK AIRLINESSZWAJCARIA
35371SL ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
32149SMART AVIATIONFRANCJA
32805SMART AVIATION HEEGIPT
f13550SME Equipment LeasingSTANY ZJEDNOCZONE
31695SN AIR MALIMALI
37745SN TRANS HELICOPTEREFRANCJA
29738SNC BOETOSFRANCJA
30770SNC CAVOKFRANCJA
37669SNS IMPORTADORABRAZYLIA
33859SOBEYS CAPITAL INCORPORATEDKANADA
3517SOFAXISFRANCJA
22730SOGERMAFRANCJA
40696SONNIG INT PRVT JETZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
6404SONY AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36182SOPHAR PROPERTYBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
38553SORENS GROUP LTDFEDERACJA ROSYJSKA
36653SOUTH AFR. BREWERIESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
26378SOUTHERN AIRLINESNIGERIA
5752SOUTHERN CROSS USASTANY ZJEDNOCZONE
35993SPACEWING COMPANYARABIA SAUDYJSKA
17921SPECIALISED TRANSP.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37714SPEEDFLY SARLFRANCJA
39251SPEEDWINGS BUSINESS SASZWAJCARIA
27840SPHINX WINGSSZWAJCARIA
40089SPIRE FLIGHT SOL.STANY ZJEDNOCZONE
42722SPIRIT JETS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34595SPRING MOUNTAIN (2)STANY ZJEDNOCZONE
32789SPRINGWAY LTDFEDERACJA ROSYJSKA
32899SRIWIJAYA WORLD FUELSINGAPUR
39234SRTSFRANCJA
26231STAFF AIR SERVICEFRANCJA
35477STAR AIRWAYS ALBANIAALBANIA
35421STAR JET LTDSTANY ZJEDNOCZONE
2574STARJET AVIATIONSZWAJCARIA
24204STARLING AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
33748STARLINK AVIATIONKANADA
31400STARR EQUIPMENTSTANY ZJEDNOCZONE
28169STATE AIR BERKUTKAZACHSTAN
32993STC BERMUDA LTD.EGIPT
28156STEELCASESTANY ZJEDNOCZONE
37550STEELE AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
32436STENSRUD VENTURESSTANY ZJEDNOCZONE
33469STEPHEN R. LLOYDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33040STORMJETS SASZWAJCARIA
4488STRASBOURG AVIATIONFRANCJA
35602STRATEGIC AIR. SASFRANCJA
24529SUBPRICEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39210SUBURBAN MOTORS COMPSTANY ZJEDNOCZONE
35339SUKHOI CIVIL ACFTFEDERACJA ROSYJSKA
20474SUMMIT AVTN USA 2STANY ZJEDNOCZONE
31657SUN AIR (EGYPT)EGIPT
23210SUNRISE (ALSHOR00K)EGIPT
30157SUPER CONSTELLATIONSZWAJCARIA
8963SUREWINGSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25392SWIFT-AERO, JSCFEDERACJA ROSYJSKA
9768SWISS PRIVATE AVTNSZWAJCARIA
30257SYMPHONY MASTERSZWAJCARIA
33362SYMPHONY MASTER UAEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
38298SYPHAX AIRLINESTUNEZJA
2642SYRIAN ARAB AIRLINESSYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA
f1467Sails In Concert, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12147SanRidge Operating CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f12601Sapphire International Group, IncSTANY ZJEDNOCZONE
f14957Setfair Aviation Ltd.WYSPA MAN
37718Sfera Jet LLCFEDERACJA ROSYJSKA
38579Sino Jet Management LimitedCHINY
f10403Skye Gryphon, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10405Snapper Consulting Inc.BRAZYLIA
f12484Sonic FinancialSTANY ZJEDNOCZONE
21791Southern Cross InternationalNIDERLANDY
30582Space ExplorationSTANY ZJEDNOCZONE
f14886Star Vision Holdings Inc.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10410Starwood Asset Management, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10419Stephens Investment Holdings LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11008Success Master Ltd.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
5967Synthes USA Sales LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38197TAA AVIATION LTDSZWAJCARIA
27385TAF LINHAS AEREASBRAZYLIA
159TAG AVIATION SASZWAJCARIA
26684TAG AVIATION UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33802TAIL WIND LTD.SINGAPUR
26797TAK AVIATION UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37224TAMARA NIGER AVIATIONIGER
35843TANELA VENTURES LTDFEDERACJA ROSYJSKA
26582TASSILI AIRLINES SAALGIERIA
31962TAT LEASINGFRANCJA
4189TAUBMANSTANY ZJEDNOCZONE
24156TAXI AIR JET-FRETFRANCJA
37359TEKLOCSTANY ZJEDNOCZONE
29164TELUS COMMUNICATIONSKANADA
37446TEMPEST CAPITALZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36518TERRY BROWNKANADA
28634THALESFRANCJA
799THE COCA-COLA COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
22524THE COMMANDERNIGERIA
32042THE FUTURA CORPKANADA
30474THE WORLD IS YOURS LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
21075THERMO FISHER SCIENTIFICSTANY ZJEDNOCZONE
35441THOMAS ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
31882TIKO AIR (2)MADAGASKAR
4744TITAN AIRWAYS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
24764TOTAL LINHAS AEREASBRAZYLIA
31535TOUMAI AIR TCHAD SACZAD
31676TOWER HOUSE CONSULT.GAMBIA
33891TOWN & COUNTRY F00DSTANY ZJEDNOCZONE
32029TPG AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
29860TPSSTANY ZJEDNOCZONE
26086TRADLUXLUKSEMBURG
37172TRANS AER MAR CORTESMEKSYK
30585TRANS EURO AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34062TRANSAIR CARGO SVCKONGO
12193TRANSASIA AIRWAYSTAJWAN
32673TRANSAVIA FRANCE SASFRANCJA
26670TRANSMERIDIAN AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
f11432TRANSWESTERN TRANSPORTS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35158TRIBECA AVT PARTNERSSTANY ZJEDNOCZONE
37551TRIDENT PETROLEUMEGIPT
30112TRIGANA AIR SERVICEINDONEZJA
21887TUDOR INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
2752TUNIS AIRTUNEZJA
31018TURNBERRY MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
21666TUTOR SALIBA CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
28237TWIN JETFRANCJA
28983TWINW00D TRANSPORT.SZWAJCARIA
28467TY AIR INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10437Target CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
38565Tetran Assets Ltd.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10497The Yucaipa Companies LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36894Thorn Air LtdSTANY ZJEDNOCZONE
f12235Top Delight Worldwide LtdBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10498Tracinda CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f14951Transcontinental Properties LimitedZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f11188Trian Fund ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
f10452Truman Arnold CompaniesSTANY ZJEDNOCZONE
f10990Ty-Tex Exploration Inc.STANY ZJEDNOCZONE
28221UAS UNITED AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
f10814UETA, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
22150UKRAINE AIR ALLIANCEUKRAINA
38877UNI AIR TAIWANTAJWAN
34820UNIFOX HOLDINGS LTDBELIZE
32094UNION PACIFIC CORPSTANY ZJEDNOCZONE
34874UNITED AVIATION (OM)LIBIA
38621UNITED AVTN MGMTARABIA SAUDYJSKA
21505UNITED CONSTRUCTIONTURCJA
28092UNITED HEALTHCARE SERVICES INCSTANY ZJEDNOCZONE
34059UNITED WEST AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
33177UNIV AVN MIDDLE EASTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35834UTFLIGHTSTANY ZJEDNOCZONE
3329United Technologies CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
2795Universal Weather and Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
24318VALAVIAFRANCJA
28829VALIANT AVIATIONBERMUDY
10637VALMONTSTANY ZJEDNOCZONE
30253VENTURA AVIATIONMONAKO
34280VEREIN DC3SZWAJCARIA
38968VERHILL CORPORATEBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
40919VGS ACFT LEASINGZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37581VIA JETS 00D.SRLBUŁGARIA
19445VIETNAM AIRLINES JSCWIETNAM
33703VIKING AVIATION LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
13351VOL PRESIDENTIELBURKINA FASO
23952VOLARE AIRCOMPANYUKRAINA
43279VOLARE AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38134VOLPE AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27628VULCAN AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23592VULCAN INCSTANY ZJEDNOCZONE
33249Voyage InternationalZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
31377WA DEVELOPMENTSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35615WADI AVIATIONKAJMANY
30891WAF LTDKAJMANY
34990WAHA CAPITALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
36777WALKER AIR SVCSAUSTRALIA
34886WATANIA AIRWAYSKUWEJT
36041WATSCO HOLDINGS INCSTANY ZJEDNOCZONE
35351WAVES JETJORDANIA
6924WEDGE AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
29491WELLS AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
34317WESTJET FALCON 50061BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10476WGL Capital CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
31779WHISKEY ROMEO OWNERSTANY ZJEDNOCZONE
31064WHITE LOTUSSTANY ZJEDNOCZONE
38210WHITE MOUNTAIN AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
28542WHITE ROSE AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
32120WILDERNESS POINT ASSSTANY ZJEDNOCZONE
32294WILKES AND MCHUGHSTANY ZJEDNOCZONE
3021WILLIAMS COMPANIESSTANY ZJEDNOCZONE
34191WILLIAMS INTL CO LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37767WIN AVIATION LTD.KAJMANY
f1071WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)SINT MAARTEN
31765WINDS AWAYSTANY ZJEDNOCZONE
37331WINDWARD AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36815WING AVTN CHTR SVCSTANY ZJEDNOCZONE
25648WING AVTN USASTANY ZJEDNOCZONE
36782WINGS AIRINDONEZJA
32929WINGS OVER AFRICANAMIBIA
32063WIP TRADINGSZWAJCARIA
35668WORLD FUEL SVCS EURZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31938WREN ACQUISITIONSSTANY ZJEDNOCZONE
42945Waste Connections Inc.STANY ZJEDNOCZONE
45146Watersedge Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
8721Westfield Aviation IncAUSTRALIA
f2006WhitejetsBRAZYLIA
f10481Williams-Sonoma, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10482Windsor Media Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10881Worldwide Business Jets CorpSTANY ZJEDNOCZONE
24421XAMEX INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
33042XCLUSIVEJET CHARTERZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
45259XJC LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23330XL AIRWAYS FRANCEFRANCJA
38359YAASSTANY ZJEDNOCZONE
2941YEMENIAJEMEN
11467YUM BRANDS INC.STANY ZJEDNOCZONE
31488YYA AVIATIONSZWAJCARIA
40036YYA MANAGEMENT LTDSZWAJCARIA
f10823Yet Again, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35471ZEST AIRWAYS INCFILIPINY
35614ZOGBI LUCIANOSZWAJCARIA
32665ZYMAN AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE

CHORWACJA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
35661AVIATION DYNAMIX LLCSTANY ZJEDNOCZONE
12495Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.CHORWACJA
30632GUILD INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
8583HELISWISSSZWAJCARIA
33756LABRAID LIMITEDCHORWACJA
38695MADIS MANAGEMENTBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31781N846QMSTANY ZJEDNOCZONE
25897OPEN ROAD AIRWAYSSTANY ZJEDNOCZONE
36857Pacific StreamZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38050Pilante LimitedBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
36108TEAM VIPERZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23236TRADE AIRCHORWACJA
29593TRIDENT JET JERSEYZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32152WYNDHAM WORLDWIDESTANY ZJEDNOCZONE

WŁOCHY

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
3538019TH HOLE CORPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
3632521st Century Fox America, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12167251 Finance IncSTANY ZJEDNOCZONE
3778143 AIR SCHOOLREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
39001546 PARTICIPACOESBRAZYLIA
37425ABBERTON LTDZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
24650ABU DHABI AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
27832ADVENTAIRSTANY ZJEDNOCZONE
1662AEROMANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
29651AEROMANAGEMENT EUROPWŁOCHY
31391AERONORD-GROUPREPUBLIKA MOŁDAWII
30371AEROPORTUL MARCULESTREPUBLIKA MOŁDAWII
36365AERORUTAS SATAARGENTYNA
29326AEROSERVICIOS EJEMEKSYK
19195AEROTRANSPORTES PRIVMEKSYK
35660AEROYACHT INVESTMENTWŁOCHY
29450AIC CANADAKANADA
37380AIR ARABIA JORDANJORDANIA
11479AIR DOLOMITIWŁOCHY
11698AIR ITALYWŁOCHY
31884AIR PRESTIGIOSTANY ZJEDNOCZONE
35312AIR SPEA S.R.L.WŁOCHY
34676AIR UGANDAUGANDA
33278AIR WING S.P.A.SAN MARINO
32513AIR-TEC AFRICAREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
30283AIRCRAFT PROPERTIESSTANY ZJEDNOCZONE
27328AIRSTARS AIRWAYFEDERACJA ROSYJSKA
36074AL FOZAN HOLDING CO.ARABIA SAUDYJSKA
36145AL SHOHRA PVT JETJORDANIA
37604ALBATROS ACFT CORPKANADA
30526ALBATROS AIRWAYSALBANIA
43583ALBAWINGSALBANIA
9303ALBERTO CULVERSTANY ZJEDNOCZONE
21690ALG TRANSP UK OFFICESTANY ZJEDNOCZONE
34831ALITALIA S.A.I. SPA ITALYWŁOCHY
36390ALLIBO AIR CARGOLIBIA
28123AMRASHSTANY ZJEDNOCZONE
36383ANDERSON AIR LTD.KANADA
f13950ASTRA HOLDINGS INC.BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
27139ATLANTIC AVTN 2STANY ZJEDNOCZONE
31623AVALON CAPITAL GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
40652AVCON JET LIMITEDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36508AVIATION CAPITAL SOLZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36451AXSOA S.P.A.WŁOCHY
f11555Aero Taxis MetropolitanosMEKSYK
37236Agropecuaria Santana do Deserto Ltda.BRAZYLIA
36964Air MandalayINDIE
f10004Air Mercury, Ltd.BERMUDY
f10022Alcoa, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29878BALMORAL AIR PTYAUSTRALIA
31999BASHKORTOSTAN AIRFEDERACJA ROSYJSKA
6989BASS ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
36153BAYHAM LIMITEDARABIA SAUDYJSKA
34857BB FLY S.R.L.WŁOCHY
27039BEEHAWK AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
20198BELAVIA AIRLINESBIAŁORUŚ
34866BELL GEOSPACEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32891BERJAYA AIR SDN (2)MALEZJA
43571BISSELL LEASING CO LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32734BLUE JETCYPR
31928BLUE MERCURY S.R.L.WŁOCHY
43979BLUE PANORAMA (3) LIWŁOCHY
f11338BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORPSTANY ZJEDNOCZONE
36408BLUEBAIR JETSZWAJCARIA
37770BOEING WICHITA IDSSTANY ZJEDNOCZONE
38549BOMBARDIER LEARJETSTANY ZJEDNOCZONE
37190BORDER GUARD EPPOLSKA
35243BRAATHENS TRAININGSZWECJA
32635BRAMPTONIA LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39045BRAZIL TRADING LTDABRAZYLIA
32566BRENZIL PTYAUSTRALIA
34320BRIARW00D PROD. LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
590BRITISH AIRWAYS PLCZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27675BUDDHA AIRNEPAL
35914BUSINESS AIR PARTSSTANY ZJEDNOCZONE
36409BUSINESS JET CONSULTSTANY ZJEDNOCZONE
36342BZ AIR LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
8974Berwind CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f13502Biotab NutraceuticalsSTANY ZJEDNOCZONE
f10086Black Diamond AviationSTANY ZJEDNOCZONE
24544Bloomberg Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38499Bollinger Enterprises, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36979C FLY S.R.L.WŁOCHY
f10100C. Cary PattersonSTANY ZJEDNOCZONE
19019CABLEAIRSTANY ZJEDNOCZONE
5083CAIWŁOCHY
f11308CANDYBAR AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32079CAREMARK AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35318CARGOLUX ITALIAWŁOCHY
36379CARISLE BAYSZWAJCARIA
26954CARNIVAL CORPSTANY ZJEDNOCZONE
38117CAROPAN COMPANY SABRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31898CATEX USASTANY ZJEDNOCZONE
42934CBX AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36292CERAMICA CLEOPATRAEGIPT
28796CHARTWELL AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36770CHEMIPLASTICAZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35645CN AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
24759CNH America LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32850CONSOLIDATED PRESS HAUSTRALIA
33096COPART INCSTANY ZJEDNOCZONE
31929COR AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35761CORPO FORRESTALE DELLO STATOWŁOCHY
26988COSTCO WHOLESALESTANY ZJEDNOCZONE
38402COTEMINASBRAZYLIA
31211CSC TRANSPORTATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f13770Cameron industries consult Inc.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f12602Cartera de Inversiones Venezola C.A.STANY ZJEDNOCZONE
37741Casam IntEGIPT
f10307Colony Advisors, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10124Conanicut AviationSTANY ZJEDNOCZONE
30812Consolidated Investment GroupSTANY ZJEDNOCZONE
37371DAKO AIRLINES SALUKSEMBURG
36557DANGOTE INDUSTRIESNIGERIA
36006DAR JANA GROUPARABIA SAUDYJSKA
30278DARWIN AIRLINESZWAJCARIA
32598DELIA A/SDANIA
36591DELMAR SYSTEMS INC.STANY ZJEDNOCZONE
36268DELTON GROUP INC.FEDERACJA ROSYJSKA
27358DI AIRCZARNOGÓRA
38765DIAMOND CAPITAL INVSTANY ZJEDNOCZONE
18428DOLE F00DSSTANY ZJEDNOCZONE
28426DOLPHIN AIR EXPRESSWŁOCHY
9322DOMUSWŁOCHY
f11470DOUBLE V RESOURCES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30245DRAX GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
31864DS AVIATIONIZRAEL
23676DUDMASTON LTDSZWAJCARIA
29468Dillard's Inc.STANY ZJEDNOCZONE
39049E C MENZIES AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
33586E+A AVIATIONSZWAJCARIA
13008EDS USASTANY ZJEDNOCZONE
f12872EGRET MANAGEMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
24307ELITICINO SASZWAJCARIA
27824ELIWORK SRLWŁOCHY
8149ENAV ITALIAWŁOCHY
34700EP AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
44399ERNEST SPAWŁOCHY
1039ETHIOPIAN AIRLINESETIOPIA
5051EUROFLY SERVICEWŁOCHY
f12110EUROJET HOLDINGS LTDBERMUDY
29693EUTELIA S.P.A.WŁOCHY
36996EXECUJET CHARTER SVCSTANY ZJEDNOCZONE
1076EXXONMOBIL AV SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
42493Elk Mountain Consulting LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11891Encanto Investment IncSTANY ZJEDNOCZONE
45526FAISAL MEHM00DARABIA SAUDYJSKA
f12791FERTITTA ENTERTAINMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
24342FININVESTWŁOCHY
22368FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE ELICOTTERIWŁOCHY
31568FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE VELIVOLIWŁOCHY
31464FLIGH TEST ASSOCIATESTANY ZJEDNOCZONE
32391FLIGHTPARTNERZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
43521FLY ONE S.R.L.REPUBLIKA MOŁDAWII
36118FLY540 KENYAKENIA
21557FLYNOR JETWŁOCHY
38931FORTE AVIATION PARTSSTANY ZJEDNOCZONE
37983FRI-EL GREEN POWERWŁOCHY
f12184FirstEnergy Service CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10871Fort Calumet CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f10215Fry's Electronics, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12234Full Hill Limited Hong KongSPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG
43740Full Wing Holdings LimitedSINGAPUR
34836G200 LTDBERMUDY
32161G350 LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34858GALAXY AIRWAYS INC.KANADA
37037GAMAY ENTERPRISES LTBRAZYLIA
1278GE CORPORATE AIR TRPSTANY ZJEDNOCZONE
35213GEDEAM TOURISM S.A.LUKSEMBURG
30273GEFA LEASING GMBHNIEMCY
29961GENERAL WORK GUINEAGWINEA RÓWNIKOWA
36315GEO LOGISTICAWŁOCHY
33100GHK COMPANY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36948GIANAIR LTDGHANA
30058GIV AIRWAYS LLCZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36179GLENN EAGLES RESEARCFEDERACJA ROSYJSKA
f12981GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING LTDSTANY ZJEDNOCZONE
33783GLOBUS LLCFEDERACJA ROSYJSKA
27805GMG AIRLINES LTDBANGLADESZ
32024GMR INDUSTRY LTDINDIE
29615GOLDEN AIR SRLWŁOCHY
32887GP AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f11463GR1040 INCSTANY ZJEDNOCZONE
3259GRAINGERSTANY ZJEDNOCZONE
36873GRASKOP AVIATION LLCBRAZYLIA
6179GREENAAP CONSULTANTSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23240GTC MANAGEMT BURBANKSTANY ZJEDNOCZONE
31017GULF AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
32263GUTMEN INC.BRAZYLIA
f10914Galt Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38698Global Pipeline Services LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
12127HAMILTON COMPANIESSTANY ZJEDNOCZONE
32296HANSUNG AIRLINESREPUBLIKA KOREI
34031HAWKER 700LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31253HERITAGE JETS (FL)STANY ZJEDNOCZONE
38229HERMES AVIATION LTD.MALTA
f10248HGA, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37563HIGH TECH AIRCRAFT 2STANY ZJEDNOCZONE
42259HK BELLAWINGS JETCHINY
22863HUBBARD ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
31089Hawker Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12241Hermes Capital Limited BermudaBERMUDY
37266Hewlett Packard Inc.STANY ZJEDNOCZONE
40880Hood Capital LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37842IBEX AIR CHARTERLIBAN
17402IBMSTANY ZJEDNOCZONE
36144ILC AVIATION GMBHAUSTRIA
25061INAER AVIATION ITALIA S.p.A.WŁOCHY
36788INDONESIA AIR TRA(2)INDONEZJA
38619INSPERITY INCSTANY ZJEDNOCZONE
36455INTL AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26959ISCAR ISRAELIZRAEL
27510ITALEASEWŁOCHY
f13901Indika Mitra Investments Pte LtdSTANY ZJEDNOCZONE
f10259Inversiones Far West Inc.STANY ZJEDNOCZONE
38415JB AVIATION II LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37841JBS S/ABRAZYLIA
493JC BAMFORD EXCAVATORS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35564JET AVIATION (VA)STANY ZJEDNOCZONE
38551JET AVIVA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
25029JET PLANE CORPDANIA
31941JET SUPPORT GROUPKAJMANY
32677JETALLIANCE EAST JSCFEDERACJA ROSYJSKA
38438JETCOM S.R.L.WŁOCHY
34346JETDIRECT AVTN INCSTANY ZJEDNOCZONE
32062JETEX FLIGHT SUPPORTLIBIA
30695JETLINK EXPRESSKENIA
42277JETOLOGY GMBHAUSTRIA
34576JETPLANET S.R.L.WŁOCHY
f12752JK AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12763JODA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30609JSC NORDAVIA-RAFEDERACJA ROSYJSKA
f10283JSM at FALCON, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10285Justravl Aircraft Management, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
32068K & M AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
43770KAITAR RESOURCESSTANY ZJEDNOCZONE
36322KARNAVATI AVIATIONINDIE
38012KAUPÉ AVIATION LTDSZWAJCARIA
32845KILMER MANAGEMENTKANADA
26927KNICKERBOCKERSTANY ZJEDNOCZONE
38264KRYPTON AVIATION LTDIRLANDIA
f11389L & L LEASING IV LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31324LAS VEGAS SANDSSTANY ZJEDNOCZONE
29205LATIUM 3 INCSTANY ZJEDNOCZONE
32713LAUTHER-PHILLIPSSTANY ZJEDNOCZONE
29027LEADING EDGESTANY ZJEDNOCZONE
38276LEILA JET LTD.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
30044LEMOINE INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
31451LENNARSTANY ZJEDNOCZONE
f10880LFG AviationAUSTRALIA
23188LIBYAN AIR AMBULANCELIBIA
1727LIBYAN AIRLINESLIBIA
39036LIFEJET LTD.MALTA
31756LIGHTAIRSTANY ZJEDNOCZONE
18942LINDSTROEM ENARSZWECJA
33253LINUS AIRWAYSINDONEZJA
28628LUKOIL AVIAFEDERACJA ROSYJSKA
22416LVOV AIRLINESUKRAINA
f10999LatAm LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f14955Leitrim Management SAPANAMA
f10839Leonard Green and Partners, L.P.STANY ZJEDNOCZONE
f10781Lucky Fives LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37803M-NICE LIMITEDNIEMCY
33931MACSTEEL JET SVCSBERMUDY
35314MAE AIRCRAFT MGMT.BAHRAJN
36367MAGELLAN AVIATIONIRLANDIA
36421MARCPLAN CHARTERAUSTRALIA
27891MASS MUTUAL LIFESTANY ZJEDNOCZONE
39901MATONE PROMOTORABRAZYLIA
35469MAZAGKAJMANY
31708MCAIR SERVICESZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
26848MCDONALD'S CORPSTANY ZJEDNOCZONE
38206MELO PARTICIPACOESBRAZYLIA
32051MERIDIAN AIRCOMPANYUKRAINA
37676MILLENNIUM LABSSTANY ZJEDNOCZONE
24266MINISTERO INTERNOWŁOCHY
36406MISTER JETNIEMCY
8487MISTRAL AIR ROMAWŁOCHY
31311MSC AVIATIONSZWAJCARIA
f10769MSS Falcon 900LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36762MURRAY AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34926MURRAY AIR LTDMALTA
45058MYWAY AIRLINESGRUZJA
36491Management ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
f10828Marnell Corrao AssociatesSTANY ZJEDNOCZONE
f10315Mexico Transportes Aereos S.A de C.V.MEKSYK
28892N90BJSTANY ZJEDNOCZONE
36980NAND AVIATIONARABIA SAUDYJSKA
33889NAVELLIER & ASSOCSSTANY ZJEDNOCZONE
28484NEOSWŁOCHY
36477NESMA AIRLINESEGIPT
f12702NETJETS SALES INCSTANY ZJEDNOCZONE
33201NEWCO MANAGEMENT GRPSTANY ZJEDNOCZONE
26030NEXT CENTURY AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
29756NOEVIR AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f11329NORLEASE INCSTANY ZJEDNOCZONE
f14731NORTHEASTERN AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f12605Net Medical, C.A.STANY ZJEDNOCZONE
26129New World Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10338Nordstrom, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10633Northwestern Mutual Life Ins. Co.STANY ZJEDNOCZONE
27302OAK MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
33502OCEAN SKY (TURKEY)TURCJA
35934ODYSSEY ADVENTURESSTANY ZJEDNOCZONE
37412OPI SERVIZI S.R.L.WŁOCHY
36149OZARK MANAGEMENT (2)STANY ZJEDNOCZONE
32200PABLO AIR LINE SRLWŁOCHY
32786PACIFIC INFORMATIONARUBA
31079PAFOSTANY ZJEDNOCZONE
35642PELICAN DEVELOPMENTSTANY ZJEDNOCZONE
32710PENN NATIONAL GAMINGSTANY ZJEDNOCZONE
31232PETROFF AIRFEDERACJA ROSYJSKA
36592PFP AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36071PHOENIX AVTN MNGMENTEGIPT
32057PINNACLE OPERATIONSSTANY ZJEDNOCZONE
28946PITTCOSTANY ZJEDNOCZONE
34770PL LOGISTICS CORPREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
44877PLATINUM EQUITY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
43114POBEDA AIRLINES, LLCFEDERACJA ROSYJSKA
30442PRECISION AIR SVCSZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII
23692PRECISION AIR SVCS.ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII
31222PRIVATE AIRCRAFT INTIZRAEL
25235PROVINCIA AUTONOMAWŁOCHY
32329PUNJ LLOYDINDIE
f11009Park Rise Investments Ltd.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f10557Penobscot Properties, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10357Pinehurst Meadows LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10372R.O.P. Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11465RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26191RAVENHEAT MANUFACTRGZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33019REALI TAXI AEREOBRAZYLIA
29515RED LINE AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37772REMOREX PTY LTD AUSAUSTRALIA
22653RENAIR 315 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27572RHEA VENDORSWŁOCHY
32661R00NEY HOLDINGS INCSTANY ZJEDNOCZONE
33024ROYAL FALCONJORDANIA
f11347RSI HOLDING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10373Raptor Group Holdings LPSTANY ZJEDNOCZONE
f10390Rochester Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29524S.K.M.BERMUDY
f12989SAFEGUARD ENTERPRISES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37839SARDINIAN SKY SERVICWŁOCHY
35774SASO AIR LLCBRAZYLIA
f11482SCP Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28283SCS SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
25882SEQUOIA MILLENNIUMSTANY ZJEDNOCZONE
36271SERVICE CORP INTLSTANY ZJEDNOCZONE
23243SERVIS AIR HAVATURCJA
10356SERVIZI TRASPORTIWŁOCHY
28179SEVASTOPOL AVIAUKRAINA
37392SGC AVIATION GMBHAUSTRIA
27163SHERIDAN AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
36742SILVER BIRD INT.NIEMCY
8484SIRIOWŁOCHY
34918SKY AERONAUTICALIRLANDIA
37931SKY BEYONDSINGAPUR
35899SKY LINE SRLWŁOCHY
38190SKYJET AVIATION SVCSNIGERIA
31624SKYKAR AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
10748SKYSERVICE AIRLINESKANADA
31074SKYWAY RUSSIAFEDERACJA ROSYJSKA
34027SOPHIA AIRLINESWYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
34631SORENA EXPORT LTD.UKRAINA
36438SOUTH AFRICAN EXP.REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
30462SOUTHERN AIR SYSTEMSTANY ZJEDNOCZONE
36112SPAN AIR PVT LTDINDIE
30747SPRINGLINEKAJMANY
38586STAR AERO HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
34744STAR UP S.A.PERU
25832STEPHENSON AIR SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
29813SUNCOR ENERGYKANADA
37091SUNSET AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34329SVCS AEREOS DENIMMEKSYK
31789SYDNEY JET CHARTERAUSTRALIA
f10435SYMAX LLCSTANY ZJEDNOCZONE
20467Samaritan's PurseSTANY ZJEDNOCZONE
2428Sentry Insurance a Mutual Company DBA ProductivitySTANY ZJEDNOCZONE
f10400Servicios Aereos Sudamericanos S.A.ARGENTYNA
37964Sky Wings LTDNIEMCY
30904SkyflightSTANY ZJEDNOCZONE
31505SpringwayFEDERACJA ROSYJSKA
29126Star Aircraft Leasing S.A.STANY ZJEDNOCZONE
f10414State Farm Mutual Automobile Insurance Co.STANY ZJEDNOCZONE
37243Stryker CorpSTANY ZJEDNOCZONE
31740Sunstate Aviation and Leasing, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
22663TAVISTOCK AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
36827TCC AIR SERVICES INCSTANY ZJEDNOCZONE
38643TESSITURA ROBECCHETTWŁOCHY
36462TOP ACES INCKANADA
32110TOP AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
37276TRI MARINE LOGISTICSSTANY ZJEDNOCZONE
31381TRIP LINHAS AEREAS 2BRAZYLIA
33685TRT EQUITY ADVISORS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36364Time Warner Cable Enterprises LLC.STANY ZJEDNOCZONE
f12493Titlemax Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11186Trinity Broadcasting of FL., Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35594UNITED AIRGROUP COR.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
35073UNITED AVIATION (HL)LIBIA
f12469UPMCSTANY ZJEDNOCZONE
f12001V1 Aviation Inc.STANY ZJEDNOCZONE
34977V1 FLT SUP. INTLSTANY ZJEDNOCZONE
42737VALOR FLY LTDMALTA
42494VERDE CAPITAL CORPSTANY ZJEDNOCZONE
29884VIZAVI-AVIA LTDFEDERACJA ROSYJSKA
32561VK AVIATION USASTANY ZJEDNOCZONE
32987VOLIAMOSZWAJCARIA
35634WALKER AIRAUSTRALIA
34937WELLARD AVIATIONAUSTRALIA
f11301WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
30275WESTERN STONE &METALSTANY ZJEDNOCZONE
34873WESTSTAR AVTN SVCSMALEZJA
8586WHIRLP00LSTANY ZJEDNOCZONE
38875WHITE TAIL AVTN AVVSTANY ZJEDNOCZONE
26545WIDEWORLD SRVCSURUGWAJ
38045WIN AIR JETTAJWAN
33364WINDROSE AVIATIONUKRAINA
29596WINNEPEG C/O REYESSTANY ZJEDNOCZONE
22444WORTHINGTON INDUSTRYSTANY ZJEDNOCZONE
f10568Westbury Group Ltd.BERMUDY
2634Western Air Charter IncZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10872Westwind AquisitionSTANY ZJEDNOCZONE
f12248World Noble Limited Cayman IslandBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
35438XLA AVIATIONSZWAJCARIA
f13019Xcoal Energy & ResourcesSTANY ZJEDNOCZONE
28383YAKUTIA AIRCOMPANY JFEDERACJA ROSYJSKA

CYPR

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
33683A&S WORLD AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
35731AGREVIA HOLDINGSGRECJA
27258AIM AVIATIONIZRAEL
34989AIR EXECUTIVECYPR
32393AIR ONE CORPSZWAJCARIA
37309AIRLINE ALLIED SVCSINDIE
10639AIRSTAR GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
33059ALLIANCE AIRINDIE
34807ALMOJIL AVIATIONZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
36209ARK AIRWAYSARMENIA
31856AVIATION SVCS GUAMSTANY ZJEDNOCZONE
25193AVIATORS INDIAINDIE
33319Aircraft Associates IncSTANY ZJEDNOCZONE
f10023Alpha Technologies, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
37570Azur AviationFRANCJA
31603BRITISH GULF INTNLZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
31988BUSINESS-AERO OOOFEDERACJA ROSYJSKA
37660CENTAURI RP AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
33580CENTRAFRIQUE AIR EXPREPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
44370CHARLIE AIRLINES LTDCYPR
12148CHIM NIR AVIATIONIZRAEL
43511COBALTAIR LTDCYPR
34081COMAIR (KULULA)REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
20324CSM AVIATIONCYPR
866CYPRUS AIRWAYSCYPR
33534DOIYATEC COMMS LTDNIGERIA
27554EDT SHIPMANAGEMENTCYPR
16417EUROCYPRIACYPR
31008FALCON EXPRESS CARGOZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34679FALLBROOK PTY LTDAUSTRALIA
34823FIRST KUWAITIKUWEJT
31112FLAIR AVIATION GMBHNIEMCY
37354FLY MEMALEDIWY
8214FUNAIRSTANY ZJEDNOCZONE
36929GLOBAL JET DUBAIZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35606GLOBAL PROJECTSINDIE
7978GLOBE AERO (3)STANY ZJEDNOCZONE
31245GLOBE JETLIBAN
32491GOAIRLINES INDIAINDIE
34421GULF JET (DUBAI)ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
f10827Glenn Eagles Research LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29619HAMRA AIRZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
f12985HELMSBRISCOESTANY ZJEDNOCZONE
36429HINDUSTAN CONSTRUCT.INDIE
32114INDO PACIFIC AVTNINDIE
35562INTEGRATED AVIATIONJORDANIA
31523INTERLINK AIRLINESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
5292JENSON & NICHOLSONSINGAPUR
7132JOANNOU PARASKEVAIDEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
36427JSW STEEL LTDINDIE
30932KINGFISHER AIRLINESINDIE
30973MARSLAND AVIATIONSUDAN
31441MEGAKAZACHSTAN
1090MIL DENMARKDANIA
1102MIL NETHERLANDSNIDERLANDY
35759NAL ASSET Management LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28698NATIONAL ACFT LEASINSTANY ZJEDNOCZONE
35849NATIONAL AVTN COMP.INDIE
32955NEW MACAU LANDMARKSPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY MAKAU
24788ORIENT THAI AIRLINESTAJLANDIA
30217ORION AIR PTESINGAPUR
31143Orion-X' Ltd.FEDERACJA ROSYJSKA
24229PANKHFEDERACJA ROSYJSKA
32162PARAMOUNT AIRWAYS VIINDIE
30697PEARSONS ASSETS GRPSINGAPUR
37181PINNACLE AIR PVT LTDINDIE
38271PRESTIGE INTL HOLDINZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
29599ROYAL JETZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
f10384Reliance Transport & Travels Pvt LtdINDIE
f11013Rockcreek AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f10393SAIB LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26471SAKAVIA SERVICEGRUZJA
32298SCANDI HIST FLIGHTNORWEGIA
26695SELECT PLANT HIREZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29833SKY GATEJORDANIA
36639STARS AWAY AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f10401Shotgun RanchSTANY ZJEDNOCZONE
34281Sky Aviation ServicesZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
33512TAHMID AIRKAZACHSTAN
43177TUS AIRWAYS LTDCYPR
29649UB AIR PVT LTDSTANY ZJEDNOCZONE
30383UKRAINIAN HELICOPTERUKRAINA
26103UTAIR-HELICOPTERSFEDERACJA ROSYJSKA
26821VERTICAL-T COMPANYFEDERACJA ROSYJSKA

ŁOTWA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
37312AERO TRANSPORTE SASTANY ZJEDNOCZONE
28309AEROKLUB AISTFEDERACJA ROSYJSKA
23085AIR BALTIC COORPORATIONŁOTWA
31027FERAFORT INVESTMENTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35448HENNY, JBELGIA
18062INVERSIA CARGOŁOTWA
37294MARIMAX JETS LTD.FEDERACJA ROSYJSKA
40987PRIMERA AIR NORDICŁOTWA
24839RUSAIR JOINT STOCKFEDERACJA ROSYJSKA
34950SIMPLEJET LVŁOTWA
37697SKY GUINEE AIRLINESTADŻYKISTAN
21470SMARTLYNX AIRLINESŁOTWA
36339TARCO AIRSUDAN
35294TRI STAR AVTN COSTANY ZJEDNOCZONE

LITWA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
26887AEROCENTRUM SPOLCZECHY
37287ASSOCIATION B-JET LTLITWA
35868AVIA FUNDS MNGMTLITWA
26550AVIAVILSA LVRLITWA
31300AVION EXPRESSLITWA
36910EUROPOS VARTAI, VSILITWA
43825EXPRESS AIR CARGOTUNEZJA
43681GETJET AIRLINESLITWA
38814JENDELANIEMCY
34813MERIDIAN AIRWAYSNIGERIA
31219QANOT-SHARQUZBEKISTAN
35831SAKHALINSKIE (SAT)FEDERACJA ROSYJSKA
32679SAMAL AIRKAZACHSTAN
25815SCATKAZACHSTAN
34582SMALL PLANET (EY)LITWA
30296STAR UPPERU
27781TRITON AVTN SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE

LUKSEMBURG

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
36598AERO NORTH INTL LTDCHINY
24391AERO-CHARTER UKRAINEUKRAINA
36613BULLFINCH LTDBERMUDY
724CARGOLUXLUKSEMBURG
f11328EBAY INCSTANY ZJEDNOCZONE
26356EMERALD AVTN USASTANY ZJEDNOCZONE
37613FLEET UNLIMITEDSTANY ZJEDNOCZONE
26052GLOBAL JET LUXEMBOURLUKSEMBURG
25247HUSKYKANADA
38885LOUE AIR S.A.LUKSEMBURG
1781LUXAIRLUKSEMBURG
23415Luxaviation S.A.LUKSEMBURG
22811MASCOSTANY ZJEDNOCZONE
6051RANGEFLYERS, INCSTANY ZJEDNOCZONE
29957SMART CARGO S.A.LUKSEMBURG
37485STRATEGIC AIR SALUKSEMBURG
32947SUPARNA AIRLINESCHINY
25108TRADEWINDS AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
38821UNI-TOP AIRLINESCHINY
f10490Zimmer Inc.STANY ZJEDNOCZONE

WĘGRY

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
25569ABC AIR HUNGARYWĘGRY
32787AEROLIMOUSINE RUSSIAFEDERACJA ROSYJSKA
34259AIR HIGHNESSES LTD.ARMENIA
28525AIRQUARIUS CONTRACTSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
36490ALBION HOLDINGS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
20273ASL AIRLINES HUNGARYWĘGRY
29545Avia Crew LeasingSTANY ZJEDNOCZONE
31616BALTYKA LTD.UKRAINA
21621BLACKBURN INTL.HUWĘGRY
32389EASTERN EXPRESSKAZACHSTAN
36479JETEX FLT SUP. DUBAIZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
39195Jabil Circuit, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
24336KRUNK AVIATIONUKRAINA
35863MIL HUNGARY NAMAWĘGRY
32487P.M. AIRKANADA
31411PLAZA CENTERS LTD.WĘGRY
37039ROLLINS AIRHONDURAS
35145SKA INTERNATIONALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
37703SKIVA AIRARMENIA
38354SKY AVIATION (IND)INDONEZJA
32526SKYEXPRESS JSCFEDERACJA ROSYJSKA
32807SUN TV NETWORKINDIE
27948TAM AIR JSCGRUZJA
34398TOTAL AERO SVCS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27768TRAVEL SERVICE KFT.WĘGRY
34636UKRSPETSEXPORTUKRAINA
22148VALKYRIE LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30078WIZZ AIR HUNGARY LTDWĘGRY
34351YAS AIRISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

MALTA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
42638AIR HORIZONT LTDMALTA
256AIR MALTAMALTA
39454AIR X CHARTER LTD.MALTA
40823ALBINATI AVIATIONMALTA
36714BACA HYDRA LEASINGAUSTRIA
37355BRISE AIR S.A.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
31541CHRISTIE AVTNAUSTRALIA
34461COMLUX MALTA LTDMALTA
34875CONTRACTAIR LTD.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
44510CORENDON AIR. EUROPEMALTA
f12667Capital AerospaceSTANY ZJEDNOCZONE
32146DAVID FRIENDAUSTRALIA
32274DBF AVIATION SERV 2AUSTRALIA
38978DRITTE XR-GMBHNIEMCY
35153ERIK THUN ABSZWECJA
22394EUROJET MALTAMALTA
33271EUROPE EXEC JET SVCSMALTA
37277FLUGLAUSNIRISLANDIA
37769GLOBAL SERVICES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32637HARDY AVIATIONAUSTRALIA
30537HEAVYLIFT CARGOSIERRA LEONE
37284IMAGEAIR P/LAUSTRALIA
38462IZY AIRNIGERIA
36198KASAS LTDKENIA
25799KHARKOV AIRCRAFTUKRAINA
22461KING AIR SERVICESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
45233MAG AEROSPACESTANY ZJEDNOCZONE
38158MALETH-AERO AOC LTDMALTA
32978NEVILLE DUNN'S AVIATAUSTRALIA
f12461Osmotica Leasing LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31897PAY S AIR SERVICEAUSTRALIA
33780PTB (EMERALD) PTYZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39008R & M AIRCRAFT PTYAUSTRALIA
34775ROYAL AIRLINES LTDPAKISTAN
22960S TOGOTOGO
37109SKY AIRLINECHILE
32979SRD AVIATIONAUSTRALIA
31989SUKHOY OAO OKBFEDERACJA ROSYJSKA
39103TEN BARREL INC.KANADA
f11796THRESHOLD VENTURES INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10459Turner Enterprises, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
34260US MARSHALS SERVICESTANY ZJEDNOCZONE
38457VESTING PARTICIPACOEBRAZYLIA
38482VISTAJET LIMITEDMALTA
27137WASHINGTON TIMES AVTSTANY ZJEDNOCZONE
36435WELLHOME AIR CARRIERREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

NIDERLANDY

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
30998AEROVERTIGO 2STANY ZJEDNOCZONE
23557AIR MEMPHISNIDERLANDY
37191AIR NORTH PARTNERSHIKANADA
29998AIR UNIVERSAL LTDJORDANIA
36307AIRBULANCENIDERLANDY
39427AMERICAN EAGLE EXEC.PORTORYKO
21363ANGOLA AIR CHARTERANGOLA
29335ASPEN I LLCSTANY ZJEDNOCZONE
23464AVIACON ZITOTRANSFEDERACJA ROSYJSKA
35323AVIODROME LELYSTADNIDERLANDY
39021BAIRES FLY S.A.ARGENTYNA
31611BLUE AIRWAYS LLCARMENIA
33759BLUE BIRD AVTN (HS)SUDAN
34080BRASILIAN AIRCRAFTNIDERLANDY
33147BUSINESS AIR (TX)STANY ZJEDNOCZONE
29157Brokerage and Management CorpSTANY ZJEDNOCZONE
f10613C&E Holdings Inc.STANY ZJEDNOCZONE
34199CANAL AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11794CARPAU CORPSTANY ZJEDNOCZONE
38494CAVOK AIRUKRAINA
30369CEOC LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10114CFG Service Corp, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
2386CHC AIRWAYSNIDERLANDY
6984CHINA AIRLINESTAJWAN
24134CHINA SOUTHERNCHINY
39138CITATION 550 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34951COMPAGNIE D'AVIATIONKONGO
30777CORENDON AIRLINESTURCJA
34761COVENTRY FIRSTSTANY ZJEDNOCZONE
44184CRAIG PROTEIN DIVISIONSTANY ZJEDNOCZONE
37301Corendon Dutch Airline B.V.NIDERLANDY
31592DAC-AVIATIONKANADA
37643DAROCO HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28015DC-YHDISTYSFINLANDIA
23651DENIM AIRNIDERLANDY
36211DENIM AIR ACMI BVNIDERLANDY
39325DORNIER 3095 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
7398DYNAMIC AIRLINESNIDERLANDY
f10140Devon Realty Advisors, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12172Digital Monitoring ProductsSTANY ZJEDNOCZONE
25536Dynamic Aviation Group Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29824EIE EAGLEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
1005ELALIZRAEL
27085ELAS PROFESSIONALNIDERLANDY
21725EMERGO FINANCEKANADA
36313ENERJETKANADA
14846EVA AIRTAJWAN
20588EXECUJET AVTN (PTY)REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
22713Eastman Chemical CompanySTANY ZJEDNOCZONE
33648Emerson Climate TechnologiesSTANY ZJEDNOCZONE
36876FIRST FUTURE AIR SVCINDIE
35663FIRST PROP AVIATIONGRECJA
29640FLORIDA WEST INTL AWSTANY ZJEDNOCZONE
38731FLY GEORGIAGRUZJA
30803FOKKER HERITAGENIDERLANDY
8034FOKKER TECHNIEK BVNIDERLANDY
11556GABON AIR TRANSPORTGABON
3140GARUDAINDONEZJA
24666GCB BEHEERNIDERLANDY
32209GENERAL TECHNICSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34347GHASSAN AHMEDKUWEJT
28885GLOBAL ACFT SERVICES UNITED STATESSTANY ZJEDNOCZONE
12137GOLDEN EUROPE JETNIEMCY
33773GRAHAM CAPITAL MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
9954HARRISSTANY ZJEDNOCZONE
3707HEEREMA VLIEGBEDRIJFNIDERLANDY
8352HEINZ COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
f11872Heckmann Enterprises Inc.STANY ZJEDNOCZONE
31163INTERSTATE AIRLINENIDERLANDY
f10255Idaho Investments Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12150JAY Aviation II LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38601JET A COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
5131JM Aviation HoldingsSTANY ZJEDNOCZONE
19232Jetaway Air ServiceSTANY ZJEDNOCZONE
3735KENYA AIRWAYSKENIA
1640KLMNIDERLANDY
1989KLM CITYHOPPERNIDERLANDY
12405KOM ACTIVITYNIDERLANDY
12573Keycorp Aviation CenterSTANY ZJEDNOCZONE
42823LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
29439LIBERTY GLOBAL EUROPNIDERLANDY
35336LODGINGS 2000GIBRALTAR
f11885Liberty Global, INCSTANY ZJEDNOCZONE
1833MARTINAIRNIDERLANDY
33151MASS HoldingNIDERLANDY
23109MEISNER AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
34026MIL NETH TRANSPORTNIDERLANDY
37631MK Air Pty LtdAUSTRALIA
1801Malaysia Airlines BerhadMALEZJA
31780N941AMSTANY ZJEDNOCZONE
278NIPPON CARGOJAPONIA
2023NORTHWEST AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
1770Nationaal Lucht- en RuimtevaartlaboratoriumNIDERLANDY
38627NextEra Energy Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12496Noble Services Switzerland, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10346OMI Management US LPSTANY ZJEDNOCZONE
43017OSA AVIATIONNIGERIA
37004OSHKOSH CORPORATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f10349Oshkosh CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10928Oxbow Falcon LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34344PARADIGM JET MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
449PATHSTANY ZJEDNOCZONE
37434PEGASUS TECHSTANY ZJEDNOCZONE
37153PERFECT 10 ANTENNASTANY ZJEDNOCZONE
22139POLAR AIR CARGO WWSTANY ZJEDNOCZONE
f12245Prime City Holdings Limited BviBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
42799Promega CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
21667ROSS INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
2297ROYAL JORDANIAN AIRLINESJORDANIA
30294RUYGROKNIDERLANDY
35234SAMCO AIRCRAFT CORPNIDERLANDY
32631SEXTANT HOLDINGSSTANY ZJEDNOCZONE
22418SHAMROCK AVTN NJSTANY ZJEDNOCZONE
2440SHELL AIRCRAFT LTDNIDERLANDY
31729SILVER AIR LTDZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
38711SKY UNLIMITED WEZUPNIDERLANDY
20544SKYLINE AVIATIONNIDERLANDY
6050SKYWEST AIRLINESAUSTRALIA
31449SOC. DE CONSERVATIONNIDERLANDY
25246SPECSAVERS AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
2628SURINAM AIRWAYS LTDSURINAM
32167Sama LelTayaran Company LimitedARABIA SAUDYJSKA
22345THE NATIONAL POLICENIDERLANDY
27799TIDEWATERSTANY ZJEDNOCZONE
2723TRANSAVIA AIRLINESNIDERLANDY
38200TRAVEL AIR (PAPUA)PAPUA-NOWA GWINEA
26165TRYGON LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30852TUI NED. ARKEFLYNIDERLANDY
42362Tesoro Aviation CompanySTANY ZJEDNOCZONE
35763UNITED AIRWAYS (BD)BANGLADESZ
37890UNIVERSAL HEALTH MGMSTANY ZJEDNOCZONE
19198UNIVERSAL WEATHER UKZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
23316WILMINGTON TRUST CYSTANY ZJEDNOCZONE
f10629Weyerhaeuser CompanySTANY ZJEDNOCZONE
42795XIAMEN AIRLINESCHINY
31532XojetSTANY ZJEDNOCZONE
f11242Zoe AirREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

AUSTRIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
28314AAA - AIR ALPS AVTNAUSTRIA
21973AAA COOPER TRANSPORTSTANY ZJEDNOCZONE
209AIR CHARTER LTDSZWAJCARIA
35091AIR SYLHET AGAUSTRIA
37260ALTENRHEIN LUFTFAHRTAUSTRIA
31943AMGENSTANY ZJEDNOCZONE
45735ANISEC LUFTFAHRTAUSTRIA
38061ARTJET LTDBERMUDY
27885AUSTIN JET HOLDINGAUSTRIA
440AUSTRIAN AIRLINESAUSTRIA
35521AVIATION SVC. MNGTZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
35434AVIATION-LOWW GMBHAUSTRIA
32825AVTN PARTNERS INCSTANY ZJEDNOCZONE
33061Avcon Jet AGAUSTRIA
f11781BCOM AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
11578BERTSCH AVIATIONAUSTRIA
31562BFS BUSINESS FLIGHTAUSTRIA
27000CENTRE-AVIA AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
3813CHARTER AIRAUSTRIA
20561COMTEL AIRAUSTRIA
44050CONCOFF TRADING CORPORATIONBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
32053DJT AVIATION GMBHAUSTRIA
36370FEWOTEL BERTRIEBSAUSTRIA
8620FLY JETWŁOCHY
36874Fambran Enterprises LLCSTANY ZJEDNOCZONE
1277GENERAL DYNAMICSSTANY ZJEDNOCZONE
15451GEORGETOWN MNGMNTSTANY ZJEDNOCZONE
31326GLOBAL JET AUSTRIAAUSTRIA
29397GROSSMANN AIR (2)AUSTRIA
30486HADID INTNL SERVICESZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
f11412IGTSTANY ZJEDNOCZONE
38013INNOVATIVE PROPERTIESTANY ZJEDNOCZONE
30323INTERNATIONAL JETAUSTRIA
28512INTERSKY LUFTFAHRTAUSTRIA
28548JET AVIATION H KONGCHINY
31952JET ICU AIR AMBULNCESTANY ZJEDNOCZONE
39111JETALLIANCE (2)AUSTRIA
34493JetlinesNIEMCY
25637KRONO AIRAUSTRIA
32335LARET AVIATION LTD.SZWAJCARIA
45298LAUDAMOTION EXECUTIVE GMBHAUSTRIA
30222LAUDAMOTION GMBHAUSTRIA
f10771LK Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
37796LYONESS AVIATIONAUSTRIA
39012M B P COM. & IMP.BRAZYLIA
28808M.A.P. Management + PlanningAUSTRIA
9965MAGNA INTERNATIONALKANADA
1083MIL AUSTRIAAUSTRIA
22617MIL SLOVENIASŁOWENIA
33517MJET GMBHAUSTRIA
33073Majestic Executive Aviation AGAUSTRIA
29932NIKI LUFTFAHRT GMBHAUSTRIA
8582OMY AVIATION SUISSESZWAJCARIA
f10348Orient Wonder Internationl Ltd.BERMUDY
33154PARAGON GLOBAL FLT SZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35956PEGASUS JETS LTDSZWAJCARIA
2168PORSCHE KONSTRUKTIONAUSTRIA
39219PROXIMA LTDZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
43776Powdr Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
32449ROBIN HOOD AVIATIONAUSTRIA
38249RZ AIR CHARTER GMBHAUSTRIA
3858SCHAFFERAUSTRIA
27384SCHAFFER GMBHSZWAJCARIA
13030STRASSER GMBHAUSTRIA
35104SWAN VIEWAUSTRIA
33497TAK SERVICES LTD AVVJORDANIA
25989THE FLYING BULLSAUSTRIA
28567TUPACKAUSTRIA
3000TYROLEAN AIRWAYSAUSTRIA
8421TYROLEAN JET SERVICEAUSTRIA
19210UKRAINE INTL AIRLINEUKRAINA
32735VIENNA JETAUSTRIA
37019VIPJET LIMITEDIRLANDIA
33552VIPJETS LUFTFAHRTAUSTRIA
32040VISTAJETAUSTRIA
26443VOLGA AVIAEXPRESSFEDERACJA ROSYJSKA
f10472Weeks-Davies Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
36939XENTRA PHARM LTDIRLANDIA

POLSKA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
36500A&S WORLD ACFT INCFEDERACJA ROSYJSKA
31588AERO POWER UKZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
40166AIR GO EGYPTEGIPT
38570AIR NORTH REGIONALAUSTRALIA
33187AIR POLAND SP.Z.O.O.POLSKA
35191ALMASRIAEGIPT
21406AMC AVIATIONEGIPT
37958ARKADY SP.Z.O.O.POLSKA
31554ASIA UNIVERSAL JETŁOTWA
27743AWAS AVTN SRVCSTANY ZJEDNOCZONE
32447BEGAL AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38443BINGO AIRWAYSPOLSKA
33876CEZAR PRZEDSIEBIORSTPOLSKA
31191ECC LEASING COMPANYNIDERLANDY
38442EHT SALUKSEMBURG
36143ENTER AIRPOLSKA
25625EUROLOT SAPOLSKA
36312GOTTBETTER & PARTNERSTANY ZJEDNOCZONE
32532HAWKER PARTNERSHIPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
9962ICELAND FROZEN FOODSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
24631J S AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31322JET STORY SP.Z.O.O.POLSKA
32562KORAL BLUE AIRLINESEGIPT
33079LC ENGINEERINGPOLSKA
1763LOT POLISH AIRLINESPOLSKA
30797MAGELLAN PRO-SERVICEPOLSKA
15423MARITIME OFFICEPOLSKA
35190MIDWEST AIRLINESEGIPT
1097MIL FINLANDFINLANDIA
6310MIL NATO NAPMANIEMCY
1113MIL POLANDPOLSKA
1082MINISTERE DE LA DEFENSE NAT.ALGIERIA
37385MUSCO SPORTS LIGHTSTANY ZJEDNOCZONE
21498NESMAARABIA SAUDYJSKA
32654NG2 S.A.POLSKA
31237OLT EXPRESS REGIONALPOLSKA
37290OLT Express PolandPOLSKA
32132PARKRIDGE AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
15686PODELENIE 24 900BUŁGARIA
28514POGRANICHNAYA KAZKAZACHSTAN
32968POLISH AIR NAVIGPOLSKA
29333PYRLANDIA BOOGIE SP.POLSKA
30603PZL MIELECPOLSKA
24855ROVNO UNIVERSAL AVIAUKRAINA
45504RYANAIR SUNPOLSKA
30329SAGA AIRLINESTURCJA
35551SAUDI MEDICAL SERV.ARABIA SAUDYJSKA
36308SMALL PLANET EPPOLSKA
30192SPRINTAIR SAPOLSKA
11555STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENERUMUNIA
36858TELE-FONIKA KABLEPOLSKA
38446TRAVEL SERVICE EPPOLSKA
33853TRINITY AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
26078TURAN AIRAZERBEJDŻAN
37678VALEANT PHARMACEUTSTANY ZJEDNOCZONE
22273VENKATESHWARA HATCHINDIE
39588YOLENAL AERONAUTICSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35851YOLENAL LIMITEDPOLSKA

PORTUGALIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
38947540 GHANA LIMITEDGHANA
37971ACFT CONSULTANTS 2STANY ZJEDNOCZONE
37357AERO CONTRACTORSSTANY ZJEDNOCZONE
33236AERONAUTIC SOLUTIONSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
37192AERONEXUS CORPORATEREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
34994AFRICAIR USA (2)STANY ZJEDNOCZONE
f12788AG HOLDINGS I CORPSTANY ZJEDNOCZONE
f12949AGRI COMMODITY TRADE LLCSTANY ZJEDNOCZONE
9568AIR BEARSTANY ZJEDNOCZONE
35406AIR BY JET LLCSTANY ZJEDNOCZONE
12500AIR TRACTORSTANY ZJEDNOCZONE
34315AIRALT SLHISZPANIA
39102AIRCO AIRCRAFTKANADA
f11466AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEESTANY ZJEDNOCZONE
35358AIRES S.A.KOLUMBIA
32873AIRLOG INTL LTDSTANY ZJEDNOCZONE
33143AL RUSHAID AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35522AMERICAN JET INTL 2STANY ZJEDNOCZONE
35973AMERICAN LOGISTICSARGENTYNA
33621ANGOLA AIR SERVICEANGOLA
31591ASSOCIATED AV (NIG)NIGERIA
29535ASSOCIATED AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35917ASTROJET LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37174AV FLEET HOLDING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31919AVIATION COMPANYREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
10055AVIATION SRVCS INTLSTANY ZJEDNOCZONE
36487AVIONCOKANADA
10342Aero Air, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12524Air BravoSTANY ZJEDNOCZONE
33625Air Cargo Carrier Gov DivSTANY ZJEDNOCZONE
f11871Airways Management ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
f12525AlesworthSTANY ZJEDNOCZONE
10014Anadarko Petroleum CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
23852Aries AviationKANADA
35811BANK OF UTAHSTANY ZJEDNOCZONE
25881BARNETT INVESTMENTSSTANY ZJEDNOCZONE
3935BASLER TURBOSTANY ZJEDNOCZONE
f10078BASURVENCIASTANY ZJEDNOCZONE
38781BEST FLY WORLDWIDEANGOLA
37795BLUE SKY PROPERTIESPANAMA
32957BORDER SECURITYINDIE
28573BRA TRANSP AEREOSBRAZYLIA
27477BROAD RIVER AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
38891BRUCE LEVENSTANY ZJEDNOCZONE
34501BUFFINI & COMPANY 2STANY ZJEDNOCZONE
33472BYECROSS IOM LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35174Banco Pine SABRAZYLIA
f11394CAMAC AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37106CAOA Montadora de Veiculos S/ABRAZYLIA
32273CASBAHSZWAJCARIA
35613CELESTIAL AV TRADINGIRLANDIA
34187CEMAIRREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f11421CHALLENGER 1073 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37305CHALLENGER 605 LLCBRAZYLIA
39016CHARTER AIR (IOM)LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
29700CHARTERTECH PARTNERREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
32199CHERRY AIR AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
38270CHIK-CHIK AERONAUTICANGOLA
27516CIELOS DEL PERU SAPERU
f13619CIMED Industria de Medicamentos LtdaBRAZYLIA
23339CIT LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
33653CJ AIR SAFARISREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
24811CLOS DE BERRY MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
35501COHEN RICARDOSTANY ZJEDNOCZONE
32983COMAIR (2)STANY ZJEDNOCZONE
24378COMAIR SALES LTDREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
30053CONSORCIO UNIBANCOBRAZYLIA
33062CONSTRUCTORA SAMBILBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
36787CONSTRUTORA COWANBRAZYLIA
33176CRYSTAL AIR AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
37409Casas Bahia Comercial LTDABRAZYLIA
f10986Challenger Air Corp., LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10117Channellock, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
28991Construtora Andrade Gutierrez, S.A.BRAZYLIA
f13144Consultatio S.A.ARGENTYNA
f12176Contran CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
35440Crescent Heights, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
32382Curves International IncSTANY ZJEDNOCZONE
35844DELEAUD GILBERTSTANY ZJEDNOCZONE
38412DELPHIA PARTICIPACOEBRAZYLIA
35533DIAS BRANCO ADMINIBRAZYLIA
31528DISTRIBUIDORA PHARMABRAZYLIA
34559DOMINION AIR LTDNIGERIA
f12527Derwick Associates de VenezualaSTANY ZJEDNOCZONE
27988EAGLE MOUNTAIN INTLSTANY ZJEDNOCZONE
44175EDEN JETS LTD.SZWAJCARIA
33867EMBASSY OF INDIAPORTUGALIA
36502EMBRAER AAF AIRCRAFTREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
34414EMPR.DE MEIOS AEREOSPORTUGALIA
30014ENERGEM AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
25289EUROATLANTIC AIRWAYSPORTUGALIA
30179EXECUTIVE TURBINEREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f12189Enterprise Aviation - Bermuda LtdSTANY ZJEDNOCZONE
23864FAITH LANDMARKSTANY ZJEDNOCZONE
31214FALCONCREST AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
24973FLIGHT MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
30684FLUIRDADOS SAPORTUGALIA
37242FUNG WING CHEUNGCHINY
f10727Falcon Executive Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f11847Flightstream Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35289G 137 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27761GAMBIA INTL (2)GAMBIA
8760GAVILANSTANY ZJEDNOCZONE
36437GEMINI MOON TRADINGREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f12704GIROSKI AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30178GLOBAL EQUITIESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
31572GLOBAL FLIGHT SUPPRTSTANY ZJEDNOCZONE
44116GLOBAL MISSION LLCPORTUGALIA
40846GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDABRAZYLIA
f11434GROSFELD INVESTORS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36978GUNTER PPS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36257GYROCAM SYSTEMSSTANY ZJEDNOCZONE
34888HAMPTON CRYSTALNIGERIA
36346HM LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29095HMY AIRWAYS INCKANADA
35466HORIZON AIR LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31879HUGHES AIR CORPKANADA
5601Hamlin Jet LtdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
34593IAL CORPSTANY ZJEDNOCZONE
32417IBIS Participações e Serviços Ltda.BRAZYLIA
32833INDIGO TRANSPORTSTANY ZJEDNOCZONE
35931INFLITE AVTN (IOM)ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37805INMOBILIARIA RASALGWATEMALA
32173INTERWINGS AIRCHRTRREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
32590Igreja Universal do Reino de DeusBRAZYLIA
31628JDL Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37257JESPER CONTINENTALIZRAEL
7255JET FLIGHT SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
33637JET MANAGEMENT INCSTANY ZJEDNOCZONE
38520JET MANAGERS INCSTANY ZJEDNOCZONE
33382JETFLY SUISSE SARLSZWAJCARIA
f10281JMI Services Inc.STANY ZJEDNOCZONE
27707JORDAN AVIATIONJORDANIA
38883JW CONSTRUCTION COSTANY ZJEDNOCZONE
34763Joyce Meyer MinistriesSTANY ZJEDNOCZONE
32523K&P AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34683KANDO JET LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32791KING AIR CHARTERREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
32122KJ AIRSTANY ZJEDNOCZONE
32488KNIGHTS ARILINES LTDNIGERIA
f11415KOURY AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
f11799KTI INCORPSTANY ZJEDNOCZONE
38707L-3 AEROMETSTANY ZJEDNOCZONE
34911L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26001LADSAUSTRALIA
38064LIMA DELTA COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
f11784LIVING WORD CHRISTIAN CENTERSTANY ZJEDNOCZONE
31063LUZAIR SAPORTUGALIA
f12528La CadenaSTANY ZJEDNOCZONE
40079MAAMBA COLLIERIESZAMBIA
37666MACHAVIA INCSTANY ZJEDNOCZONE
29587MACNEIL AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37794MADRONE ADVISORSSTANY ZJEDNOCZONE
38933MAHIL AGROPECUARIABRAZYLIA
35273MALAYSIAN DCAMALEZJA
28388MANACA TAXI AEREABRAZYLIA
35178MARRIOTT INTLSTANY ZJEDNOCZONE
32546MBF HEALTCARE MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
32317MCC AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
34766MED-VIEW AIRLINESNIGERIA
35632MERIDIAN AVTN (CO)STANY ZJEDNOCZONE
33303MH AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
37098MH AVIATION SERVICESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f12190ML200 Leasing LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29463MORGAN FLIGHTSTANY ZJEDNOCZONE
32691MOURITEEN FAMILY TRREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
32137MOURITZEN FAMILYREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
31396Mariner Management LLCBARBADOS
25266Mente L.L.C.STANY ZJEDNOCZONE
f13250Mercantil Servicios Financieros C.A.STANY ZJEDNOCZONE
36335MetroJet Limited USCHINY
23230NASASTANY ZJEDNOCZONE
28772NATIONAL AIRWAYS CORPORATION (PTY) LTDREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
6764NATIONAL JETSSTANY ZJEDNOCZONE
38267NEW PRIME INCSTANY ZJEDNOCZONE
33092NICON AIRWAYSNIGERIA
33140NOLINOR AVIAT (NLN)KANADA
f10339NWW Excel II Inc.STANY ZJEDNOCZONE
23781Netjets Transportes Aéreos, S.A.PORTUGALIA
f13917Nevada Restaurant Services. INCSTANY ZJEDNOCZONE
30008OCEANAIR LINHAS AERBRAZYLIA
37336ORANTO PETROLEUMNIGERIA
32688Orbest Airlines, S.A.PORTUGALIA
36786PACIFIC FLIERSFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI
29678PARTNERSHIPREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
25069PASSAREDO SABRAZYLIA
31009PATTISON AIRWAYSKANADA
33232PEACON ASSOCIATESSTANY ZJEDNOCZONE
38880PERDIEM PILOTS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38542PETROWEST SERVICESSZWAJCARIA
8058PILOT INTERNATIONALSTANY ZJEDNOCZONE
22689PRESIDENCE COTE D'IVOIREWYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
28105PROFESSIONAL MAINTNCSTANY ZJEDNOCZONE
34256Planair EnterprisesBERMUDY
31277R & R AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
31995RANI S AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
31003RB SPORTS INTLKAJMANY
7732RICH PRODUCTSSTANY ZJEDNOCZONE
36622RICHARD P. MATHESONSTANY ZJEDNOCZONE
31958ROSTON AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
35338ROYAL JET INCSTANY ZJEDNOCZONE
32614RSE COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
37646RSE COMPANY DELAWARESTANY ZJEDNOCZONE
f12718RUSSELL AVIATION LEASING INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10830Reyes Holdings, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
22649S BOTSWANABOTSWANA
28661SAHARA AVIATIONREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
39447SHANDRA INVESTMENT LTDSZWAJCARIA
f11453SIAREX SOCIETY INCSTANY ZJEDNOCZONE
36028SIERRA NEVADA SNC.STANY ZJEDNOCZONE
38239SIFCO SABRAZYLIA
34940SIGNIA JETSHISZPANIA
31892SKYROS PROPERTIESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
36707SPARTAN ORGANISATIONSTANY ZJEDNOCZONE
9295SPECIALIZED AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
31178SPECTREM AIRREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
19821SPORTO SNCFRANCJA
33551STAR AIR CARGOREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
30889STIRLING AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31587STORM AVTN CANADAKANADA
35493STRATEGIC AIRLINESAUSTRALIA
28720SUZUKI DEL CARIBEPORTORYKO
5683SWAGELOKSTANY ZJEDNOCZONE
2354Sata Air Açores, S.A.PORTUGALIA
25573Sata Internacional, S.A.PORTUGALIA
f12670Schweitzer Engineering Labs IncSTANY ZJEDNOCZONE
f10406Spectator, Inc. and Kalco CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
388TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola AirlinesANGOLA
2649TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A.REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
34229TAK CONTINENTAL LTDSTANY ZJEDNOCZONE
2656TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A.PORTUGALIA
39124TAXI AER PIRACICABABRAZYLIA
21003TAXI AEREO WESTONBRAZYLIA
39539TEMPUS JETS INCSTANY ZJEDNOCZONE
31810THE HONORABLE COMMISSIONER FOR TRANSPORTNIGERIA
f11806THREE VALLEYS RANCH LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27408TINAIRLINESPORTUGALIA
30033TRANS CAPITAL AIRKANADA
32712TRAYTON AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
31334TRIDENT AVIATION HKKENIA
32974TRIUMPH AIRWAYS LTDKANADA
37761TROP COMERCIO EXTERBRAZYLIA
31496TRUSH AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
f12760TSTC LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32832TUCK AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f13023Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda.STANY ZJEDNOCZONE
34375Toby LimitedKAJMANY
11938UAC AIR CHARTERNIEMCY
32229US AVIATION CORPSTANY ZJEDNOCZONE
31833US EUROPE AFRICA TRSTANY ZJEDNOCZONE
35718United Bank CardSTANY ZJEDNOCZONE
32025VALLEYSOFTANGOLA
30481VITESSE AVIATIONBRAZYLIA
30887VOYAGEUR AIRWAYS (2)KANADA
31801WACHOVIA FINANCIALSTANY ZJEDNOCZONE
37186WAYLAWNIZRAEL
32618WC FERRIESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
35256WEBJET LINHAS AEREASBRAZYLIA
30546WEST CENTRAL AIRKANADA
27218WHITE-AIRWAYS SAPORTUGALIA
f11379WILLOW CREEK ASSOCIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
30536WINGS AVTN NIGERIANIGERIA
7965WORLDWIDE FERRYINGKANADA
f10773Wells Fargo Bank NW NASTANY ZJEDNOCZONE
f11443X PEGASUS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37677ZC AviationSTANY ZJEDNOCZONE

RUMUNIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
f1184926 North AviationSTANY ZJEDNOCZONE
37254AAR AIRLIFTSTANY ZJEDNOCZONE
38504AERSALE INCSTANY ZJEDNOCZONE
36412AIR BUCHARESTRUMUNIA
31871AIR JET LDAZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
31492AIRCRAFT TRADERSBELGIA
31265AIRJETANGOLA
33726ALFA AIR SERVICESRUMUNIA
26569ARP 410 AIRLINESUKRAINA
26750AVE.COM FZCZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
33680AVTN EQPMENT LEASINGZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30600BLUE AIR TRANSPORT AERIANRUMUNIA
36940BLUE SKY LEASING LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27344BUKOVYNAUKRAINA
34021CAGDAS AIRTURCJA
26254CARPATAIRRUMUNIA
37103CITYLINKGHANA
31867CLEARWATER AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31415DETA AIRKAZACHSTAN
29714EUROJET ROMANIARUMUNIA
37634INTER AVIATION SRLRUMUNIA
2349JETRANSTANY ZJEDNOCZONE
31627JETRAN AIR S.R.L.RUMUNIA
38712JETS AVTN SVCSBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
31435KYRGYZ TRANS AVIATADŻYKISTAN
30390LIBYAVIA AVIATIONLIBIA
31716MAX AVIATADŻYKISTAN
35518MDLR AIRLINESINDIE
28204MIALIBAN
30986MIA AIRL.RUMUNIA
21209MIAMI AIR INTLSTANY ZJEDNOCZONE
32236MIDDLE EAST AVIATIONLIBAN
32174RAVELLO ENTERPRISESSTANY ZJEDNOCZONE
32327RED STAR (FZE)ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
27810ROMANIAN ACADEMYRUMUNIA
26019ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITYRUMUNIA
12320ROMAVIA ROMANIANRUMUNIA
24932ROSTVERTOLFEDERACJA ROSYJSKA
f10719Riata Management LLCSTANY ZJEDNOCZONE
10864S CAMEROONKAMERUN
26056SANTAY AIRTURCJA
29727SHUKRAZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
39475SKYBLUE AERO PVT LTDINDIE
2658TAROMRUMUNIA
38059TEN AIRWAYS SRLRUMUNIA
39073TRIDENT JET LEASINGIRLANDIA
28999TRIDENT LEASINGIRLANDIA
33564VEGA AIR COMPANYUKRAINA
28579VICTORIA AVTNZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27298VISION AIRLINESSTANY ZJEDNOCZONE
34008WINGED BULL AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
45347WIZZ AIR UK LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

SŁOWENIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
129ADRIA AIRWAYSSŁOWENIA
32878ARTHEL SARLFRANCJA
32720CITIC GEN AVIATIONCHINY
35546CSI AVIATION SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
36624IRTYSH-AIRKAZACHSTAN
35867REGION AVIA AIRLINESFEDERACJA ROSYJSKA
38756SIAVIA D.O.O.SŁOWENIA
20012SOLINAIR D.O.O.SŁOWENIA
f11112Sky Aviation LTD.GIBRALTAR

SŁOWACJA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
36800AELIS GROUP A.S.SŁOWACJA
29083AEROMIST KHARKIVUKRAINA
40862AIR CARGO GLOBALSŁOWACJA
36293AIREXPLORE LTD.SŁOWACJA
36260AVIA AM LEASINGLITWA
23803BERIEV ACRFT COMPANYFEDERACJA ROSYJSKA
34446BOTTLESPRING LTDCYPR
31950EAGLE AIR (SL) LTDSIERRA LEONE
31730EASTERNSŁOWACJA
30601EASTERN AIRWAYS (FD)SUAZI
38208EASTERN AIRWAYS(PTY)SUAZI
30547FILAIR 2KONGO
22395GOVERNMENT SLOVAKIASŁOWACJA
38541Georgian LLCGRUZJA
30935ILYICH IRON & STEELUKRAINA
33181JUMP-TANDEM S.R.O.SŁOWACJA
30337KAM AIRAFGANISTAN
36456MOKRANCE STEEL MILLSSŁOWACJA
23544SLOVAK TRANSP. AUTH.SŁOWACJA
35142SSIM, A.S.SŁOWACJA
27064STEEL KOSICESŁOWACJA
36243TRAVEL SERVICE SLOVSŁOWACJA
36633VJEKOSLAV MIHAJLOVICSERBIA
37222VR JET A.S.SŁOWACJA

FINLANDIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
3167AIR NIAMEYNIGER
380ALTICOR INC.STANY ZJEDNOCZONE
372AMERICAN EXPRESSSTANY ZJEDNOCZONE
24494ATYRAU AUE JOLYKAZACHSTAN
38637BEST JETS INTLSTANY ZJEDNOCZONE
f10892Best Friends AirSTANY ZJEDNOCZONE
31399CARLBAD ENTERPRISESUKRAINA
35823CHILDRESS KLEIN MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
838CITYJET OYFINLANDIA
27686E*TRADE GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
35898EXTREME CRAFTS VISTANY ZJEDNOCZONE
9834FIN AVIATION ACADEMYFINLANDIA
1167FINNAIR OYFINLANDIA
22109FRANKLIN TEMPLETONSTANY ZJEDNOCZONE
37664HANGAR AVIATION MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
8849HONEYWELL MORRISTOWNSTANY ZJEDNOCZONE
38651IRKUT CORPORATIONFEDERACJA ROSYJSKA
5922JETFLITEFINLANDIA
37941JRA Flight SolutionsSTANY ZJEDNOCZONE
25610KAZAIR WESTKAZACHSTAN
27766LOWE'S COMPANIESSTANY ZJEDNOCZONE
31987Lone Ranger Jets LLCSTANY ZJEDNOCZONE
26102MAGADANAVIALISINGFEDERACJA ROSYJSKA
8930METROPOLITAN LIFESTANY ZJEDNOCZONE
27086NORDIC REGIONAL AIRLINES OYFINLANDIA
35176Pacific Jet Aviation, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32127RIVER AVIATIONFINLANDIA
f10376Raytheon CompanySTANY ZJEDNOCZONE
26295SPARC AVIA CJSCFEDERACJA ROSYJSKA
32897SPC AVIATION LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30246TUPOLEV OAOFEDERACJA ROSYJSKA
33207UTAIR-EXPRESS LTDFEDERACJA ROSYJSKA
37304VERIZON CORPORATE SERVICES GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
28491ZAO AK BYLINAFEDERACJA ROSYJSKA

SZWECJA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
f11778ACG ACQUISITION 169 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31883AIR NELSON (2)NOWA ZELANDIA
35786AJ PRODUKTER ABSZWECJA
20289AKE JANSSONSZWECJA
38079ALISE AVIATION LLC.STANY ZJEDNOCZONE
36103ALLEGIANT AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37047ALNASER AIRLINESIRAK
30326AMAPOLA FLYG ABSZWECJA
31345ATLANTIC AIRLINES LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
21131ATRAN-AVIATRANSFEDERACJA ROSYJSKA
7579BAE Systems, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12870BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION BUSINESS JETSSTANY ZJEDNOCZONE
23804BH AIRLINESBOŚNIA I HERCEGOWINA
32341BLUE AEROFRANCJA
24912BLUE CHIP JETSZWECJA
38682BRAVO AIRWAYSUKRAINA
9701BRUNSWICKSTANY ZJEDNOCZONE
30391BUSINESS AVIATION UKUKRAINA
22830Braathens Regional Airways ABSZWECJA
21450Braathens Regional Aviation ABSZWECJA
f10112CCI Pilot Services II, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11023CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp.BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
32004CINGULAR WIRELESSSTANY ZJEDNOCZONE
f14468CLOUD SKIPPER LTD.STANY ZJEDNOCZONE
37937CLYDE AIR ABSZWECJA
36076COMTRAN INTERNATIONAL INCSTANY ZJEDNOCZONE
f10123Comcast Corporation / Classic ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
28009Corning IncorporatedSTANY ZJEDNOCZONE
30875DLS AIRSTANY ZJEDNOCZONE
40082DYNAMIC AIRWAYSSTANY ZJEDNOCZONE
38727EXEC JET ENTERPRISETAJWAN
31463EXPO AVIATION PVT 2SRI LANKA
31837EZNIS AIRWAYSMONGOLIA
35824FLEETLEADER ABSZWECJA
8697FLYGANDE VETERANERSZWECJA
35907FORSCHUNGSZENTRUMNIEMCY
31506GLOBAL AVTN PARTNERSFEDERACJA ROSYJSKA
39114GOIANIA COMERCIOPORTUGALIA
f10227Global Pacific Aviation, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
23882HASTENS SANGAR ABSZWECJA
23317ITT INDUSTRIESSTANY ZJEDNOCZONE
34845JET ARROWSZWAJCARIA
39062JET PLAID LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32414JORDAN CONSULTINGSTANY ZJEDNOCZONE
33688JP AIR AB (2)SZWECJA
35590K/S HAWKERDANIA
3839KINNARPSSZWECJA
5790KUSTBEVAKNINGENSZWECJA
34960LARGUS AVIATION ABSZWECJA
f11393MDL CONSULTING ASSOCIATES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
1103MIL HUNGARYWĘGRY
1116MIL SWEDENSZWECJA
23589MIL/CIV SWEDENSZWECJA
37340N724DB LLCHISZPANIA
27706NATIONAL GUARD OF UKRAINEUKRAINA
30120NEXTJET ABSZWECJA
24970Nova Airlines ABSZWECJA
26024PA-FLYG ABSZWECJA
f12723PEAK ENTERPRISES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34075PEAKVIEW LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33709PMI GLOBAL SVCS INCSTANY ZJEDNOCZONE
37993PROFESSIONAL AIRSTANY ZJEDNOCZONE
f10595Pfizer Inc.STANY ZJEDNOCZONE
24567RAINIER AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
7778RAJAVARTIOLAITOSFINLANDIA
29020RAYA AIRWAYS SDN BHDMALEZJA
9674REMO INVESTMENTSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
25043SA EXPRESSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
35916SAMOA TECHNOLOGIESSTANY ZJEDNOCZONE
38353SAPPI MANUFACTURINGREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
2351SASSZWECJA
12627SCANDI AIRLEASINGSZWECJA
34500SFS HOLDING ABSZWECJA
37442SHOTGUN RANCH LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39172SKYMERE STORMZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
7491SNAS COURIERSBAHRAJN
38038SOL LINEAS AEREAS SAARGENTYNA
21918SOUTH AFRICAN EXPRESREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
35483SPITFIRE INVESTMENTSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32740SWAFHFSZWECJA
38217SWEDEWINGS ABSZWECJA
2041SWIFLITE AIRCRAFT CORPSTANY ZJEDNOCZONE
f12232Shuert EnterprisesSTANY ZJEDNOCZONE
38448Sparrow Aviaton ABSZWECJA
36334TAM ABSZWECJA
30408TANDOROSZWAJCARIA
23235TUIFLY NORDIC ABSZWECJA
f12186Tor Air ABSZWECJA
26810UAB APATASLITWA
32336WADE AIRAUSTRALIA
6818WALTAIR EUROPESZWECJA
34328WESTFIELD LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10471Wayne A ReaudSTANY ZJEDNOCZONE
20170West Atlantic Sweden ABSZWECJA

ISLANDIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
36971350 S.R.O.SŁOWACJA
f1280973MR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38156ACTION AVIATION UKZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
31406ADL LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
32255AERO GMBHNIEMCY
499AERODATA AKTIENGES 1NIEMCY
23200AERODYNAMICS USASTANY ZJEDNOCZONE
36014AEROMARITIME INCSTANY ZJEDNOCZONE
31549AERONAVALSTANY ZJEDNOCZONE
21273AEROSMITH PENNYSTANY ZJEDNOCZONE
34802AIR AMBULANCE SPECSTANY ZJEDNOCZONE
29508AIR AMBULANCE SUPPRTSTANY ZJEDNOCZONE
35659AIR CAPITAL PILOTSTANY ZJEDNOCZONE
32461AIR CHATEAUXFRANCJA
31662AIR NOVA INCSTANY ZJEDNOCZONE
33259AIR PARTNERS CORPKANADA
38219AIRBOSS OF AMERICAKANADA
39197AIRKROL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33255AIRON AIRDANIA
31932AIRSPRINT INCKANADA
9117AIRSURHISZPANIA
34407ALCI AVIATIONKANADA
f11420ALTEX LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10024AM General, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12848AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DKSTANY ZJEDNOCZONE
34668AR AIRWAYS PVT LTDINDIE
30047ASHTON AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
38121ASP Aviation ltdZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
14399ASTAR USA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
911AUGSBURG AIR SERVICENIEMCY
7064AVEMEXMEKSYK
33503AVIATION INVENTORYSTANY ZJEDNOCZONE
f12726AVIATION SERVICES & SALES INCSTANY ZJEDNOCZONE
36193AVITRANS INCSTANY ZJEDNOCZONE
26701AVMAX AVIATION SVCSKANADA
35910AVMET INTERNATIONALSTANY ZJEDNOCZONE
38160AVON AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37441AVPRO INC (3)STANY ZJEDNOCZONE
32522AVSTAR INTL CORPSTANY ZJEDNOCZONE
34980AVTN CAPITAL GRP (2)STANY ZJEDNOCZONE
37888AVTN CONSULTANTS INCSTANY ZJEDNOCZONE
35734AVTN PARTN. AMERICASTANY ZJEDNOCZONE
32830AZA AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38878AZIKEL GROUPNIGERIA
36035AZIZ HASSANALISTANY ZJEDNOCZONE
1502Air Atlanta IcelandicISLANDIA
f10008AirBill Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f13607Almond Forest Investments LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33277Altbridge Projects Ltd.FEDERACJA ROSYJSKA
f10803American Seafood's GroupSTANY ZJEDNOCZONE
f12473B.F. Limited PartnershipSTANY ZJEDNOCZONE
24074BABCOCK AND BROWNSTANY ZJEDNOCZONE
481BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
31598BETA LEASINGIRLANDIA
f12839BEYOND VENTURES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31242BLACK DIAMOND AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
38822BLUE ISLANDS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
27616BLUEBIRD CARGOISLANDIA
342BOMBARDIER CORPORATEKANADA
32750BOULTBEE AVTN 3ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
38220BOW & ARROW AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f13941BP Microsystems Leasing LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28620BURAQ AIRLIBIA
f10063Bacchus Consulting, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10075BankNote Aviation Corp.STANY ZJEDNOCZONE
42204Bar-Aero LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10077Basic Capital MajesticSTANY ZJEDNOCZONE
42769BioTek Instruments, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10801Blue Ridge Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
37168Bravo Bravo Investments LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35163Buddy 4, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38620C&S Wholesale Grocers, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
33155C3J CHARTER LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33215CALIFORNIA JET SHARESTANY ZJEDNOCZONE
12499CALSPANSTANY ZJEDNOCZONE
29956CAN PACIFIC RAILWAYKANADA
33307CANADIAN NORTHKANADA
37579CAPITAL MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
34660CARIBOU INDUSTRIESSTANY ZJEDNOCZONE
6625CATERPILLARSTANY ZJEDNOCZONE
24738CATHTON HOLDINGS LTDKANADA
28483CB APPLICATIONSSTANY ZJEDNOCZONE
37291CHICAGO JET GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
33272CIRRUS AIR CLUBSTANY ZJEDNOCZONE
35180CJ3 CHARTER LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31719CLICK MEXICANAMEKSYK
32604CLOSE AIRISLANDIA
33553CLOUDSCAPE INCSTANY ZJEDNOCZONE
37774COBIAN MEDRANO JOSEMEKSYK
27981COLT INTLKANADA
28719COLT INTL HOUSTONSTANY ZJEDNOCZONE
35366COMFORT LINE LTDSTANY ZJEDNOCZONE
2577COMPUTAPLANEZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f11810COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LCSTANY ZJEDNOCZONE
f12972CONGO MINING & SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
27760CORPORATE ACFT LSSZWAJCARIA
39053CORPORATE AIR SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
23765CORPORATE FLIGHT MGTSTANY ZJEDNOCZONE
38982CORVALLIS AERO SVCSTANY ZJEDNOCZONE
33082CUMULUS INV. HOL.LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10102Cambridge Flight Support, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10119Chris JamesBAHAMY
11816Coca Cola EnterpriseSTANY ZJEDNOCZONE
2138ConocoPhillips AvtnSTANY ZJEDNOCZONE
f10895Cooper IndustriesSTANY ZJEDNOCZONE
34678DANA AIRLINESNIGERIA
38130DFASSSTANY ZJEDNOCZONE
32847DIAGO CONTINENTALZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
30049DOVE AIRSTANY ZJEDNOCZONE
11028DUNCAN AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
2766DYNAMIC PARTNERS BVNIDERLANDY
30955Dal Briar CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
37787EAGLE AVTN INCSTANY ZJEDNOCZONE
32738EAST AIRTADŻYKISTAN
17105EFS AIRCRAFTNIEMCY
35162EMMANUEL GROUPSTANY ZJEDNOCZONE
33488ENBRIDGEKANADA
33139ENEX AVIATION SAMONAKO
f11774ENGAGE AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
3782ERNIR EHFISLANDIA
30789EUROLINE AIRCOMPANYGRUZJA
37275EUROPEAN ACFT SALESDANIA
34927EUROPEAN SKYBUSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
4540EXO -2T N&S AMERICASTANY ZJEDNOCZONE
36445Estrella AviationSTANY ZJEDNOCZONE
39126FARSIGHT TECHNOL.STANY ZJEDNOCZONE
34667FELIX AIRWAYSJEMEN
32784FIGHTER COLLECTIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28957FJL LEASINGSTANY ZJEDNOCZONE
38273FLIGHTPATH CHARTERKANADA
f10974FLIGHTS Inc.BERMUDY
37075FLIGHTWORX AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
3176FLUGFELAG ISLANDSISLANDIA
36160FLY AWAY AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
f12979FLY BECKYS MANAGEMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39146FLYING FASTER SNCFRANCJA
35925FLYING M LLCSTANY ZJEDNOCZONE
32201FOUNTAIN AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
40721FREEDOM AIRLINE EXPRESSKENIA
39194FREEDOM AIRLINES INCSTANY ZJEDNOCZONE
f11142Fine Line, L.P.STANY ZJEDNOCZONE
f10192First Data CorporationSTANY ZJEDNOCZONE
f10608Flight Management ServicesSTANY ZJEDNOCZONE
f10836Fox Paine and Company, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
7573GANTT AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
34954GE CAPITAL SOLUTIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
6331GEMUE GMBHSZWAJCARIA
35880GIANCARLO TRIMARCHIBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
29477GIFFORD DSTANY ZJEDNOCZONE
34143GLOBAL ACFT SOLUTIONSTANY ZJEDNOCZONE
33907GLOBAL ESTATE & AVIATION LTDSTANY ZJEDNOCZONE
37726GLOBAL WINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35286GREENTECHSTANY ZJEDNOCZONE
f12804GREY FALCON LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38723HAMMER THOMAS JSTANY ZJEDNOCZONE
38218HAPPY AIR TRAVELLERSTAJLANDIA
23127HARRIS AIR UTAHSTANY ZJEDNOCZONE
529HAWKER BEECHCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
19833HAWKER PACIFIC 2AUSTRALIA
33023HAWKER WESTKANADA
37851HAYAT HAVA VE ARACTURCJA
32824HBC AVIATIONZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
30256HELLOSZWAJCARIA
f10985HMC Interests LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36897HOLDING TERRY AZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
26436HOLIDAY RETIREMENTSTANY ZJEDNOCZONE
23203HOLLY CORPSTANY ZJEDNOCZONE
32171HOLROB ACFT COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
36115HZ AVIATION LTDIZRAEL
f10800Herzog Contracting Corp.STANY ZJEDNOCZONE
f12242Hope Million Ltd BviBRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
f11137Hubbard BroadcastingSTANY ZJEDNOCZONE
1479ICELANDAIRISLANDIA
f11456IMAGINARY IMAGES INCSTANY ZJEDNOCZONE
33477INTEGRA MAPHISZPANIA
f11407IT AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31393ITAB (2)KONGO
34334ITTAG LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10258Indefensible Corporation (DJMD Corporation)STANY ZJEDNOCZONE
35682Investair 300, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36959JB AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12816JCE LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
25830JEDINAK R AND RKANADA
f11391JEFFERSON FINANCIAL COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
f12803JEM AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11814JET AIR AIRCRAFT LEASING LLCSTANY ZJEDNOCZONE
40113JET TEST & TRANSPORTSTANY ZJEDNOCZONE
36921JETAVIVA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30465JETWORKSSTANY ZJEDNOCZONE
31939JOKLAFLUGISLANDIA
36618JPATSSTANY ZJEDNOCZONE
f13350JT Aviation Leasing Co. LLCSTANY ZJEDNOCZONE
43418Jesse Duplantis MinistriesSTANY ZJEDNOCZONE
37333KAVAN LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37723KINCH AVIATION SVCSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35730KIRLAND 41025 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30456KMI MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
35444Koch IndustriesSTANY ZJEDNOCZONE
f11783L60-215 HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
34973LAMONT SEA MARITIMESTANY ZJEDNOCZONE
30542LEDAIR CANADAKANADA
33298LIBERTY MEDIA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
27994LIFTWDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
10270LIONS AIRSZWAJCARIA
f10301LKM, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f12798LOCKHEED SALES & RENTALS INCSTANY ZJEDNOCZONE
35806LUNAR JETS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
f10902Landow 101 Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10996Laurence Di FrancescoSTANY ZJEDNOCZONE
38705Logistics Business Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
35087MALAMATINASGRECJA
36992MANN AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f12845MARI LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11446MARIGOT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37082MARK IV AVIATION LTDBAHAMY
34616MARQUEZ BROTHERS AVSTANY ZJEDNOCZONE
32248MARRON VENTURESSZWAJCARIA
30499MATHYS HUGOSZWAJCARIA
32516MAZAMA FINANCESTANY ZJEDNOCZONE
f11780MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT COSTANY ZJEDNOCZONE
39007MCNEELY CHARTER SVCSTANY ZJEDNOCZONE
f12795MERCER AIR LLCSTANY ZJEDNOCZONE
36609MIG AVIATION (UK)LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
805MIL COLOMBIAKOLUMBIA
7907MIL EGYPT (3)EGIPT
1105MIL ISRAELIZRAEL
1111MIL NORWAYNORWEGIA
5556MIL SAUDI (RSF)ARABIA SAUDYJSKA
2294MIL UK RAFZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
19955MIL UKRAINEUKRAINA
823MIL US NAVYSTANY ZJEDNOCZONE
2799MIL USASTANY ZJEDNOCZONE
44819MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS INTEGRADOS SA DE CVMEKSYK
30154MISSIONAIR S.L.HISZPANIA
38024MODERN ROAD MAKERSINDIE
f11373MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10319MP Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
34584MUNSTER JET PARTNERIRLANDIA
36987MWM AGSZWAJCARIA
f10980Maltese Falcon, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f13782Manivalva, S.APANAMA
3508Monsanto CompanySTANY ZJEDNOCZONE
f12191Mr Chow Enterprises, LTDSTANY ZJEDNOCZONE
f10320Mutual of OmahaSTANY ZJEDNOCZONE
35669NATO AIRLIFTLUKSEMBURG
38874NEPTUNE AVTN SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
37436NEXTANT AEROSPACESTANY ZJEDNOCZONE
35419NORLANDAIRISLANDIA
33099NORTH AMER JET LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28683OMNICARE MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
22888ON TIME AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
31976OTTER INSPIRATIONSSTANY ZJEDNOCZONE
f12488Onni Airways Ltd.KANADA
27784PACIFIC JETSTANY ZJEDNOCZONE
28158PALACE INTLZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
33063PANADERO ENERGY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38394PASCAN EXPRESS INCKANADA
39027PEAK PACIFIC GLOBALCHINY
f11817PEGASUS AVIATION II INCSTANY ZJEDNOCZONE
9516PEREGRINE AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
37762PETTERSON DONSTANY ZJEDNOCZONE
21824PLANES AND PARTSKANADA
38365POSEIDON FINANCESZWAJCARIA
30220PPL AVIATION LLCSTANY ZJEDNOCZONE
29769PREMIERE FLIGHTSTANY ZJEDNOCZONE
1880PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAMEKSYK
30137PRIMERA AIRISLANDIA
28212PROVINCIAL AIRLINESKANADA
30279Papier MettlerNIEMCY
25580Pioneer Private AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f10369Professional Jet Management, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10370Pyle Group LLCSTANY ZJEDNOCZONE
31967RADIOACTIVESTANY ZJEDNOCZONE
36291RAFAN HOLDING BVNIDERLANDY
31179RB AVTN USASTANY ZJEDNOCZONE
31859RELATIONAL INVESTORSSTANY ZJEDNOCZONE
40267REPUBLIC AIRWAYSSTANY ZJEDNOCZONE
38738REVA AIR AMBULANCESTANY ZJEDNOCZONE
38098RH-Flugdienst GmbH & CO. KGNIEMCY
38421ROCK-TENN COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
33695ROSS AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
30527RP AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
36105Rampart AviationSTANY ZJEDNOCZONE
f10763Raven Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
42482Redleaf Management Company, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
23948S GOUV.DU QUEBECKANADA
37012SA EXPRESS AIRWAYSREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
29518SAAB ACFT OF AMERICASTANY ZJEDNOCZONE
29648SAGITTA LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33986SELVA LTDA.KOLUMBIA
38122SERVICIOS AER. PROF.REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA
36444SETON DAVIDKENIA
37439SEVCS AEREOS ILSAMEKSYK
33126SHAW COMMUNICATIONSKANADA
35777SHAW WALLACEINDIE
36425SINGAPORE FLYING C.SINGAPUR
24369SK-AIRSŁOWACJA
32244SKY JET AVTN UGANDAUGANDA
32799SKY KING INCSTANY ZJEDNOCZONE
38981SKY RESEARCH INCSTANY ZJEDNOCZONE
27489SKY RIVER MANAGEMENTSTANY ZJEDNOCZONE
34695SKYBUS INCSTANY ZJEDNOCZONE
23638SKYSERVICE BUSINESSKANADA
33788SKYTRAVEL LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38350SKYWAYAERO INC.STANY ZJEDNOCZONE
32954SLW INTERNATIONALSTANY ZJEDNOCZONE
32599SOUTHERN AIR SYSTEMSSTANY ZJEDNOCZONE
17330SOUTHERN CROSS AV FLSTANY ZJEDNOCZONE
31762SPORTSMENS AVTN GRPSTANY ZJEDNOCZONE
32603SPRING AIRZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
17378STOCKHOLM AIRCRAFTNIDERLANDY
36338STRATEGIC MOVESSTANY ZJEDNOCZONE
34530SUMMER SUN TRADINGREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
8397SUNCOAST AVIATIONSTANY ZJEDNOCZONE
37653SUNRISE AIRWAYSZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII
34627SWIFTJET INC.KANADA
38361SYBERJET AIRCRAFTSTANY ZJEDNOCZONE
f11884Saratoga, INC.STANY ZJEDNOCZONE
20236Sequoia Properties, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28475Silk Way AirlinesAZERBEJDŻAN
f12459Spitfire USA LimitedSTANY ZJEDNOCZONE
f12111Supervalu Inc.STANY ZJEDNOCZONE
35130Switchback Argentina, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
30863TABY AIR MAINTENANCESZWECJA
30936TANGO-LIMA AVIATIONFRANCJA
27291TARRANT ADVISORSSTANY ZJEDNOCZONE
32242TAYLOR ENERGY COMPANY LLCSTANY ZJEDNOCZONE
38545TEAM AEROSTANY ZJEDNOCZONE
39160TENACIOUS ADVENTURESSTANY ZJEDNOCZONE
28114TEXAS AVTN SALES&LSNSTANY ZJEDNOCZONE
15677TEXTRON INCSTANY ZJEDNOCZONE
34842TINKLER GROUP AVTNAUSTRALIA
31974TOWER AVTN OF READINSTANY ZJEDNOCZONE
38996TP AEROSTANY ZJEDNOCZONE
32766TRADEWIND AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
5759TRANS CAN PIPELINESKANADA
38201TRONOS CANADAKANADA
32928TUNISAIR EXPRESSTUNEZJA
f11516Tamarack Flight ManagementSTANY ZJEDNOCZONE
39039Telescope Capital, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11002Titan International Inc.STANY ZJEDNOCZONE
f10447Town Fair TiresSTANY ZJEDNOCZONE
25448UKRAINE CARGO AIRWAYUKRAINA
35124UNICREDIT GLOBALAUSTRIA
36942UNITED ACFT SERVICESSTANY ZJEDNOCZONE
35464UNIVERSAL AIR SVCSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
28951US EPPERSON UNDERWRTSTANY ZJEDNOCZONE
20609VOLKSWAGEN USASTANY ZJEDNOCZONE
f11345VS MANAGEMENT LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f11852Valor Aviation LLCSTANY ZJEDNOCZONE
f10841W&J Air, LLCSTANY ZJEDNOCZONE
33375WAYLOCK OVERSEAS LTDFEDERACJA ROSYJSKA
38980WAYPOINT AERONAUTIC.STANY ZJEDNOCZONE
f11376WESTERN ASSET MANAGEMENT COSTANY ZJEDNOCZONE
25990WESTSHORE AVTN MGMTSTANY ZJEDNOCZONE
f11383WESTWIND BROTHERS INCSTANY ZJEDNOCZONE
f11390WILLIS LEASE FINANCE CORPSTANY ZJEDNOCZONE
32802WIV AIR-2 LLCSTANY ZJEDNOCZONE
39113WORLD MARKET AVTNSTANY ZJEDNOCZONE
6357WORLD WIDE AIRCRAFTKANADA
38716WORLDWIDE ACFT SVCSSTANY ZJEDNOCZONE
40090WOW AIRISLANDIA
f12485Waco Air SupplySTANY ZJEDNOCZONE
f11839Western Air CrewsSTANY ZJEDNOCZONE
f12486Wolrd Heir, IncSTANY ZJEDNOCZONE
f10483World Harvest Church Flight OperationsSTANY ZJEDNOCZONE
37431ZAIN SD FZEZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
34395ZAPOLARYEFEDERACJA ROSYJSKA

NORWEGIA

Nr identyfikacyjny CRCONazwa operatoraPaństwo operatora
28884AERONAUTICA SUNTRANSBOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI
26351AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYSZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
35709AIR MANASTADŻYKISTAN
33563AL THANI, ABDULLAHKATAR
33869ALCI ANTARTICREPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
f12790ALPINE AVIATION INCSTANY ZJEDNOCZONE
32992AMAZON SKY SACPERU
36140ARMSTRONG-SUMIN H BSTANY ZJEDNOCZONE
37320AVIA EXPRESS SWEDENSZWECJA
21482BECHTELSTANY ZJEDNOCZONE
550BERGEN AIR TRANSPORTNORWEGIA
30590BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTDZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
37084BRISTOW NORWAY ASNORWEGIA
36851CHC HELI. AUSTRALIAAUSTRALIA
3536CHC HELIKOPTERNORWEGIA
25039COUGAR HELICOPTERSKANADA
32128CRESCINI GSTANY ZJEDNOCZONE
5071CROIX ROUGESZWAJCARIA
f10118Chouest Air, Inc.STANY ZJEDNOCZONE
32849DESERT AIR CHTR INCSTANY ZJEDNOCZONE
38211DONGHAI JET COMPANYSTANY ZJEDNOCZONE
28088Duke Energy Business Services LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37853FIELD AVIATION CYKANADA
29408FLY VIKING ASNORWEGIA
32166FLYFORTNORWEGIA
34355FLYJET KAZAKHSTANKAZACHSTAN
f10932Felham Enterprises Ltd.NOWA ZELANDIA
27731GUARD SYSTEMS ASANORWEGIA
f10772GplussSTANY ZJEDNOCZONE
34076HELISWISS INTLSZWAJCARIA
43935HOAK TRAVEL INCSTANY ZJEDNOCZONE
f11372IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLCSTANY ZJEDNOCZONE
28864JAZZ AIRKANADA
f11458MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLCSTANY ZJEDNOCZONE
3901MARATHON OILSTANY ZJEDNOCZONE
17698MARINE R CORPSTANY ZJEDNOCZONE
31852MFI MANAGEMENT FURNIEMCY
34343MIDAIR LSSZWAJCARIA
32777MP AVIATION LLPZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
32571NORSK HELIKOPTER ASNORWEGIA
22212NORWEGIAN AIRSHUTTLENORWEGIA
32975PLANE FOLK LLCSTANY ZJEDNOCZONE
37652RELY ASNORWEGIA
37658SCANDINAVIAN A/SYSSZWECJA
36843SG FINANS ASNORWEGIA
24142SMC AVIATIONCYPR
32653SMOKELESS TOBACCOSTANY ZJEDNOCZONE
33705SUNDT AIR MNGT ASNORWEGIA
35288SUNSHINE AIR SVCSAUSTRALIA
f10893W. C. AviationSTANY ZJEDNOCZONE
5343WIDEROE FLYVESELSKAPNORWEGIA
33661WINNER 614 JH LLCSTANY ZJEDNOCZONE
42401WORLDWIDE ACFT (BDA)ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Dz.U. L 219 z 22.8.2009, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.