Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.75.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 7 marca 2006 r.
zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/208/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 marca 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG(1), w szczególności jej art. 29 ust. 1, akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 96/23/WE włączenie i utrzymanie w wykazach krajów trzecich, określonych w prawodawstwie wspólnotowym, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i produktów zwierzęcych objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez zainteresowane kraje trzecie planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości i substancji określonych w tej dyrektywie. W wymienionej dyrektywie ustanawia się również niektóre wymagania dotyczące terminów przedkładania planów.

(2) Decyzja Komisji 2004/432/WE(2) ustanawia wykaz krajów trzecich, które przedłożyły plan monitorowania pozostałości określający oferowane przez nie gwarancje zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy.

(3) Niektóre kraje trzecie przedstawiły Komisji plan monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów niewymienionych w decyzji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz dodatkowe informacje wymagane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące monitorowania pozostałości w tych krajach w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Zwierzęta i produkty te powinny zostać zatem ujęte w wykazie przeznaczonym dla tych krajów trzecich.

(4) Niektóre kraje trzecie nie złożyły Komisji wymaganych gwarancji dotyczących monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów wymienionych w decyzji 2004/432/WE. W przypadku braku takich gwarancji zwierzęta i produkty te powinny zostać usunięte z wykazu przeznaczonego dla tych krajów trzecich.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/432/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2004/432/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 marca 2006 r.

Jeżeli skutkiem zmiany wprowadzonej niniejszą decyzją jest wycofanie produktów z niektórych krajów wymienionych w Załączniku do decyzji 2004/432/WE, zmiana ta nie ma zastosowania do przesyłek zawierających te produkty, w przypadku gdy podmiot importujący je do Wspólnoty jest w stanie wykazać, że opuściły one dany kraj w kierunku Wspólnoty przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 44. Decyzja zmieniona decyzją 2005/233/WE (Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 30).

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK
Kod ISO2Kraj lub terytoriumBydłoOwce/

kozy

Trzoda chlewnaKonieDróbAkwakulturaMlekoJajaKrólikiDziczyzna dzikaDziczyzna hodowlanaMiód
ADAndora(1)XXX
AEZjednoczone Emiraty ArabskieX
AFAfganistan X(2)
ALAlbaniaXXX
ANAntyle Niderlandzkie X(3)
ARArgentynaXX X(2)XXXXXXXXX
AUAustraliaXXXXXXXXXXXX
BDBangladesz X(2)X
BGBułgariaXXX X(4)XXXXXXX
BHBahrajn X(2)
BRBrazyliaX X(2)XXXXX
BWBotswanaXX
BYBiałoruś X(4)
BZBelizeXX
CAKanadaXXXXXXXXXXX
CHSzwajcariaXXXXXXXX X(3)
CLChileX X(5)X X(2)XXXXX
CNChiny X(2) X(2)XXXX
COKolumbiaXX
CRKostaryka X(2) X(2) X(2)X
CUKubaXX
ECEkwadorX
EGEgipt X(2)
ERErytreaX
FKFalklandyX
FOWyspy OwczeX
GLGrenlandiaX X(4)XX
GMGambiaX
GTGwatemalaXX
HKHongkong X(3) X(3)
HNHonduras X(2)X
HRChorwacjaXXX X(4)XXXXXXXX
IDIndonezjaX
ILIzraelXXXXXX
INIndie X(2) X(2)XXXX
IRIran X(2)
ISIslandiaXXXXXX X(3)
JMJamajkaXX
JPJaponia X(2)X
KEKeniaX
KGKirgistanX
KRKorea PołudniowaX
KWKuwejt X(2)
LBLiban X(2)
LKSri LankaX
MAMaroko X(2) X(4)X
MDMołdowa
MGMadagaskarX
MKByła Jugosłowiańska Republika Macedonii(6)XX X(4)X
MNMongolia X(2)
MUMauritius X(3)
MXMeksykX X(2)XXXXXXX
MYMalezja X(7)X
MZMozambikX
NANamibiaXXXXX
NCNowa KaledoniaXXXX
NINikaragua X(2) X(2)XX
NONorwegia(8)XXXXXXXXXX
NZNowa ZelandiaXXXXXXXX
OMOman X(2) X(2)X
PAPanamaX X(2)X
PEPeru X(2)XX
PHFilipinyX
PKPakistan X(2) X(2)
PNPitcairnX
PYParagwajX X(2)X
RORumuniaXXXXXXXXXXXX
RURosjaXXX X(4)XXX X(9)X
SAArabia SaudyjskaX
SCSeszeleX
SGSingapur X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3)
SMSan Marino(10)XXX
SRSurinamX
SVSalwadorX
SYSyria X(2)
SZSuaziX
THTajlandiaXXX
TMTurkmenistan X(2)
TNTunezja X(2) X(4)XXXX
TRTurcja X(2)XXXX
TWTajwanXX
TZTanzaniaX
UAUkraina X(4)X
UGUgandaX
USStany ZjednoczoneXXXXXXXXXXXX
UYUrugwajXXXXXXXXX
UZUzbekistan X(2)
VEWenezuelaX
VNWietnamXX
XMCzarnogóra

(11)(12)

XXX X(4)X
XSSerbia

(11)(13)

XXX X(4)X
YTMajottaX
ZAAfryka PołudniowaXXXXXXXX
ZMZambiaX
ZWZimbabweXXX
(1) Wstępny plan monitorowania pozostałości zatwierdzony przez podgrupę weterynaryjną WE/Andora (zgodnie z decyzją nr 2/1999

Wspólnego Komitetu WE/Andora z dnia 22 grudnia 1999 r. - (Dz.U. L 31 z 5.2.2000, str. 84)).

(2) Wyłącznie jelita.
(3) Kraje trzecie wykorzystujące jedynie surowce z innych zatwierdzonych krajów trzecich do produkcji żywności.
(4) Wywóz żywych koni rzeźnych (wyłącznie zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności).
(5) Wyłącznie owce.
(6) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę kraju, która jest

obecnie omawiana w ONZ.

(7) Wyłącznie część na Półwyspie Malajskim (Malezja Zachodnia).
(8) Plan monitorowania zatwierdzony zgodnie z decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 223/96/COL z dnia 4 grudnia 1996 r. (Dz.U. L 78 z

20.3.1997, str. 38).

(9) Dotyczy wyłącznie reniferów z regionu Murmańska.
(10) Plan monitorowania zatwierdzony zgodnie z decyzją nr 1/94 Komitetu Współpracy WE-San Marino z dnia 28 czerwca 1994 r.

(Dz.U. L 238 z 13.9.1994, str. 25).

(11) Odnosi się do obszarów celnych Serbii i Czarnogóry, stanowiących federację.
(12) Sytuacja tymczasowa w oczekiwaniu na dalsze informacje dotyczące pozostałości.
(13) Z wyłączeniem Kosowa, zgodnie z definicją zawartą w Rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.