Dz.U.UE.C.2018.455.2/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

(2018/C 455/02)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

L.S. Rossi, I. Jarukaitis, P.G. Xuereb i N.J. Cardoso da Silva Piçarra, mianowani w drodze decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z 28 lutego 2018 r. 1 , 13 czerwca 2018 r. 2  i 25 lipca 2018 r. 3  sędziami Trybunału Sprawiedliwości na okres od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., złożyli w dniu 8 października 2018 r. ślubowanie przed Trybunałem.

G. Pitruzzella i G. Hogan, mianowani w drodze decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z 28 lutego 2018 r.1 i 5 września 2018 r. 4  rzecznikami generalnymi w Trybunale Sprawiedliwości na okres od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., złożyli w dniu 8 października 2018 r. ślubowanie przed Trybunałem.

1 Dz.U. L 64 z 7.3.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 4.
3 Dz.U. L 209 z 20.8.2018, s. 1.
4 Dz.U. L 228 z 11.9.2018, s. 1.