Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Złożenie ślubowania przez nowego członka Trybunału

(2020/C 175/02)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Jean Richard de la Tour, powołany na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 11 marca 2020 r. 1  na kadencję trwającą od 23 marca 2020 r. do 6 października 2024 r., złożył ślubowanie przed Trybunałem w dniu 23 marca 2020 r.

1 Dz.U. L 79 z 16.3.2020, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.