Zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o rynku gazu (Dziennik Urzędowy nr 18/18 i 23/20) Chorwacka Agencja Regulacji Energetyki publikuje poniższe zawiadomienie - ZAWIADOMIENIE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3660

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o rynku gazu ("Dziennik Urzędowy" nr 18/18 i 23/20) Chorwacka Agencja Regulacji Energetyki publikuje poniższe zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE
(C/2024/3660)

Publiczne zaproszenie do składania ofert dotyczących wyboru dostawców gazu w ramach obowiązku użyteczności publicznej opublikowano 22 marca 2024 r.

Dokumentacja towarzysząca publicznemu zaproszeniu do składania ofert dotyczących wyboru dostawców gazu w ramach obowiązku użyteczności publicznej została opublikowana na oficjalnej stronie Chorwackiej Agencji Regulacji Rynku Energii (www.hera.hr).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.