Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.258.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2009 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 258/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2009 r.)

Data przyjęcia decyzji13.7.2009
Numer środka pomocy państwaN 105/09
Państwo członkowskieBelgia
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Exonération des médicaments plasmatiques de la cotisation sur le chiffre d'affaires

Vrijstelling van de heffing op de omzet van plasmageneesmiddelen

Podstawa prawnaArticles 161 à 163 de la Loi Programme du 22 décembre 2008.

Artikelen 161 tot en met 163 van de Programmawet van 22 december 2008

Rodzaj środka pomocy-
Cel pomocy-
Forma pomocy-
Budżet-
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwania-
Sektory gospodarkiPrzemysł chemiczny i farmaceutyczny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère des Affaires sociales et de la Santé

Rue du Commerce 78-80 1040

Bruxelles BELGIQUE

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Handelsstraat 78-80

1040 Brussel

BELGIË

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji15.5.2009
Numer środka pomocy państwaN 213/09
Państwo członkowskieNiemcy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Änderung der Umstrukturierungsentscheidung C 10/2008 - IKB
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocy-
Cel pomocy-
Forma pomocy-
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarki-
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.