Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.212.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 września 2009 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 212/02)

(Dz.U.UE C z dnia 5 września 2009 r.)

Data przyjęcia decyzji30.3.2009
Numer środka pomocy państwaN 664/07
Państwo członkowskieDania
RegionSoenderjyllands amt
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Kompensation til fallitbo for tab som følge af områderestriktioner under et udbrud Newcastlesyge i sommeren 2002
Podstawa prawnaLov nr. 194 af 20. august 2007 som tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. september 2007
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRekompensata strat spowodowanych błędem legislacyjnym
Forma pomocyDotacja
Budżet200.000 DKK (około 26.840 EUR)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaJednorazowo
Sektory gospodarkiMajątek upadłego przedsiębiorstwa Scanlayer A/S
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFødevarestyrelsen

Mørkhøjbygade 19

2860 Søborg

DANMARK

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji9.6.2009
Numer środka pomocy państwaN 56/08
Państwo członkowskieHiszpania
RegionMurcja
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural
Podstawa prawnaProyecto de Orden de 12 diciembre 2007 por la que se establece la convocatoria para el ano 2008 de las líneas de ayuda Orden de 20 de 20 de enero 2005 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2005 de las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural (B.O.R.M no 24 de 31 de enero 2005)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyWsparcie techniczne
Forma pomocyDotacje
BudżetBudżet na 2008 r.: 1.121.429 EUR

Budżet na lata 2008-2013 ogółem (5 lat): 6.000.000 EUR

Intensywność pomocyMaksymalnie 100 %
Czas trwania2008-2013 (5 lat)
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocComunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dirección General de Modernización de Explotaciónes y Capacitacion

Agraria Consejería de Agricultura y Agua

Plaza de Juan XXIII, s/n

30008 Murcia

ESPAÑA

Inne informacjeWcześniejsze programy pomocy: N 171/05, N 106/06, N 83/07

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji5.8.2009
Numer środka pomocy państwaN 145/08
Państwo członkowskieCypr
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Καθεστώς ενισχύσεων
Podstawa prawnaΥπουργική απόφαση
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy przeznaczonej na wyrównanie szkód wyrządzonych w sektorze rolnym
Cel pomocyPrzyznanie pomocy z tytułu naprawienia szkód powstałych na skutek klęsk żywiołowych lub zdarzeń nadzwyczajnych albo w celu udzielenia rolnikom rekompensaty za szkody związane z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet30.000.000 EUR
ntensywność pomocy64 %
Czas trwania4 lata
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1411 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji3.8.2009
Numer środka pomocy państwaN 157/08
Państwo członkowskieWłochy
RegionTrento
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati
Podstawa prawnaDeliberazione attuativa dell'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetBudżet roczny: 5 mln EUR

Całkowity budżet: 25 mln EUR

Intensywność pomocyMaksymalnie 50-55 %
Czas trwaniaOd czasu zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31.12.2013 r.
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocServizio Aziende agricole e territorio rurale

Via G.B. Trener 3

38100 Trento TN

ITALIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji3.8.2009
Numer środka pomocy państwaN 319/09
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBaden-Württemberg
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Umweltzulage Wald
Podstawa prawnaRichtlinie des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über die Gewährung einer Zuwendung für Waldumweltmaßnahmen und NATURA 2000-Gebiete im Wald (Umweltzulage Wald)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na rzecz leśnictwa
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowity budżet 5,39 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania31.12.2013
Sektory gospodarkiLeśnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocWładze rolne niższego szczebla
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.