Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.240.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2007 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 240/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2007 r.)

Data przyjęcia decyzji27.6.2007
Numer pomocyN 421/06
Państwo członkowskiePortugalia
RegionMadeira
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Zona Franca da Madeira
Podstawa prawnaDecreto Lei n.o 163/2003, de 24 de Julho - «Alteraçăo do artigo 34.o do estatuto dos Benefícios Fiscais»
Decreto Lei n.o 500/1980 de 20 de Outubro - «Criaçăo na Regiăo autónoma da Madeira de uma zona frança»
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyUlga podatkowa
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 22,5 mln EUR; całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 300 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaDo 31 grudnia 2013
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistério das Finanças e da Administraçăo Pública
Inne informacjeSprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji31.8.2007
Numer pomocyN 279/07
Państwo członkowskieSłowacja
RegionTrnavský kraj
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)R&D aid to VUJE, a.s.
Podstawa prawna- Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
- Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyBadania i rozwój
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2007: 104; 2008: 130; 2009: 110 mln EUR; całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,34 mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2009
Sektory gospodarkiZaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Mýtna 23
SK-811 07 Bratislava
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.