Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.191.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2011/C 191/08)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2011 r.)

Nr pomocy: SA.32518 (11/XA) Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Schleswig-Holstein

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

Gewährung von Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung

Leukose und Brucellose bei Rindern, Schafen und Ziegen

Podstawa prawna: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung Leukose und Brucellose bei Rindern, Schafen und Ziegen (Leukose-Brucellose-Beihilfe-Richtlinien)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,15 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 17 lutego 2011 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 3

24106 Kiel

DEUTSCHLAND

Adres internetowy:

http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/872674/publicationFile/Beihilfe_RiLi_Leukose.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33004 (11/XA)

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Interventi compensativi relativi a mancati redditi, a favore delle aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimenti totali conseguenti ad infezioni di tubercolosi bovina, brucellosi, leucosi bovina enzootica e scrapie o colpite dalle avversità atmosferiche. Periodo 2010 e 2011.

Podstawa prawna:

Brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina:

D.P.R. n. 320/1954,

L. n. 615/1964,

D.M. n. 453/1992,

D.M. n. 651/1994.

Tubercolosi bovina e bufalina:

D.P.R. n. 320/1954,

L. n. 615/1964,

D.M. n. 592/1995.

Leucosi bovina enzootica:

D.P.R. n. 320/1954,

D.M. n. 358/1996.

Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili:

D.M. 8.4.1999,

regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001.

Avversità atmosferiche:

D.P.C.M. n. 66/2011,

D.G.R. n. 518/2011.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,20 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 24 czerwca 2011 r.-31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego, Chów i hodowla owiec i kóz, Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana

Via Vincenzo Verrastro 10

85100 Potenza PZ

ITALIA

Adres internetowy:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33005 (11/XA)

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Basilicata

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: L. 2 dicembre 1998 n. 423 - articolo 1 comma 2 - Interventi urgenti nel settore zootecnico per il ripristino funzionale delle strutture aziendali delle aree riconosciute dal D.P.C.M. n. 66/2011.

Podstawa prawna:

L. 2.12.1998 n. 423.

D.P.C.M. 22.3.2011 n. 66 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1o marzo 2011».

D.G.R. n. 641 del 4 maggio 2011 «L. 2 dicembre 1998 n. 423 - articolo 1 comma 2 - Interventi urgenti nel settore zootecnico per il ripristino funzionale delle strutture aziendali delle aree riconosciute dal D.P.C.M. n. 66/2011».

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,32 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 24 czerwca 2011 r.-31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Niekorzystne zjawiska klimatyczne (art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego, Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, Chów i hodowla owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Basilicata

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana

Via Vincenzo Verrastro 10

85100 Potenza PZ

ITALIA

Adres internetowy:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33156 (11/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "LIoMom 3a yqacrne b M3.no3Kero«i no OBueBincTBO - PeraoHanHO H3noxeHHe no OBneBincTBO rp. KocTHHÓpoji, Oóiumhcko H3noxeHHe no OBneBincTBO rp. Emm IlenHH, OóimiHCKO H3noxeHHe no OBneBincTBO rp. Yoa&i m OóimiHCKO H3noxeHHe no OBiieBincTBO rp. Bpe3HHK"

Podstawa prawna: Mn. 10, an. 1, t. 10 ot 3aKOHa 3a nonnoM-araHe Ha 3eMenencKMTe npoH3BonHTenH; YKa3aro«i, npnera c PenieHHe Ha ynpaBwrenHiia CbBeT Ha JTbpacaBeH ij>OHn, "3eMejienHe" 3a cxeMa Ha jrbpacaBHa noMom 3a y^acrae b H3noxeHna m naHawpM

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,03 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 27 czerwca 2011 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

HbpacaBeH §onn "3eMejienHe"

6yn. "LI,ap Bopwc III" Na 136

1618 CoijMa/Sofia

BtJirAPMil/BULGARIA

Adres internetowy:

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33219 (11/XA)

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Thüringen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Satzung zur Änderung der Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse 612-40306-TH/0002

Podstawa prawna: § 7 Absatz 2 und § 20 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchenge-setz - ThürTierSG -) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89) in Verbindung mit der Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung in der Fassung der 4. Änderungssatzung)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 3,15 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 24 czerwca 2011 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Thüringer Tierseuchenkasse

Victor-Goerttler-Straße 4

07745 Jena

DEUTSCHLAND

Adres internetowy:

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/Download/Beihilfesatzung2011.pdf

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/Download/thuertiersg.pdf

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.