Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.193.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2019

(2019/C 193/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.