Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 2 - OpenLEX

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 2

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.449.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 2
(2021/C 449/05)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.