Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.454.4

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2

(2014/C 454/02)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2014 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.