Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.416.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

DOCHODY

Tytuł RozdziałDziałBudżet 2018Budżet korygujący nr 1Nowa kwota
1SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH43 063 3234 980
1 0SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)43 068 303
Tytuł 1 - Ogółem43 063 3234 98043 068 303
2DOCHODY RÓŻNE2 559 873,52
2 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCIp.m.p.m.
2 1WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTUp.m.p.m.
2 2SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW - DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)20 172 00022 731 873,52
2 3ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓWp.m.p.m.
2 4PODARUNKI I DAROWIZNYp.m.p.m.
2 5INNE DOCHODY--
Tytuł 2 - Ogółem20 172 0002 559 873,5222 731 873,52
OGÓŁEM63 235 3232 564 853,5265 800 176,52
(1) 2018:
- Copernicus: 19 830 000,
- ENIE: 2 600 000,
- ENIS: 301 873,52.
2017:
- Copernicus: 27 341 000,
- Human Bio: 1 400 000,
- IPA2018: 320 000.
2016:
- Copernicus: 8 800 000.

WYDATKI

Tytuł RozdziałDziałŚrodki 2018Budżet korygujący nr 1Nowa kwota
1PERSONEL
1 1PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)23 970 000404 78024 374 780
1 2WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)200 00020 500220 500
1 3PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)570 000103 000673 000
1 4INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)685 0007 585692 585
1 6SŁUŻBY SOCJALNE14 00014 000
Tytuł 1 - Ogółem25 439 000535 86525 974 865
2WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)3 195 000- 69 1593 125 841
2 2RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE195 00014 000209 000
2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6)560 00054 365614 365
2 4WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE12 000- 3 0009 000
2 5SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (7)227 323227 323
2 6ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI10 000- 5 8464 154
Tytuł 2 - Ogółem4 199 323- 9 6404 189 683
3WYDATKI OPERACYJNE
3 3ŹRÓDŁA (8)13 200 000- 298 02012 901 980
3 4DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9)20 397 0002 336 648,5222 733 648,52
Tytuł 3 - Ogółem33 597 0002 038 628,5235 635 628,52
OGÓŁEM63 235 3232 564 853,5265 800 176,52
(1) 2018:2017:2016:
- Copernicus: 680 000,- Copernicus: 1 535 608,- ENIS: 59 143,
- ENIE: 810 000,- Human Bio: 110 950,- ENIE: 198 750,
- ENIS: 40 000.- ENIE: 853 250,- Copernicus: 487 872.
- ENIS: 215 357.
(2) 2017:2016:
- Human Bio:- ENIS: 20 000,
- ENIE: 40 507, - ENIE: 4 493,
- Copernicus: 16 072.- Copernicus: 21 767.
(3) 2018:2016:
- ENIE: 100 000.- IPA2015: 4 940,
2017:- ENIS: 4 904,
- Human Bio: 15 000,- ENIE: 20 960,
- ENIE: 219 040,- IPA2014: 330,
- ENIS: 75 096,- Copernicus: 32 429.
- IPA2015: 7 560,
- Copernicus: 107 571.
(4) 2017:2016:
- Human Bio: 10 000,- ENIE: 1 830.
- ENIE: 21 972,
- ENIS: 8 000,
- IPA2014: 2 000,
- Copernicus: 25 000.
(5) 2016:
- Copernicus: 123 050.
(6) 2017:2016:
- Copernicus: 23 861.- Copernicus: 7 179.
(7) 2017:
- ENIS: 27 727.
(8) 2018:2017:2016:
- ENIE: 100 000.- Human Bio:87 260,- IPA2015: 102 317,
- ENIE: 364 955,- ENIS: 4 337,
- ENIS: 297 663,- ENIE: 10 045,
- IPA2015: 138 783,- IPA2014: 53,
- Copernicus: 679 978.- Copernicus: 297 565.
(9) 2018:2017:2016:
- Copernicus: 19 830 000,- Human Bio: 21 875,- IPA2015: 107 104,
- ENIE: 1 590 000,- Copernicus: 24 892 859,- ENIS: 1 527 820,
- ENIS: 261 873,52.- ENIE: 1 608 149,- ENIE: 282 616,
- ENIS: 1 176 756,

- IPA2015: 234 811.

- Copernicus: 5 043 906.

Plan zatrudnienia

STANOWISKA STAŁE
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym201620172018
AD 16111
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Ogółem AD111
AST 11333
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST333
Suma całkowita444

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym201620172018
AD 16
AD 15111
AD 14222
AD 13334
AD 12111213
AD 11101112
AD 10101112
AD 9101112
AD 81083
AD 7731
AD 6
AD 5
Ogółem AD646260
AST 11333
AST 10344
AST 98910
AST 8101012
AST 7101011
AST 6101011
AST 510129
AST 472
AST 31
AST 2
AST 1
Ogółem AST626160
Suma całkowita130127124

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych201620172018
FG IV464647
FG III12212
FG II

FG I

8810
Ogółem FG666669
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych202020
Ogółem8686891

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.