Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2014.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.148.19

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2014

(2014/C 148/05)

(Dz.U.UE C z dnia 16 maja 2014 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

Personel zewnętrzny

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.