Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022 - OpenLEX

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.141.72

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022
(2022/C 141/13)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.