Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.113.144

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 *

(2016/C 113/30)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2016 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

* Dokument budżetowy:

- zmieniony przez budżet korygujący nr 1, przyjęty dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz.U.UE.C.2016.230.11). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez budżet korygujący nr 2, przyjęty dnia 17 marca 2017 r. (Dz.U.UE.C.2017.84.172). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.