Dz.U.UE.C.2019.19.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2019/C 19/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2019 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika