Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.110.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/34)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2015 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.