Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2010 - budżet korygujący nr 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.173.21

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2010 - budżet korygujący nr 1

(2010/C 173/06)

(Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca 2010 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.