Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.489.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1
(2022/C 489/05)

Dochody

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.