Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.113.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2016 r.)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.