Dz.U.UE.C.2019.29.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2019/C 29/01)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2019 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika