Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 - Budżet korygujący nr 2.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.113.207

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 - Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/42)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2016 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.