Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 2

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.453.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 2
(2022/C 453/09)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.