Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.143.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 *

(2020/C 143/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2020 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

* Dokument budżetowy:

- zmieniony przez budżet korygujący nr 1, przyjęty dnia 26 października 2020 r. (Dz.U.UE.C.2020.360.11). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez budżet korygujący nr 2, przyjęty dnia 26 listopada 2020 r. (C.2020.407.71). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez budżet korygujący nr 3, przyjęty dnia 26 lutego 2021 r. (C.2021.70.19). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.