Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.416.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

DOCHODY

Tytuł RozdziałDziałBudżet 2018Budżet korygujący nr 1Nowa kwota
2DOTACJA Z KOMISJI43 762 703- 27 07343 735 630
2 0DOTACJA Z KOMISJI
Tytuł 2 - Ogółem43 762 703- 27 07343 735 630
9DOCHODY RÓŻNEp.m.p.m.
9 0DOCHODY RÓŻNE
Tytuł 9 - Ogółemp.m.p.m.
OGÓŁEM43 762 703- 27 07343 735 630

WYDATKI

Tytuł RozdziałDziałŚrodki 2018Budżet korygujący nr 1Nowa kwota
1WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1 WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY32 460 700 256 300 32 717 000
1 2WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE1 906 000133 1752 039 175
Tytuł 1 - Ogółem34 366 700389 47534 756 175
2WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 1 WYDATKI NA BUDYNKI4 227 300- 35 7984 191 502
2 2 WYDATKI NA ICT1 766 000212 5841 978 584
2 3MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE340 000- 119 500220 500
Tytuł 2 - Ogółem6 333 30057 2866 390 586
3WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE3 062 703- 473 8342 588 869
3 1WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
Tytuł 3 - Ogółem3 062 703- 473 8342 588 869
OGÓŁEM43 762 703- 27 07343 735 630

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowaniaStanowiska stałeStanowiska czasowe
2018201720182017
AD 16----
AD 15----
AD 14--54
AD 13--77
AD 12--66
AD 11--66
AD 10--66
AD 9--1613
AD 8--710
AD 7--910
AD 6--1110
AD 5--2722
Total AD--10094
AST 11----
AST 10----
AST 9----
AST 8----
AST 7--22
AST 6----
AST 5--54
AST 4--68
AST 3--22
AST 2----
AST 1----
Total AST--1516
Ogółem--115110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych20182017
FG IV173164
FG III132131
FG II4040
FG I22
Ogółem FG347337
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych--
Ogółem347337

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.