Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.7.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2019/C 7/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.