Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych z dnia 12 listopada... - OpenLEX

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych z dnia 12 listopada 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.458I.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 listopada 2021 r.

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych z dnia 12 listopada 2021 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 )

(2021/C 458 I/01)

(Dz.U.UE C z dnia 13 listopada 2021 r.)

- Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie

Data wydania decyzjiNazwa produktu leczniczegoINN (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa)Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotuNumer pozycji w rejestrze wspólnotowymPostać farmaceutycznaKod ATC (klasyfikacja anatomiczno- terapeutyczno- chemiczna)Data notyfikacji
12.11.2021RegkironaregdanwimabCelltrion Healthcare Hungary Kft.

Vaci ut 1-3. WestEnd Office Building B torony, 1062 Budapest, Magyarorszag

EU/1/21/1597Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiPending12.11.2021
12.11.2021Ronaprevekazyrywymab / imdewymabRoche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach- Wyhlen, DeutschlandEU/1/21/1601Roztwór do wstrzykiwań/infuzjiPending12.11.2021

Osoby zainteresowane dostępem do publicznego sprawozdania oceniającego dla danego produktu leczniczego oraz do związanych z nim decyzji prosimy o kontakt z:

European Medicines Agency

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NETHERLANDS

1 Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.