Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.235.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 września 2005 r.

Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

(2005/C 235/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 września 2005 r.)

W następstwie publikacji zawiadomienia w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania środków(1), po której nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przeglądu, Komisja zawiadamia o bliskim upływie terminu obowiązywania wymienionych poniżej środków antydumpingowych.

Niniejsze zawiadomienie publikuje się zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r.(2) w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

ProduktKraj(-e) pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia
FluorytChińska Republika LudowaCło antydumpingoweRozporządzenie Rady (WE) nr 2011/2000 (Dz.U. L 241 z 26.9.2000, str. 5.)27.9.2005

______

(1) Dz.U. C 309 z 15.12.2004, str. 2.

(2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.