Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.192.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2005 r.

Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

(2005/C 192/02)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2005 r.)

W następstwie publikacji zawiadomienia w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania środków(1), po której nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przeglądu, Komisja zawiadamia o bliskim upływie terminu obowiązywania wymienionych poniżej środków antydumpingowych.

Niniejsze zawiadomienie publikuje się zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r.(2) w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

ProduktKraj(-e) pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia
Wyroby walcowane na gorąco ze stali węglowejChińska Republika Ludowa

Indie Rumunia

Cło antydumpingoweDecyzja Komisji nr 1758/2000/ EWWiS (Dz.U. L 202 z 10.8.2000, str. 21.) ostatnio zmieniona decyzją Komisji nr 979/2002/ EWWiS (Dz.U. L 150 z 8.6.2002, str. 36)11.8.2005
IndieZobowiązania
Gwintowane łączniki rur lub przewodów rurowych z żeliwa ciągliwegoBrazylia Japonia Chińska Republika Ludowa Republika Korei TajlandiaCło antydumpingoweRozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2000 (Dz.U. L 208 z 18.8.2000, str. 8.) (rozszerzone w odniesieniu do Brazylii na przywóz z Argentyny rozporządzeniem Rady (WE) nr 1023/2003 Dz.U. L 149 z 17.6.2003, str. 1) ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 824/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 10)19.8.2005
Republika Korei TajlandiaZobowiązaniaDecyzja Komisji nr 2000/523/WE (Dz.U. L 208 z 18.8.2000, str. 53.)19.8.2005

______

(1) Dz.U. C 305 z 9.12.2004, str. 5.

(2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.